logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Reaaliaikaisella laaturaportoinnilla laatukustannukset hallintaan

BloggausTuotteen tai palvelun laadun kehittäminen maksaa, mutta laatupuutteet maksavat usein paljon enemmän. Siksi reaaliaikainen laaturaportointi on erinomainen väline laatukustannusten hallinnassa.

Tuotteen tai palvelun laatu on paradoksaalinen käsite. Laadun mittaaminen ja raportoiminen mielletään tarkaksi prosessiksi, jossa voidaan yksiselitteisesti havaita laatupoikkeamat. Laatu ei kuitenkaan ole mikään yksiselitteinen käsite, vaan se voidaan ymmärtää usealla eri tavalla. Laatu voidaan määritellä esimerkiksi hyödykkeen tai palvelun sopivuudeksi käyttötarkoitukseensa, jolloin laatu riippuu asiakkaan kokemuksesta. Laadulla voidaan ymmärtää myös toiminnan ja tuotteiden virheettömyyttä eli vaatimusten ja normien mukaisuutta.

Laatu voidaan määritellä myös yksinkertaisesti hävikin mukaan, jolloin laatua on pienin mahdollinen kokonaishävikki, jonka tuote aiheuttaa yhteisölle sen jälkeen kun se on lähetetty tehtaalta jälleenmyyjälle. Hävikki tarkoittaa tällöin kaikkia niitä haittoja, joita hyödykkeen kuluminen, vikaantuminen ja rikkoutuminen aiheuttavat käyttäjälleen. Hävikki tarkoittaa siis samaa kuin hyödykkeen haitalliset ominaisuudet.

Käytännön laatutyössä ja laatusuunnittelussa laadun määrittely kertoo, millaisessa prosessissa laatuun pyritään.

Jos laadun suunnittelun lähtökohta on asiakas, on asiakastarpeista lähtevä tuotannon ja tuotteiden kehittäminen oleellista. Laadun ohjaus puolestaan tarkoittaa tuotantoprosessien ohjaamista siten, että prosessi toimii vaatimusten mukaisesti ja asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Tavoitteena on siis virheetön tuotantoprosessi.

Laadun parantaminen tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan asettaa ja saavuttaa uusia laatuun liittyviä tavoitteita. Tavoitteena on uusien parempien ominaisuuksien luominen tuotteisiin.

Laatupuutteet tulevat kalliiksi

Laatu tai sen puute vaikuttaa organisaatioon monella tavalla ja voi aiheuttaa siten monenlaisia turhia kustannuksia.

Esimerkiksi laatuvirheiden esiintyminen voi johtaa lisäkustannuksiin ja tuottojen menetyksiin. Tyypillisiä virheistä johtuvia lisäkustannuksia ovat esimerkiksi takuukustannukset, vahingonkorvaukset, myöhästymissakot ja pahimmassa tapauksessa koko tuotteessa oleva tuotantopanos menetetään hylkynä. Lievästi virheelliset tuotteet joudutaan myymään alemmassa laatuluokassa. Virheiden esiintyminen voi johtaa yrityksen tuottavuuden heikentymiseen.

Suunnittelukeskeinen laatu eli tuotelaatu on asiakkaan kannalta lupaus laadusta ja siten vaikuttaa siihen, minkälaisen hinnan asiakas on valmis tuotteesta maksamaan.

Asiakaskeskeinen laatu puolestaan tarkoittaa sitä kuinka hyvin tuote menestyy siinä tarkoituksessa, jossa asiakas sitä käyttää. Asiakaskeskeinen laatu on siis tuotanto- tai kulutusprosessissa koettua laatua erotukseksi luvatusta laadusta. Se perustuu hyödykkeen koko käyttöiän aikaiseen kokemukseen. Myös asiakaskeskeinen laatu vaikuttaa siihen, kuinka paljon asiakas on tuotteesta tai palvelusta valmis maksamaan.

Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen sidosryhmät kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuotteille. Vaatimus tuotteen turvallisuudesta tai kierrätettävyydestä aiheuttaa tuottajalle suunnittelu- ja materiaalikustannuksia ja esimerkiksi päästöjen vähentäminen johtaa lisäkustannuksiin.

Ympäristön vaatimukset ovat luonteeltaan tuotanto- ja kulutusprosessin haittojen vähentämistä. Vaikutus yritykseen on kustannuksia lisäävä ja siten tuottavuutta heikentävä. Voidaan ajatella, että yritys jakaa osan aikaansaamastaan tuottavuudesta toteuttaessaan ympäristövaatimuksia. Toisaalta jos yritys luistaa turvallisuus- tai ympäristövaatimuksista, voivat kustannukset olla yritykselle mittaamattoman suuria.

Reaaliaikainen laaturaportointi tukee laatuprosessia: Case Inwido

Laadun parantaminen edellyttää mittaamista ja raportointia – mieluiten mahdollisimman reaaliaikaisesti. Invenco rakensi yhdessä Inwidon kanssa muutamassa viikossa heidän nykyisen laadunvalvonnan ratkaisun päälle reaaliaikaisen raportointi- ja monitorointiratkaisun.

Inwido on Euroopan suurin ikkunoiden ja ovien toimittaja. Sen tärkeimpiä kilpailuvaltteja markkinoilla ovat laadukkaat ympäristöystävälliset tuotteet, jotka vaativat materiaaleikseen laadukkaat raaka-aineet – Suomen tapauksessa laadukas puutavara. Tämä oli yksi tärkeä lähtökohta, kun kesällä 2016 Inwido lähti kehittämään koko valmistusprosessin laadun seurannan raportointia.

Kumppaniksi Inwido valitsin Invencon ja Invencon tuoteratkaisun InControl Online. Invenco rakensi yhdessä Inwidon sekä laadun että IT avainhenkilöiden kanssa muutamassa viikossa heidän nykyisen laadunvalvonnan ratkaisun päälle reaaliaikaisen raportointi/monitorointiratkaisun, missä selkeillä mittareilla Inwidon avainhenkilöt voivat seurata valmistusprosessin laatua esimerkiksi puuraaka-aineen laatuvirheistä ja höyläämän laatupoikkeamista.

Ratkaisu mahdollistaa myös esimerkiksi laatujärjestelmässä olevien poikkeamien valokuvien esittämisen kätevästi muiden tietojen yhteydessä. Ratkaisu kattaa kaikki Inwidon Suomen tuotantolaitokset, mutta on laajennettavissa myös muihin Inwidon maihin. Ratkaisu on modulaarinen ja siihen voidaan lisätä tietoja myös muista Inwidon operatiivista järjestelmistä kuten tuotantomääristä, asiakastiedoista tai taloudesta.

Haluatko tietää lisää Invencon laaturaportoinnin ratkaisusta? Katso www.incontrol-online.fi ja ota yhteyttä!

Pinterest
Invenco Oy

Lisätietoja

Invenco Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Logistiikka
Supply chain management SCM
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Integraatiot
IoT
Laadunvarmistus

Toimialakokemus

Rakentaminen
Valmistava teollisuus

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Valmisohjelmisto

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Invenco Oy kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Invenco - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Invenco - Muita referenssejä

Invenco - Muita bloggauksia

Siirry Invenco Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa
Top 6 internet-trendit 2019 by Mary Meeker
Digiarvoa 2019-kilpailussa etsitään ideoita Suomen digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia