Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa pystyy käyttämään verkkopalveluita tai mobiilisovelluksia ja ymmärtämään niiden sisällön tilanteesta riippumatta.  Tilastojen valossa Suomessa on yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Pelkästään selkokieliset verkkopalvelut hyödyttäisivät jopa 25 prosenttia väestöstä. Maailmanlaajuisesti saavutettavuustarpeita on jopa miljardilla ihmisellä.  Esimerkiksi näkö- ja kuulovammat, motoriset rajoitteet, muistihäiriöt ja heikko suomen kielen […]

Lue lisää