Markkinointimix

Markkinointimixillä (engl. marketing mix) tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinoista koostuvaa kokonaisuutta, josta käytetään myös nimitystä markkinoinnin neljä P:tä. Nämä neljä eri kilpailukeinoa ovat: price (hinta), product (tuote tai palvelu), place (jakelutie) ja promotion (markkinointiviestintä).

Lue lisää