Relator toteutti Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon valmistelustrategian

ReferenssiMaakuntauudistuksessa on hyvin tärkeää huomioida muutokset tietohallinnon kannalta. Relator pyydettiin selvittämään Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon toiminnassa ja organisoinnissa huomioon otettavia asioita, jotta maakunnan tietohallinnon muodostaminen tapahtuisi mahdollisimman mutkattomasti.

"
Relator tarjosi kompaktia kokonaisuutta ja heillä oli hyvä näkemys meidän tarpeista", kommentoivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen sekä maakuntauudistuksen ICT-projektipäällikkö Jukka Mielonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Etelä-Savon maakunnan tavoitteena on tarjota asukkailleen kattavat ja helppokäyttöiset digitaaliset palvelut, jotka tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Maakunta haluaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja heillä tulee olla jatkuvasti käytössä ajantasainen tilannekuva tuotettujen palveluiden vaikuttavuudesta, kustannuksista ja laadusta. ICT-palveluiden sekä digitaalisten ratkaisujen avulla halutaan varmistaa asiakastyytyväisyys ja yhtenäinen palvelukokemus. Etelä-Savon maakunnalle on myös hyvin tärkeää, että palveluiden tietoturva ja tietosuoja eivät vaarannu muutoksen aikana missään vaiheessa.

"Maakunnan tietohallinnon tärkein tavoite on tuottaa tulevalle maakunnalle toimivat, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä toiminnan kanssa", kommentoi Merja Ikäheimonen.

Nykytilan selvittämiseksi ja strategian laatimista varten haastateltiin useita henkilöitä maakuntaan siirtyvistä organisaatioista. Haastatteluissa otettiin huomioon laajasti strategian eri osa-alueita ja esille nousivat esimerkiksi tietohallinnon resurssointi, palvelutuotannon jatukuvuus ja tietoturvan huomiointi. Haastatteluiden pohjalta saatiin selkeä nykytilanteen kuvaus, jonka avulla voitiin asettaa realistisia tavoitteita maakunnan tietohallinnon organisoitumiselle.

"Pienryhmähaastatteluilla pystyttiin tehokkaasti varmistamaan eri osapuolien näkemysten huomioon ottaminen strategian valmistelussa", kommentoi Relatorin tietoturva-asiantuntija Olli Pitkänen.

Tuloksena syntyi tietohallinnon valmistelustrategia kuvaamaan maakunnan ICT-ratkaisujen tavoitetilaa sekä linjauksia niiden saavuttamiseksi. Raportissa huomioitiin tietohallinnon keskeiset linjaukset, organisointi, jatkuvuudenhallinta ja tarvittavat toimenpiteet.

"Valmistelun avulla saimme selkeän kokonaiskuvan tulevasta maakunnasta. Yhteistyö oli erinomaista alusta saakka. Palvelu toimi ”avaimet käteen” periaatteella", kommentoi Jukka Mielonen.

Suosittelija:

"Relator tarjosi kompaktia kokonaisuutta ja heillä oli hyvä näkemys meidän tarpeista", kommentoivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen sekä maakuntauudistuksen ICT-projektipäällikkö Jukka Mielonen Etelä-Savon maakuntaliitosta. "Valmistelun avulla saimme selkeän kokonaiskuvan tulevasta maakunnasta. Yhteistyö oli erinomaista alusta saakka. Palvelu toimi ”avaimet käteen” periaatteella", kommentoi Jukka Mielonen.

Merja Ikäheimonen, Jukka Mielonen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Relator Oy logo

Tiedot

Tilaaja: ESSOTE / Etelä-Savon maakunta
Ajankohta: 2018 -
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Olli Pitkänen, 050 386 5600

Lisätietoja

Relator Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Tietoturva

Toimialakokemus

Julkishallinto
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi

Omat tagit

Maakunta
Maakuntauudistus

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Relator Oy kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Relator - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Relator - Muita referenssejä

Relator - Muita julkaisuja

Siirry Relator Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ihmisen ja tietokoneen saumaton yhteistyö luo pohjan supertaloushallinnolle
Barack Obama saapuu Suomeen - Nordic Business Forum kerää liike-elämän ammattilaiset yhteen
Talouspäättäjät viitoittivat Basware Connectissa polkua ihmisen ja älykkään teknologian kohtaamisille

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia