Jalkautus

Digitalisaation ja uuden teknologian myötä, työkalujen, uudenlaisten palveluiden, uusien päätelaitteiden, ohjelmistojen ja uusien käyttöjärjestelmien muutosvauhti kiihtyy huimaa vauhtia. Tämä pakottaa jokaisen tietotyöläisen oppimaan jatkuvasti uutta pysyäkseen digitaalisen murroksen kyydissä ja pystyäkseen suoriutumaan omasta työstään entistäkin tuottavammin ja tehokkaammin. Perinteisessä vanhassa teknologian jalkautusmallissa uuden työkalun saapuessa organisaatioon, työntekijät koulutettiin tehokkaasti ja opetettiin käyttämään työkalua. Tämä hoidettiin pääasiallisesti […]

Lue lisää