logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Suunnittelun puitejärjestely: arkkitehti- ja pääsuunnittelusta, rakennesuunnittelusta, geoteknisestäsuunnittelusta, lvia-suunnittelusta, sähkösuunnittelusta ja

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Lahden Tilakeskus

Tarjoukset 11.07.2018 klo 12.00 mennessä

Lahden Tilakeskus (jäljempänä Tilakeskus tai tilaaja) hakee puitejärjestelykumppaneita hankkeiden eri vaiheiden suunnittelu- ja muihin selvitystehtäviin.

Sopimusosapuolten kanssa perustetaan puitejärjestely yksittäisten hankintojen toteuttamiseksi.

Puitejärjestely perustetaan arkkitehti- ja pääsuunnittelusta, rakennesuunnittelusta, geoteknisestäsuunnittelusta, lvia-suunnittelusta, sähkösuunnittelusta ja akustisesta suunnittelusta.

Toimeksiannot ovat pääasiassa Tilakeskuksen rakennuksissa tapahtuvia korjaus-, kunnossapito- tai muutostyöhankkeita, joiden sisältö, koko ja kustannukset vaihtelevat. Toimeksiannot voivat olla myös erilaisten hankkeisiin liittyvien esiselvitysten, tarveselvitysten, hankesuunnitelmien tekoa tai niissä avustamista. Hankekohtaiset tavoitteet määritellään kussakin toimeksiannossa erikseen.

Puitejärjestelyn sopimuskausi alkaa, kun sopimukset on allekirjoitettu.

Pinterest