Konttiteknologia

Konttiteknologian avulla luodaan standardoitu ympäristö, jossa ohjelmistojen tai sovellusten kehittäminen, ylläpito ja ajaminen tapahtuu. Konttiteknologiat ovat yleistyneet viime vuosina ohjelmistokehityksessä niin Suomessa kuin maailmalla. Yleisimmät konttien ajoympäristöt ovat Docker ja Kubernetes. Nykyisin moni yritys ottaa konttiteknologian käyttöön pilvipalvelussa muun muassa resurssien skaalamisen vaivattomuuden takia. Pilviympäristön toivotaan usein tuovan myös kustannussäästöjä. Vaikka konttiteknologia otettaisiin käyttöön pilvessä, […]

Lue lisää