Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen (eng. co-creation) tarkoittaa tuotteen tai palvelun kehittämistä monimuotoisessa tiimissä. Se on eräänlainen yhteistyön alamuoto. Yhteiskehittäminen voi tapahtua saman organisaation eri tiimien välillä tai kehittämiseen voi osallistua henkilöitä organisaation ulkopuolelta. Tietyllä tapaa yhteiskehittäminen rikkookin työnteon tuttuja rajoja: yhteiskehittäminen tapahtuu yleensä sellaisten tahojen välillä, jotka eivät normaalisti tee päivittäistä työtä keskenään. Yhteiskehittäminen sopii tilanteisiin, joissa tavoite […]

Lue lisää