Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Verkkosovellus uudisti koko Tanssiurheiluliiton toiminnanohjauksen

ReferenssiSuomen Tanssiurheiluliiton (FDO, Finnish Dance Organization) ydintoiminnot digitalisoitiin ketterässä verkkopalvelun kehityshankkeessa. Avoimella lähdekoodilla toteutetun projektin myötä niin jäsenrekisteri, kilpailumaksut, kuin tanssitapahtumien organisointikin tapahtuvat tehokkaasti yhden digitaalisen palvelun kautta.

Haaste:

Luoda kustannustehokkaasti verkkosovellus, jossa yhdistyy responsiivinen verkkosivusto ja todella laaja yhdistyksen toimintaa ohjaava sovellus.

Ratkaisu:

Kehityshankkeessa tunnistettiin yhdistyksen toiminnalle keskeiset toiminnot, jotka toteutettiin prototyyppaamalla yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näin kehitettiin tehokkaasti sekä sovelluksen hallinta eri käyttäjäryhmille että julkinen verkkosivusto. Verkkopalvelussa yhdistyksen ydintoiminnot jäsenrekisterin ylläpidosta maksujen suorittamiseen ja kilpailujen hallintaan uudistettiin käyttäjäystävälliseksi asiakaskokemukseksi.

Tulokset:

  • Merkittävä lisäarvo FDO:n toiminnalle kokonaisuutena.
  • Eri toimintoihin viikoittain käytetyt työtunnit vähenivät huomattavasti.
  • Jäsen- ja kilpailumaksujen kerääminen tehostui.
  • FDO:n toimintaan osallistuminen helpottui asiakaskokemuksen parannuttua.

Kehityshankkeen laajempi kuvaus

Finnish Dance Organizationin (FDO) eli Suomen Tanssiurheiluliitto oli haasteen edessä: Yhdistyksen verkkopalvelu ja samalla ydintoimintojen ohjaus tuli uudistaa kohtuullisella budjetilla. Brave Digital tarttui haasteeseen tunnistamalla yhdessä asiakkaan kanssa kaikista tärkeimmät toiminnot ja kehittämällä kattavan digitaalisen palvelun ketterästi prototyyppaamalla.

Ylätasolla FDO:n toiminta koostuu kahdesta palasesta: Jäsenrekisteristä ja -maksuista, sekä tanssitapahtumien järjestämisestä. Käyttäjäryhmiä tunnistettiin neljä:

  • Yhdistyksen henkilöstö
  • Tuomarit ja rankingien ylläpitäjät
  • Jäsenet, eli tanssijat
  • Tapahtumayleisö
Ketterässä kehitysprojektissa toteutettiin selainpohjainen sovellus, joka hoitaa yhdistyksen verkkoviestinnän, jäsenrekisterin ylläpidon, jäsen- ja kilpailumaksujen keräämisen, tanssitapahtumiin ilmoittautumisen, tuomariston pisteiden laskun kilpailussa, sekä ranking-laskentojen toteutuksen. Uudistunut verkkopalvelu välittää kullekin käyttäjäryhmälle näiden tarvitsemat toiminnot helppokäyttöisesti mobiiliresponsiivisella sovelluksella.

Yhdistyksen toiminnan tehostuminen on ollut huomattavaa, sillä yhdistykseen kuuluu yli 11.000 jäsentä ja FDO järjestää kymmeniä kilpailuja vuosittain. Uuden verkkosovelluksen myötä valtaosa yhdistyksen keskeisistä toiminnoista on saatu digitalisoitua, mikä tarkoittaa vapautunutta aikaa henkilöstölle, tyytyväistä jäsenistöä ja tehokasta taloudenpitoa.

Brave Digitalin kehittäjä Pasi Lappalainen kuvaa kehityshankkeen kulkua seuraavasti:

“Alkuun teimme asiakkaan kanssa yhdessä suunnittelutyötä, että saatiin rajattua hankkeesta järkevä kokonaisuus. Osittain haasteena oli budjetti, joka ei ollut valtavan iso. Eli projektin keskiössä oli onnistuneen toteutuksen lisäksi kustannustehokkuus.

Aloitimme kehitystyön sovelluksen julkisen osion käyttöliittymästä, jolloin prototyyppejä kokeilemalla saatiin FDO:n porukka mukaan ideointiin aikaisessa vaiheessa. Samalla pyrimme kristalloimaan kaikille perimmäisen syyn siihen, miksi ohjelmisto tehdään.

Fokusoituminen on tärkeää onnistumisen kannalta ja toisaalta budjetti
karkaa helposti, kun aletaan tekemään “nice to have”-ominaisuuksia. Pyrimme siis välttämään ylimääräisen tekemistä, ja tekemään oleellisimmat asiat, jotka sovellus vaatii toimiakseen.”

Verkkopalvelun teknologiana hyödynnettiin php-ohjelmistokehityskieltä ja LAMP-kirjastoa. Php:hen ja LAMP:iin päädyttiin, sillä uniikilla koodilla pystyttiin vastaamaan suoraan asiakkaan tarpeisiin ja koska kehitys LAMP-ympäristössä antaa valtavan kustannushyödyn projektille valmiiden komponenttien, kuten kirjautumisen ja autentikoinnin ansiosta.

“Open Source-teknologia valittiin myös pitääksemme huolta asiakkaamme oikeuksista, eli kaikki syntynyt koodi on asiakkaan omaisuutta ja hyödynnettävissä”, Lappalainen kuvailee.

Brave Digital on jatkanut FDO:n verkkopalvelun kehittämistä vastaten ketterästi esiin nousseisiin tarpeisiin. Palveluun on lisätty uusina toimintoina mm. esitysmusiikin lataaminen suoraan kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä, sekä osallistujalistojen luominen ja tulostaminen suoraan järjestelmästä kisapäiviä varten.

Pinterest
Referenssin infoboxi
Oddy Tech

Tiedot

Tilaaja: Suomen Tanssiurheiluliitto (FDO)

Lisätietoja

Yritysprofiili Oddy Tech kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Viestintä
Myynti
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Sisällönhallinta
Dokumenttien hallinta
Webkehitys
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu

Toimialakokemus

Urheilu, viihde ja virkistys

Teknologia

Open source

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

PHP
FDO
lamp

Siirry yrityksen profiiliin Oddy Tech kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Oddy Tech - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Oddy Tech - Muita referenssejä

Oddy Tech - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Suutarin pojasta kasvoi Royal Societyn jäsen – Boolen algebran loi itseoppinut matemaatikko
Hienoimmat nettisivut
Web-sovelluksen nykyaikaistaminen onnistuu, kun teknologiat valitaan huolella ja loppukäyttäjien tarpeet ovat selvillä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia