Palvelumuotoilu

Palvelumuotuilu (eng. service design) tarkoittaa palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä muotoilun keinoin. Myös liiketoimintaa voidaan kehittää palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu on tärkeässä roolissa nykypäivän digitaalisten ratkaisujen ja digipalvelujen kehittämisessä, jotta niistä saadaan helppokäyttöisiä ja kaikkia käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia. Palvelumuotoilu pyrkii siihen, että kehittävä palvelua vastaa käyttäjän tarpeiden lisäksi myös palvelun tarjoajan tavoitteisiin. Palvelumuotoilu koostuu erilaisista menetelmistä […]

Lue lisää