Tilavarausjärjestelmän hankinta

Kansallinen hankintailmoitus: Kirkkonummen kunta

Tarjoukset 28.6.2018 klo 15.00 mennessä

ankinnan kohteena ovat pilvipalveluna toteutettava tilavarausjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa mainituin vaatimuksin. Tilavarausjärjestelmä ja siihen liittyvä käyttöönottoprojekti tulee toteuttaa viidenkymmenen (50) kalenteripäivän kuluessa hankintaa koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä, sopimuksen kohdassa "Aikataulu" määritellyn mukaisesti. Hankinnassa käytettäviä kilpailutusasiakirjoja ovat: - Tämä tarjouspyyntö - Liite 1. Sopimus (hankinnan sopimusmalli) - Liite 2. JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015), muodostuen neljästä liitteeksi nimetystä julkaisupäivämäärällä 15.5.2018 olevasta asiakirjasta: 2a) Liite 1. Yleiset sopimusehdot, 2b) Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista, 2c) Liite 9. Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, ja 2d) Liite 10. Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa. - Liite 3. Kirkkonummen kunnan tietoturvapolitiikka - Liite 4a. Tekninen vaatimusmäärittely - Liite 4b. Käyttöönottoprojekti - Liite 5. Tekniset rajapinnat, joista rajapintakuvauksina 5a) Taso API (Palloliiton kilpailujärjestelmän rajapinnan kuvaus), 5b) RONDO 8 –laskutusjärjestelmän rajapinnan kuvaus, 5c) Tulevat järjestelmäintegraatiot (menettelytapakuvaus) - Liite 6. Toimintaympäristön yleisinformaatio - Liite 7. Tarjousohje ja kuvaus tarjouksen arvioinnista Antaessaan tarjouksen tarjoaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen osaksi tulevina asiakirjoina tarjouspyyntöä ja sen edellä mainittuja liitteitä numeroilla 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4a, 4b, 5a, 5b ja 5c. Liitteessä 6 esitetyt tiedot ovat luonteeltaan tarjouksen tekijälle tarkoitettua yleistä taustatietoa hankittavan tilavarausjärjestelmän käyttäjäsidosryhmistä ja teknisestä toimintaympäristöstä sekä tilavuokrausten prosesseista. Liite 7 sisältää ohjeistuksen tarjouksen tekemiseen sekä kuvauksen tarjousten käsittelystä ja käytännöistä hinnan ja laadun pisteyttämisessä. Tarjouksen hyväksyttävyys edellyttää tarjouspyynnön ja sen liitteiden 1 - 5c sekä liitteen 7 sisältämän tarjousohjeistuksen noudattamista. Mikäli tarjouskilpailuasiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa mainitsemisjärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan. Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu.

Bloggauksen infoboxi
Pinterest

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Tarjouspyynnöt kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Muita julkaisuja Tarjouspyynnöt:lta

Siirry Tarjouspyynnöt kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ohjelmistoalalla parhaiten tienaavat Helsingissä työskentelevät ammattilaiset
Apple on nyt biljoonan dollarin yritys
Teamit lupaa tuoda monikanavaisen myynnin kaikkien yritysten saataville

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia