Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Liiketoimintamuotoilu

post_image
Tarjonta

Uuden ajan liiketoiminnan rakentamista

Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa ja ketterää kehittämistä. Kehitystyössä yhdistyvät strateginen osaaminen, muotoiluajattelu, teknologinen kyvykkyys, mutta myös ihminen muutoksen keskellä.

Liiketoimintamuotoilu­prosessin vaiheet

Strategiavaiheessa priorisoidaan keskeisimmät painopistealueet, palvelumuotoiluvaiheessa valituista painopistealueista luodaan uusia liiketoiminta- sekä palvelumalleja ja teknologiavaiheessa viimeistellään konseptit tarvittaessa digitaalisiksi palveluiksi.


Osallistava strategiatyö osana liiketoimintamuotoilua

Strategiavaiheen tavoitteena on kerätä ymmärrystä siitä, mitä painopistealueita yrityksen tulisi priorisoida kehitystyössä. Työskentely etenee neljän vaiheen kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ymmärrys käsiteltävästä kokonaisuudesta. Tämä sisältää primääristä ja sekundääristä tutkimusta sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa muodossa. Toisessa vaiheessa tulokset puretaan ja esitetään ymmärrettävässä muodossa. Kolmannessa vaiheessa olemassa olevaa tietoa rikastetaan ja sen pohjalta innovoidaan mahdollisia painopistealueita. Viimeisessä vaiheessa nämä painopistealueet priorisoidaan.

Strategiavaiheen lopputuloksena yrityksellä on priorisoidut painopistealueet, joiden pohjalta muotoilu voidaan aloittaa soveltuvin osin.

Empatiaa palvelumuotoilulla

Muotoilun tavoitteena on luoda valituista strategisista painopistealueista uusia liiketoimintamalleja ja palveluita. Kokonaisuus pohjautuu ”Double Diamond” -ajattelutapaan.

Ensimmäisessä vaiheessa valittuun painopistealueeseen syvennytään tarkemmin, painottaen havainnointiin perustuvia tutkimusmenetelmiä. Toisessa vaiheessa havainnoitu tieto analysoidaan ja kiteytetään, minkä jälkeen innovoidaan todettuun haasteeseen ratkaisuja. Lopuksi valitusta kokonaisuudesta rakennetaan testattava prototyyppi, joka implementoidaan osaksi arjen tekemistä.

Lopputuloksena yritys saa liiketoimintamallista tai palvelusta asiakkailla testatun prototyypin, joka voidaan viedä käytäntöön.

Liiketoimintalähtöistä sovelluskehitystä

Liiketoimintamuotoilun viimeinen vaihe perustuu ketterän sovelluskehitys periaatteisiin. 

Ketterässä kehityksessä hyödynnämme yleisiä Agile-menetelmiä. Ketterässä kehittämisessä korostuu viestintä, nopea muutoksiin reagointi sekä riskien minimointi. Ohjelmistokehitys perustuu lyhyisiin iteraatioihin.

Lue lisää siitä, missä tilanteessa liiketoiintamuotoilua kannattaa hyödyntää.

#liiketoimintamuotoilu

Pinterest
Vere Oy logo

Vere Oy:n tarjonta

Asiantuntijapalvelut

Lisätietoja

Vere Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta Vere Oy:n tarjontaa

Liiketoimintaprosessi

Asiakkuudenhallinta CRM

Erikoisosaaminen

IoT

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut

Vere Oy:n Asiantuntijapalvelut -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Vere kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia