logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY)

ReferenssiPohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Pohjois-Karjalassa. PKKY:n tehtävänä on kehittää ammatillista osaamista työelämä- ja yksilölähtöisesti Pohjois-Karjalan tarpeisiin.

PKKY tarjoaa koulutusta kahdeksalla eri alalla tuottaen yli 300 eri tutkintoa sekä räätälöityjä lyhytkoulutuksia. PKKY:n yksiköissä on opiskelijoita yhteensä 7750 ja henkilökuntaa 1050 joista 650 on opetushenkilöstöä.

Haaste

Perinteinen opetus ja oppiminen ovat alkaneet käydä läpi muutosta, jossa opiskelijan rooli tiedon vastaanottajana muuttuu yhä aktiivisemmaksi tiedon löytäjäksi ja ymmärtäjäksi, unohtamatta osaamisen siirtämistä käytäntöön. Kun oppiminen muuttuu, täytyy koulutusorganisaatioiden sopeutua tähän muutokseen. Esimerkki tästä on ilmiöpohjainen oppiminen, jonka ydinajatus on tuoda opetus ja oppiminen lähemmäs käytäntöä ilmiöiden ja ongelmien kautta, sen sijaan että keskityttäisiin yksittäisiin, toisiinsa liittymättömiin aiheisiin jotka eivät liity opiskelijoiden arkeen.

PKKY tarvitsi käyttöönsä oppimisympäristön, joka tukee ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä. Haasteena oli löytää teknologiaratkaisu, joka mahdollistaisi arkipäivän ilmiöihin perustuvan opiskelun. Ratkaisussa kiinnitettiin paljon huomiota oppiaineiden rajat rikkovaan opiskeluun ja analytiikkaan, jolla voidaan seurata opiskelijan oppimisprosessia. Lisäksi tärkeää oli rakentaa palautekanava opiskelijoiden ja opettajien välille, sekä mahdollistaa opiskelijoiden arviointi.

Ratkaisu

Toimitimme PKKY:lle Valamis oppimisympäristön, joka tarjoaa erinomaisen ratkaisun ja e-oppimisalustan ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseksi käytännössä. Ratkaisu toteutettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. PKKY:n Valamis-ympäristössä opiskelijat lähestyvät opittavia asioita tarinan kautta, eivät yksittäisinä oppiaineina. Arkipäivän ilmiötä kuvaava tarina tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ilmiötä kokonaisuutena ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia ja tehtäviä. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä ja arkipäivän tarinoiden kautta.

PKKY:n ympäristössä opiskeltava ilmiö oli auton ostaminen, jonka myötä opiskelijat oppivat erityisesti matematiikkaa ja fysiikkaa. Tarinaan liittyi autoon ja sen ostamiseen liittyviä asioita, kuten lainan hakeminen, vakuutusten ottaminen, jarrutusaikojen arvioiminen jne. Näin opiskelijat pystyivät näkemään itse, mitä matematiikan ja fysiikan ilmiöitä liittyy autoilun kaltaisiin arkipäivän asioihin.

Koska ilmiöpohjainen oppiminen häivyttää oppiainerajoja, muodostuu oppilaan ainekohtainen arviointi haasteeksi. Valamiksen tarjoama oppimisanalytiikka tarjosi tähän erinomaisen ratkaisun. Valamis tukee xAPI oppimisen hallintajärjestelmää, joka kerää tietoja opiskelijan aktiviteeteista alustalla, esimerkiksi mitä materiaaleja opiskelijat ovat erityisesti hyödyntäneet ja kuinka paljon aikaa he ovat käyttäneet yksittäisten tehtävien parissa. Näin myös opiskelijoiden erilaiset tavat oppia tulevat näkyvämmiksi ja opettajan on mahdollista seurata heidän suoriutumistaan ympäristössä. Lisäksi opiskelijat voivat itse seurata omaa etenemistään ilmiön opiskelussa.

Lopputulos

Valamiksen ominaisuudet vastasivat erinomaisesti PKKY:n tarpeisiin. Yhteistyö alkoi pilottina, jota parhaillaan laajennetaan koko organisaatioon. Tämä Valamis -ratkaisu tarjoaa etuja niin opiskelijoille kuin opettajille: opiskelijoille tarjotaan uusi, motivoiva ja tapa oppia arkipäivän tarinoiden kautta ja erilaiset oppimistyylit on mahdollista huomioida helpommin. Opettajat puolestaan pystyvät seuraamaan helposti, mitä opiskelijat itse asiassa oppivat ja miten heidän tuottamaansa materiaalia ympäristössä hyödynnetään.

"Saumaton yhteistyö Valamiksen, PKKY:n ja Tampereen teknillisen yliopiston välillä oli avainasemassa tämän projektin onnistumisessa. Nyt kun projektin pilottivaihe on päättynyt, alamme ensi lukukauden aikana virallisesti siirtää muitakin opintoja Valamis ympäristöön. Saadun palautteen perusteella opiskelijat tuntuvat olevan erityisen tyytyväisiä siihen, että eri oppiaineita voi opiskella yhden kokonaisuuden ja tarinan kautta.", kertoo Ville Tuominen, PKKY:n Digitaalisen teknologian asiantuntija.

Suosittelija:

"Saumaton yhteistyö Valamiksen, PKKY:n ja Tampereen teknillisen yliopiston välillä oli avainasemassa tämän projektin onnistumisessa. Nyt kun projektin pilottivaihe on päättynyt, alamme ensi lukukauden aikana virallisesti siirtää muitakin opintoja Valamis ympäristöön. Saadun palautteen perusteella opiskelijat tuntuvat olevan erityisen tyytyväisiä siihen, että eri oppiaineita voi opiskella yhden kokonaisuuden ja tarinan kautta.", kertoo Ville Tuominen, PKKY:n Digitaalisen teknologian asiantuntija.

Ville Tuominen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Valamis

Tiedot

Tilaaja: PKKY
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Janne Hietala, Chief Commercial Officer • janne.hietala@valamis.com

Lisätietoja

Valamis:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Projektinhallinta
Tietohallinto
Viestintä

Omat tagit

Valamis

Erikoisosaaminen

Arkkitehtuuri
Graafinen suunnittelu
Ketterät menetelmät
Käyttäjähallinta
Webkehitys

Toimialakokemus

Koulutusala

Teknologia

Open source

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Valamis kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Valamis - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Valamis - Muita referenssejä

Valamis - Muita bloggauksia

Siirry Valamis kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

7 lupaavinta terveyden ja hyvinvoinnin startupia Suomesta
Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa
Suosituimmat automerkit Länsiväylällä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia