Mitä tarkoittaa digitaalinen transformaatio ja mikä on termin määritelmä? Suomessa puhutaan enemmän liiketoiminnan digitalisaatiosta, mutta englanninkielisessä maailmassa sanapari Digital Transformation kuvaa muutosta, jossa liiketoimintaprosessit muokataan hyödyntämään digitaalisen teknologian mahdollisuuksia.

Nopeasti huomataan, että päädymme määrittelemään termiä termeillä, joiden määritelmät eivät ole ihan itsestään selviä.

Mitä on esimerkiksi ATK, eli automaattinen tietotekniikka, suhteessa digitalisaatioon, tai digitaaliseen transformaatioon?

Tuomme digi-terminologiaan selvyyttä listaamalla alan toimijoiden määritelmiä digitaaliselle transformaatiolle.

Definitions of Digital Transformation – Digitaalisen transformaation määritelmiä

Tietohallinnon ammattilaisten digimedia The Enterprises Project kertoo, että digitaalinen transformaatio on digitaalisen teknologian integraatiota kaikkiin elämän osa-alueisiin, perusteellisesti muuttaen niiden luonnetta:

“Digital transformation is the integration of digital technology into all areas of a business, fundamentally changing how you operate and deliver value to customers. It’s also a cultural change that requires organizations to continually challenge the status quo, experiment, and get comfortable with failure.”

The Enterprises Project: What is Digital Transformation

”Digitaalinen transformaatio on digitaalisen teknologian integraatiota kaikkiin elämän osa-alueisiin, perusteellisesti muuttaen niiden luonnetta.”

Belgialainen digitaalisen liiketalouden media- ja konsulttiyritys i-SCOOP kuvaa digitaalista transformaatiota yrityksen ja organisaation prosessien muutoksena, vastauksena teknologian kasvavalle vaikutukselle yhteiskuntaan.

“Digital transformation is the profound transformation of business and organizational activities, processes, competencies and models to fully leverage the changes and opportunities of a mix of digital technologies and their accelerating impact across society in a strategic and prioritized way, with present and future shifts in mind.”

i-SCOOP: Digital transformation: online guide to digital business transformation

 

 

Jim Miller käsittelee digitaalista transformaatiota talouslehti Forbesissa. Millerillä on tausta muun muassa IBM:n, Pentiumin ja Googlen parissa. Miller pureutuu suoraan digitaalisen transformaation askeliin yritysnäkökulmasta:

“While at Google, I spent countless hours with CIOs, senior executives and cloud customers from a myriad of global companies that all asked some variant of this same question: “We aspire to be just like Google when it comes to digitally transforming our business. How do we start and what are the first steps that we need to take?””

Forbes: What Is A Digital Transformation And Why Should You Care?

”Digitaalisen transformaation mukana tulee myös yrityskulttuurin ja toimintatapojen perusteellinen muutos.”

Kansainvälinen johdon konsulttiyritys McKinsey&Company korostaa, että digitaalisen transformaation mukana tulee myös yrityskulttuurin ja toimintatapojen perusteellinen muutos.

“One of the elements that I think is misunderstood about a digital transformation is that it’s typically a Trojan horse for a much broader business transformation, a time to review many aspects of a business’s operations from top to bottom—the talent, the organizational structure, the operating model, products, services, etcetera. Some of those are hard changes that need to be made, and some are softer, like language or culture.”

McKinsey&Company: Digital transformation – Three steps to success

 

 

Teknologia-alan uutissivusto CIO toteaa, että digitaalinen transformaatio on perustavanlaatuinen muutos siinä, miten yritys välittää arvoa asiakkailleen.

“Ask 10 CIOs what digital transformation means, and you’re likely to get 10 different answers, owing to different business models. At a high level, digital transformation represents a radical rethinking of how an enterprise uses technology to radically change performance, says George Westerman, principal research scientist with the MIT Sloan Initiative on the Digital Economy.

CIO: What is digital transformation? A necessary disruption

Uutismedia IT Pro korostaa digitaalisen transformaation vaikutusta kaikkiin yrityksen prosesseihin eri tasoilla. Uusiin teknologiavälineitä ei pelkästään oteta käyttöön, vaan niihin on sopeuduttava.

“But it is more than just technological changes. It is a completely different way of working that requires CEOs, managers, IT departments and even entry-level employees to have different mindsets. It’s more about changing the way you adapt your operation to new technologies rather than simply adopting them.”

IT Pro: What is digital transformation?

”Uusiin teknologiavälineitä ei pelkästään oteta käyttöön, vaan niihin on sopeuduttava.”

Myös IT-alan ammattilaisille suunnattu uutismedia Zdnet korostaa, ettei digitaalisessa transformaatiossa ole kyse silkasta vanhojen prosessien toisintamisesta digitaalisessa muodossa, vaan siitä, että teknologia muokkaa prosessit entistäkin paremmaksi. Lisäksi sivusto nostaa esiin tärkeän pointin siitä, että digitaalinen transformaatio ei tule koskaan valmiiksi, vaan on jatkuva prosessi.

“When does digital transformation stop? It doesn’t. Many people make the mistake of thinking of digital transformation as a discrete project. As Forrester suggests, true transformation is a journey, not a destination. Digital transformation remains a slippery concept that involves the delivery of value to the business and its customers in new — and perhaps unexpected — ways.”

Zdnet: What is digital transformation? Everything you need to know about how technology is reshaping business

 

Tulevaisuudentutkija Gerd Leonhard puhuu digitaalisesta transformaatiosta, joka on eksponentiaalinen muutos liike-elämässä sellaisena kuin me sen nyt tunnemme. Kuuntele Leonhardin ajatukset videolta:

 

Kaikissa alan toimijoiden artikkeleissa toistuu keskeinen pointti, joka on digitaalisen transformaation kokonaisvaltaisuus. Kyse ei ole pelkästään uusien teknologioiden käyttöön ottamisesta tai vanhojen prosessien siirtämisestä digitaaliseen muotoon, vaan digitaalinen transformaatio pitää sisällään yrityksen toimintojen kokonaisvaltaisen muutoksen. Vanhat prosessit voidaan digitaalisen transformaation myrskyissä uudistaa entistäkin tehokkaammiksi, ja samassa myräkässä on myös yrityksen toimintakulttuurin muututtava.

Digitaalisen transformaation läpivienti

Tutustu Suomen it- ja ohjelmistomarkkinaan osaamisalueittain Ite wikin yrityshaussa ja löydät kumppanit digitaalisen transformaation läpivientiin.

Tässä joitain keskeisiä digitransformaation aihepiirejä ja linkin takana niiden osaajayrityksiä:

CRM, Business Intelligence, HR, Tuotekehitys ja suunnittelu, ERP, Taloushallinto, Markkinointi, Webkehitys, Mobiilikehitys, Käyttöliittymäsuunnittelu, Tietoturva, Verkkokaupparatkaisut, Ohjelmistokehitys, Integraatiot, Pilvipalvelut/SaaS, Tekoäly ja koneoppiminen, Lisätty todellisuus ja VR, Paikkatieto GIS, IoT, Microsoft, SAP, IBM, Salesforce, Amazon Web Services, Javascript, React, PHP, WordPress, Drupal