logo
 • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

STT Pro on tapahtumatiedon kristallipallo

ReferenssiSTT Pro on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen median päivän. Se on ajantasainen ikkuna uutisarvoisiin tapahtumiin ja median uutissuunnittelutietoon: mitä tapahtuu NYT ja huomenna? STT Pro -palvelussa voit hakea ja suodattaa, sekä tulevaisuudessa jakaa ajankohtaisia tapahtumia, kuten mediatilaisuuksia, yleisötapahtumia tai seminaareja – tietoa, jota ei löydy muualta. Palvelun sisältöä tuottavat STT:n ammattitaitoiset toimittajat. Mikä parasta, STT Pro -palvelun käyttöönotto ja käyttöliittymä ovat helppoja: isokin organisaatio saa palvelun käyttöönsä yhtä nopeasti kuin Spotifyn, ja viestinnän tekijöille käyttö on yhtä tuttua kuin Twitterin.

LÄHTÖKOHTA

Yksinkertainen tapahtumapalvelu selkeyttää viestintätoimijoiden kiireisen arjen


Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Suomessa arvioidaan järjestettävän jopa sata tapahtumaa viikossa. Toimitusten ja organisaatioiden viestintäosastojen pöydille ja sähköposteihin tulvii päivittäin useita satoja kutsuja ja tiedotteita. Lisäksi tapahtumista tiedotetaan sosiaalisen median palveluissa ja verkon lukuisilla tapahtumahaku-sivustoilla. Uutisarvoisimpien tapahtumien valikoituminen toimitusten sähköposteista ja muista hajanaisista lähteistä on haastavaa ja sadoista tapahtumista erottuminen sattumanvaraista ja riippuvaista organisaatioiden resursseista – sekä hyvästä onnesta.


STT Pro -palvelu kehitettiin vastaamaan käyttäjälähtöisesti viestinnän tekijöiden haasteisiin. Palvelu kertoo käyttäjälleen, kuinka…
 • löytää tapahtumat nopeasti, luotettavasti ja helposti.
 • löytää laajasta tarjonnasta juuri ne omaa yleisöä kiinnostavat tapahtumat.
 • käyttää oman talon niukat resurssit oikeisiin tapahtumiin.
 • ennakoida resurssien käyttöä pidemmällä aikavälillä.
 • saada tietoa median kiinnostuksen kohteista.
 • ajoittaa oma viestintä ja tapahtuma juuri oikeaan aikaan ja saada eniten näkyvyyttä.

Suomen Tietotoimisto STT:n tuottama tapahtumatieto on uniikkia: Suomessa ei ole toista vastaavaa palvelua tai tietolähdettä. STT on jo vuosikymmenten ajan tarjonnut journalistien kuratoimaa tapahtumatietoa ja siten vaikuttanut median ja viestinnän ammattilaisten esiin nostamiin puheenaiheisiin myös yhteiskunnallisella tasolla. STT:n päivälista oli vakiintunut käsitteeksi mediaviestinnän ammattilaisten keskuudessa, mutta palvelun käytettävyys ja ominaisuudet olivat jääneet jälkeen tapahtumasisältöjen kehittyessä. Palvelukokemusta lähdettiin uudistamaan aidosti käyttäjätarpeet edellä ja keskiössä.

LUOVA IDEA

Aidosti käyttäjäkeskeinen tapahtumapalvelu


STT Pro -palvelun tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen palvelu, joka tarjoaa viestinnän tekijöille kaikki tapahtumat reaaliaikaisesti samasta paikasta. Viestinnän tekijöiden tarpeisiin ja hektisiin työprosesseihin paneutuminen johti toteutettavan palvelun konseptiin: palvelun tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen, minimalistinen ja se tulisi suunnitella mobiilikäytön ehdoilla, sillä käyttökertojen huomattiin olevan luonteeltaan nopeita, lyhyitä ja usein toistuvia. Näkökulma käännettiin nykyisyyden katsomisesta tulevan ennakoimiseen ja suunnitteluun – uutiskisassa etulyöntiaseman saa aina nopein. Yhteistyössä luotiin kanava, jossa organisaatioviestijät ja media saavat tietoa, mutta myös palautetta, toistensa tarpeista.

Tunnistettujen tarpeiden pohjalta suunniteltiin STT Pro -palvelu, joka on:

 • Minimalistinen: Käyttöliittymä on selkeä ja sisältää ensimmäisessä vaiheessa vain kaikkein oleellisimmat toiminnallisuudet. Palvelun yksinkertainen ulkoasu erottaa sen muista tapahtumahakupalveluista ja nostaa palvelun ominaisuudet esille.
 • Nopeasti käyttöönotettava: Uuden palvelun käyttöönotto on huomattavasti aiempaa yksinkertaisempaa. Palvelu ei vaadi raskaita sopimusmalleja tai integraatioita. Valmiit paketit tekevät palvelusta helposti ostettavan.
 • Luotettava: Laadukasta STT:n journalistien kuratoimaa sisältöä, jota STT itsekin käyttää.
 • Helppokäyttöinen: Käyttö äärimmäisen helppoa, melkein kuin kohderyhmälle tutussa Twitterissä.
 • Kattava ja objektiivinen: Palvelu tuo läpinäkyväksi, mihin kaikkialle tapahtumat ovat päätyneet suomalaisen median päivälistoilla.
 • Ajankohtainen ja ajantasainen: Palvelu kertoo, mitä missäkin tapahtuu ja milloin (sis. myös äkilliset tilaisuudet reaaliajassa) – STT:n toimittajat huolehtivat palvelun ajantasaisuudesta aamuvarhaisesta yömyöhään. Suomen yöaikaan palvelua vauhdittaa Australiassa toimiva etätoimitus.
 • Käyttäjäkohtaisesti räätälöitävissä: Palvelu kertoo käyttäjälle räätälöidysti tärkeitä tapahtumia millä tahansa laitteella. Se suodattaa aiheita muun muassa tapahtumatyypin ja alueen perusteella, jolloin aihesuunnittelu nopeutuu ja helpottuu entisestään. Lisäksi palvelussa on mahdollista tallentaa omat suosikkinsa, jolloin tapahtumien selaaminen ja tiedon saanti on entistä nopeampaa. Palvelu kerää analytiikkaa käyttäjien käyttäytymisestä. Datamäärän kasvaessa palvelu voi tulevaisuudessa suositella käyttäjälle relevantteja tapahtumia automaattisesti.
 • Monikäyttöinen: Toimii eri ammattilaisille eri näkökulmista – käyttäjäpersoonia laadittaessa todettiin palvelun tarjoavan apua esimerkiksi uutissuunnitteluun, työn nopeuttamiseen, aiheiden ideointiin ja kilpailijaseurantaan.
 • Ristiinmyyvä ja vuorovaikutteinen: Palvelu antaa viestinnän tekijöille tietoa, mistä tapahtumista STT aikoo uutisoida ja missä tapahtumissa STT:n kuvaaja on paikalla.

STRATEGIA

Käyttäjien todelliset tarpeet uuden palvelun suunnittelun perustana


Työ käynnistettiin selvittämällä, onko viestinnän ennakointityökalulle todellista kysyntää sekä millainen palvelu olisi potentiaalisin vaihtoehto kohderyhmille. Selvitystä lähdettiin tekemään käyttäjähaastatteluilla palvelun molempien kohderyhmien – organisaatioviestinnän ja median – osalta.

Asiakaslähtöisen suunnittelun varmistamiseksi aloitettiin palvelun konseptointi haastattelemalla palvelun käyttäjiä heidän odotuksistaan palvelua kohtaan. Näin suunnittelijoilla oli käytössään ajantasaista tietoa siitä, mitä käyttäjät palvelussa ja STT:n toiminnassa arvostavat, minkä palvelujen kanssa STT Pro kilpailee ja millainen palvelun tulisi olla, jotta se tuottaisi mahdollisimman paljon arvoa käyttäjälleen. Lisäksi käyttäjähaastatteluilla haettiin tietoa siitä, miten palvelulla voitaisiin parantaa journalistien ja organisaatioviestijöiden vuoropuhelua ja ymmärrystä toistensa tarpeista.

Käyttäjien jatkuva huomiointi ja osallistaminen

Käyttäjien tarpeiden ja arvonmuodostuksen selvittämisen jälkeen pystyttiin hahmottelemaan palvelun ensimmäisen MVP (Minimum Viable Product) -version sisältö. Asiakkaiden toiveisiin perustuen palvelusta lähdettiin rakentamaan minimalistista, äärimmäisen helppokäyttöistä ja reaaliaikaista huomioiden käytettävyys mobiilissa kontekstissa.

STT Pro -palvelun ensimmäinen versio toteutettiin pilottikäyttäjien mobiililaitteille jaettuna kevyenä sovelluksena. Konseptin toimivuutta validoitiin haastattelemalla käyttäjiä heidän kokemuksistaan pilottisovelluksesta ja keskustelua käytiin myös pilottikäyttäjien Facebook-ryhmässä. Pilotoinnin kokemusten perusteella konseptia tarkennettiin ennen varsinaiseen toteutusvaiheeseen etenemistä – mm. alkuperäisestä oletuksesta tarpeesta natiiville mobiilisovellukselle luovuttiin, koska pilotointi ei osoittanut riittävän voimakasta tarvetta nimenomaan natiivisovelluksen tarjoamille piirteille.

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehitys & helppo käyttöönotto

STT Pron edetessä konseptuaalisesta hahmottelusta ja pilotoinnista eteenpäin fokus laajeni kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehitykseen. Solitan ja STT:n yhteinen kehitystiimi otti itse palvelun käyttökokemuksen ja ominaisuuksien lisäksi kantaa aivan kaikkeen – palvelun markkinointiviestinnästä ja ostoprosessista palvelun hinnoitteluun sekä taustalla kerättävään analytiikkadataan ja ristiinmyyntiin muiden STT:n palveluiden kesken. Kuhunkin teemaan liittyen haettiin kehityksen aikana palautetta pilottiasiakkailta sekä STT:n sisäisiltä sidosryhmiltä.

Keskeisenä punaisena lankana palvelun hankintaan liittyen oli oletus siitä, että ammattityökalujen hankinta on kuluttajistunut. Ne otetaan isoissakin organisaatioissa käyttöön yhtä nopeasti ja helposti kuin Spotify ja Netflix. STT Pro -palvelun käyttöönottoa on helpotettu tarjoamalla eriarvoisia palvelupaketteja erilaisiin tarpeisiin.

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS


Palvelumuotoiluprosessi: Uuden STT Pro -tapahtumahaun rakenne, toiminnallisuudet ja navigointilogiikka ideoitiin yhteissuunnittelun metodeja hyödyntäen tukemaan nopeaa ja innovatiivista palvelua. Käyttäjäymmärrystä kasvatettiin läpi projektin haastattelemalla STT:n nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä STT:n asiakkuuspäälliköitä. Palvelun ominaisuuksia testattiin myös aidoilla käyttäjillä.

Ketterät metodit: Suunnitteluvaiheessa syntyneen palveluaihion, arkkitehtuurisen vision sekä pidemmälle tulevaisuuteen katsovan roadmapin perusteella lähdettiin rakentamaan uutta STT Pro -tapahtumapalvelua ketterän kehityksen ja lean-filosofian periaatteita noudattaen.

Pilotointi ja testaus: Osallistava kehitys jatkui läpi koko hankkeen. STT Pro -pilotti julkaistiin alkuselvityksen jälkeen rajatulle joukolle loppuasiakkaita. Pilottiryhmään valittujen loppuasiakkaiden kanssa käytiin dialogia suljetussa Facebook-ryhmässä ja heiltä saatiin arvokasta suunnittelua ohjannutta palautetta. Korkeatasoiset continuous delivery -toimintatavat ja infrastruktuurin automatisointi mahdollistivat aidosti osallistavan kehittämisen, sillä uusia ominaisuuksia voitiin julkaista tiheästi kaikkien pilottikäyttäjien testattavaksi.

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehitys: Kehitystiimiin kuului poikkileikkaavaa osaamista. Tiimillä oli kyvykkyys rakentaa STT Pro -palvelun ympärille liiketoiminnan, hinnoittelun, markkinointiviestinnän, asiakkuudenhallinnan ja maksamisen toimintamallit kevyesti ja samaa kokeilevaa filosofiaa noudattaen kuin itse palvelukin.

Jatkuva kehittäminen: Palvelun kehitys ymmärrettiin alusta alkaen jatkuvaksi kehitystyöksi – ei perinteiseksi ennalta rajatuksi IT-hankkeeksi, jolla on lukittu lopputulema lähtö- ja päätöspisteineen. STT Pron ensimmäinen julkaisu tammikuussa 2017 oli vain yksi sykli palvelun elinkaarella, josta saadun palautteen perusteella edelleen jatketaan sekä konseptin että liiketoiminnan kehitystä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ominaisuuksien lisääntymistä, vaan pyrkimystä konseptin terävöittämiseen.

Dataohjatuvuus ja kehittynyt analytiikka: Kyky ymmärtää käyttäjiä datan perusteella ja palvella heitä automaattisesti mahdollisimman hyvin rakennettiin alusta alkaen mukaan STT Prohon. Dataa ei ole vielä kertynyt riittävästi, mutta tulevaisuudessa datamassan kasvaessa kullekin käyttäjälle voidaan suositella hänelle relevantteja tapahtumia ja esittää näkymä siihen, mikä muita käyttäjiä kiinnostaa juuri nyt. Viime kädessä dataohjautuvuus vaikuttaa myös STT:n journalistien työhön – resurssit voidaan keskittää niihin sisältöihin, joita käytetään eniten.

HYÖDYT

STT Pro on selkeästi parantanut luotettavan ja reaaliaikaisen tapahtumatiedon läpinäkyvyyttä ja löydettävyyttä. Palvelun kautta viestinnän tekijät pääsevät suoraan korkeatasoiseen STT:n uutistoimittajien laatimaan ja päivittämään tapahtuma- ja suunnittelutietoon. Samalla palvelu auttaa käyttäjän oman arkisen työn suunnittelussa sekä mahdollistaa aiempaa sujuvamman vuorovaikutuksen organisaatioviestijöiden ja median välillä.

Palvelun ostokokemus ja käyttöönotto on parantunut huimasti ja tapahtuu käytännössä samoin kuin Spotifyssa tai Netflixissä. Koska käyttöönotto ei sido ihmisresursseja, voi palvelu skaalautua helposti omassa markkinassaan.

Median edustajien näkökulmasta palvelu vapauttaa resursseja
 • Valmiiksi kuratoitu luotettava tapahtumatieto säästää aikaa ja vaivaa
 • Ajankohtainen median päivälista nopeuttaa suunnittelutyötä
 • Koko Suomen merkittävimmät lehdistötilaisuudet, julkistukset sekä urheilu- ja muut tapahtumat löytyvät samasta palvelusta, mikä havainnollistaa tarjonnan käyttäjälähtöisesti
 • Omien tarpeiden mukainen suodattaminen helpottaa median omaa aihesuunnittelua merkittävästi
 • Räätälöinti auttaa suunnittelemaan omia sisältöjä ja aiheideoita valtavirrasta poikkeavaksi
 • Etukäteistieto STT:n uutisoinnista eri tapahtumien osalta auttaa kohdistamaan omia resursseja tehokkaammin
Organisaatioviestijöiden näkökulmasta palvelu auttaa kohdistamaan omia tapahtumia aiempaa tehokkaammin

 • Näkyvyys julkisuuden “ruuhka-aikoihin” auttaa oman viestinnän suunnittelussa ja ajoituksessa – pyrkipä organisaatio sitten levittämään tietoa mahdollisimman laajasti julkisuuteen tai vaihtoehtoisesti tuomaan sen esiin mahdollisimman matalalla profiililla. Käyttötarkoituksesta riippuen, kertoo palvelu mihin oma tapahtuma tai tiedote kannattaa tai ei kannata ajoittaa.
 • Tieto siitä, mitä, missä ja milloin mediakentässä tapahtuu toimii kilpailijaseurannan työkaluna.
 • Suomalaisen median päivälista kertoo tilaisuuden järjestäjälle, kuinka STT aikoo uutisoida tilaisuudesta. STT:n kiinnostus tapahtumaan indikoi usein myös laajempaa journalistista huomiota.
 • STT:n kuratoima etukäteistieto tapahtumista auttaa ymmärtämään omien tapahtumien kiinnostavuutta – viestinnän ei enää tarvitse soitella tiedotteiden perään tai ihmetellä, kiinnostaako tilaisuus ketään.

TULOKSET

Palvelu julkaistiin tammikuun 2017 alussa. Julkaisun jälkeisen lyhyen käytön ja MVP-vaiheen kokemusten perusteella tulokset näyttävät lupaavilta:

 • Palvelu koetaan uniikiksi, se tarjoaa ainutlaatuista journalistista suunnittelutietoa, jota kukaan muu Suomessa ei tuota
 • 100 % käyttäjätyytyväisyys
 • Uutistyön ja viestinnän suunnittelu on helpottunut merkittävästi
 • Uudet ominaisuudet tekevät käytöstä kaksi kertaa nopeampaa
 • STT kehitti uudenlaista liiketoimintaa perinteisen journalistisen liiketoiminnan lisäksi

Suosittelija:

"Koska suunnittelupalvelut ovat nyt saman katon alla, helpottuu suunnittelu 100 prosenttia. Selkeät osasto- ja tapahtumatyyppivalikot helpottavat tapahtumien löytymistä."

Kirsi Aarnula, uutissuunnittelija, STT

Pinterest
Referenssin infoboxi
Solita Oy

Tiedot

Tilaaja: Suomen Tietotoimisto
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Maisa Lehtovuori, Development Lead

Lisätietoja

Solita Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi
Myynti
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä

Omat tagit

STT Pro

Erikoisosaaminen

Webkehitys
Graafinen suunnittelu
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Analytiikka
Maksaminen
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Media

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Solita Oy kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Solita - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Solita - Muita referenssejä

Solita - Muita bloggauksia

Siirry Solita Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa
Top 6 internet-trendit 2019 by Mary Meeker
Digiarvoa 2019-kilpailussa etsitään ideoita Suomen digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia