Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

PK-yrityksen ihanne it-infrastruktuuri ammattilaisen silmin

BloggausMiltä näyttää pk-yrityksen unelma it-infra ammattilaisen silmin? Kysyimme CloudNown Juha Karilta, mikä hänen käsityksensä pk-yrityksen ihanne infrasta on.

“Unelma it-infrastruktuuri olisi sellainen, mitä ei tarvitsisi ylläpitää, vaan voisi keskittyä olennaiseen. Loppuasiakkaan kannalta unelma infra on huoleton, hyvin toimiva ja suunniteltu niin, että siinä on mahdollisimman vähän reaktiivista tukea ja toimenpiteitä vaativia elementtejä.”

“Toimiva it-infrastruktuuri mahdollistaa, että yrityksessä voidaan keskittyä omaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan it-infra voi hyödyttää liiketoimintaa: sen avulla voidaan kehittää tekemistä ja kerätä tietoa bisneksen tueksi. Ihanteellista on, että it-infrasta on muutakin hyötyä kuin se, että infra koetaan pakollisena pahana”, Juha jatkaa.

Miten unelma it-ympäristö saavutetaan? 

Yllä oleva kuvaus unelmainfrasta kuulostaa houkuttelevalta, mutta miten ihanteellinen it-infra rakentuukaan? Juhan mukaan avainasemassa on rakentaa it-ympäristö niin, että se koostuu mahdollisuuksien mukaan vain omaan liiketoimintaan skaalautuvista pilvipalveluista. 

"Ulkoistetaan se “infrastruktuuri” ja ne sovellukset, joita on historiassa ehkä itse totuttu ylläpitämään esimerkiksi Microsoftille, ostetaan se sama pilvipalveluina."

Samalla ympäristöstä kannattaa alusta lähtien rakentaa mahdollisimman toimittajariippumaton. Riippumattomuus tuo joustavuutta omaan toimintaan kun palveluiden omistajuus säilyy yrityksellä itsellään. 

Tukipalveluiden ostamisen osalta kannattaa varmistaa, ettei enää edes hanki “niitä perinteisiä” reaktiivisia tukipalveluita vaan kehittävän kumppanin. Pilvessä reaktiivisen osuuden hoitaa pilvipalveluntarjoaja, esimerkiksi Microsoft. Nykyaikaisen tukikumppanin tulee olla aidosti yrityksen liiketoimintaa tukeva ja pilvipalveluiden käyttöä ja tietotyötä kehittävä palveluntarjoaja.

“Jos olet tyytymätön palveluntarjoajaan, et ole sidottu tiettyyn tarjoajaan pitkäksi ajaksi. Voit vaihtaa palveluntarjoajaa yhtä ketterästi kuin pilviratkaisuiden käyttömallejakin voit.”

Toimittajariippumattomassa ympäristössä palveluntarjoajaa voi vaihtaa ketterästi. Uusi toimittaja voi ottaa ympäristön haltuun helposti, jolloin vaihdos ei juuri aiheuta häiriöitä liiketoimintaan. 

“Kun yrityksen it-infrastruktuuri on kevyt ja riippumaton, on yrityksellä mahdollisuus muokata ympäristöä muuttuviin tarpeisiin kevyesti”, Juha selittää.

It-infrastruktuurin elementit 

Moderneilla pilvipalveluilla pk-yrityksen it-infrastruktuuri voidaan rakentaa hyvin kevyeksi. Ennen it-ympäristön toteutusta pilvipalveluiden hyödyntämistä kannattaa kuitenkin suunnitella hyvin ja miettiä myös yrityksen vaatimuksia tietoturvalle ja tietosuojalle.

“Periaatteessa voidaan sanoa hyvin karkeasti, ettei pk-yritys tarvitse nykypäivänä muuta kuin toimivan nettiyhteyden, toimivat päätelaitteet, tulostimen ja toimistotyötä tukevat pilvipalvelut.”

Pilvipalveluilla it-infrastruktuuri saadaan rakennettua omaan liiketoimintaan skaalautuvaksi ja valinnanvapaus säilytetään. Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden viedä oma turvallinen IT-ympäristö sinne missä loppukäyttäjät ikinä työssään liikkuvatkaan, ja helposti suuri osa it-ympäristön elementeistä saadaan toteutettua yhdellä ja samalla pilvipalvelutuotteella.

“Valtaosalle pk-yrityksistä Microsoft 365 Business Premium on merkittävin tarvittava tuote. Yhdellä helposti lähestyttävällä ja kuukausihinnoitellulla lisenssillä saa todella paljon elementtejä oman toimistotyön mahdollistamiseksi. Periaatteessa kaiken, mitä yritys tarvitsee eli sähköpostin, Teams-ympäristön, kokonaisvaltaisen tietoturvan sekä sovellusten ja päätelaitteiden hallinnan, jopa tulostimien hallinnan – kaiken yhdellä lisenssillä. Se on hyvin kokonaisvaltainen paketti kaikkeen tekemiseen.”
“Yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta IT-ympäristö saadaan tyypillisesti rakennettua jo hyvin kattavaksi Microsoft 365 pilvipalveluilla sekä höystämällä toimistoratkaisuja muilla liiketoiminnalle tarpeellisilla pilvipalveluilla”, Juha jatkaa.

Pk-yrityksen it-ympäristöön keveyttä pilvestä

Pilvi mahdollistaa it-infrastruktuurin keventämisen ja ylläpidon helpottamisen. Startuppien vahvuutena Juha näkeekin kevyemmän it-infrastruktuurin, jolloin mukana ei ole perässä raahattavaa, itse huolehdittavaa ja ylläpidettävää teknologiaa.

“Tämä on nuorien start-up yritysten etu, ne ovat syntyneet tälle aikakaudelle, ja pystyvät ennakkoluulottomasti hyödyntämään uutta teknologiaa pilvestä kevyellä omaan toimintaan skaalautuvalla mallilla. Ne eivät investoi palvelimiin ja muihin, vaan ostavat SaaS-pilvipalveluita tukemaan liiketoimintaa.”
“Yksi esimerkki SaaS-palvelusta (Software as a Service) lisenssinä onkin juuri Microsoft 365, joka onkin ihan mahtava lisenssi!”

SaaS-palveluilla saa luotua kevyen pohjan toimistotyölle ilman tarvetta sijoittaa massiivisiin aloituskustannuksiin.

“Nykypäivänä en pk-yrityksenä lähtisi välttämättä enää investoimaan it-ympäristössä ainakaan palvelimiin ja omiin konehuoneisiin, vaan loisin kevyen it-infrastruktuurin pohjan SaaS-palveluilla.”

Juhan näkökulmasta jopa ihanteellinen verkkoratkaisu on pilvihallittu kokonaisuus, kuten Cisco Meraki mahdollistaa. Pilvihallittava tietoverkko ja hyvin toimiva infrastruktuuri tukevat hyvin yrityksen liiketoimintaa. Lisäksi pilviratkaisuissa infran käyttöönotto on perinteisiin ratkaisuihin verraten helppo ja yksinkertainen.

“Karrikoiden voidaan sanoa, että pilvipalveluissa palvelut saadaan nostettua ylös sormia napsauttamalla liiketoiminnan niin vaatiessa. Nykypäivänä ei tarvita enää viikkojen projekteja, että asioita saadaan aikaiseksi. Toisaalta tarvittaessa tarpeettomat asiat saadaan myös nopeasti pois kuluja tuottamasta.”
Tutustu tarkemmin pilvihallittaviin verkkoihin palveluna.

Lue Juhan blogi Cisco Meraki -pilvihallittavista verkoista. 

Pilvestä joustavuutta liiketoiminnan tarpeisiin

Perinteinen infrastruktuuri eroaa pilviratkaisuista huomattavasti. Pilvipalvelut tuovat mukanaan joustavuutta ja kykyä skaalautua. Ne perustuvat kuukausimaksuille, jolloin suuria investointeja useiden vuosien infratarpeisiin ei tarvitse tehdä etukäteen. Tarvittavaa kapasiteettia voidaan kasvattaa sitä mukaa, kun liiketoiminta sitä edellyttää.

“Toki pilvessäkin voit ostaa varattuja instansseja, joilla saat säästöjä kustannuksissa vuositasolla, mutta sitä ei välttämättä tarvitse tehdä.”

Pilvipohjainen it-infrastruktuuri soveltuukin hyvin pk-yrityksille, joissa liiketoiminnan tarpeet kehittyvät ja muuttuvat, eikä suuria resursseja haluta sitoa infrastruktuuriin kerralla.

It-infrastruktuurista liiketoimintahyötyjä

Ihanteellinen it-infrastruktuuri on siis joustava ja pilvipohjainen, mutta entä ne liiketoimintahyödyt? Ihannetilanteessa it-infrastruktuuri tukee liiketoimintaa ja sen avulla kerätään tietoa liiketoiminnan tueksi. Esimerkiksi kaupan alalla infrasta saatavaa dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. 

“Yritys voi esimerkiksi tehdä jokaiseen myymäläänsä langattoman verkon niin, että pilvihallinnan avulla toimitiloissa voidaan seurata kävijämääriä. Verkon avulla voidaan kerätä esimerkiksi heatmap siitä, minne asiakkaat ajautuvat toimitiloissa ja tätä dataa voidaan analysoida liiketoiminnan hyväksi.”

Enemmän resursseja kehittämiseen

Pilvipohjaisessa it-infrastruktuurissa yritykselle jää enemmän resursseja kehittämiseen. Perinteisessä mallissa suuri osa it-kustannuksista kohdistuu tukeen, tietty osuus menee infrastruktuurikuluihin ja kehittämiselle jää pieni jäävuorenhuippu. Pilvipohjaisessa infrassa kustannusrakenne kääntyy ylösalaisin. 

“Kun malli päästään kääntämään ylösalaisin, infran osuus kustannuksista pysyy melko samana, mutta voi olla, että tukea tarvitaan huomattavasti vähemmän ja voidaan keskittyä kehittämään liiketoimintaa ja osaamista.”
“Se, mikä ennen ollut jäävuorenhuippu eli kehittäminen, on nyt asia, johon voidaan keskittyä huomattavasti enemmän. Tiedämme jo, että pilvipalvelut ohjaavat tekemistä sen verran hyvin, että tukea tarvitaan tyypillisesti huomattavasti vähemmän.”, Juha selittää.

Kun ympäristöä lähdetään modernisoimaan, on oikeanlaisesta it-kumppanista suuri apu. Kumppani osaa hyödyntää kehittämisen resurssit järkevästi ja huolehtii samalla myös henkilöstön osaamisen kehittämisestä. 

“Osaavan kumppanin roolia ei voi korostaa liikaa. Perinteinen it-kumppani ei kouluta. Osaava kumppani on olennainen osa muutosta ja tukee koulutuksella liiketoimintaa.”

It-ympäristön kehittämistä tiedolla

Kumppanin johdolla ihanne it-ympäristöä voidaan kehittää tiedolla. Kumppani voi auttaa keräämään tietoa infrastruktuurin toiminnasta ja käyttää tätä tietoa ympäristön kehittämiseen. Esimerkiksi Applixuren avulla työasemista kerätään diagnostiikkaa ja it-osasto saa tietoa työasemien ja sovellusten toiminnasta sekä myös tietoturvan tilasta. 

“Applixure kerää tietoa ja visualisoi sitä, jolloin dataa voidaan käyttää kehittämiseen. Ympäristöä voidaan sitten kehittää kerätyn tiedon perusteella.”

Oikeanlainen kumppani huolehtii siitä, että it-ympäristö on myös jatkossa ihanteellinen. It-infrastruktuurin kehittäminen on jatkuvaa työtä, eikä ympäristöä kannata päästää rapistumaan.

“Ympäristöstä kerätyn tiedon avulla yritys näkee jo ennalta, kun työasemat alkavat happanemaan ja tietää milloin ne pitää uusia. Datan perusteella voidaan myös nähdä, jos tietoturva ei ole ehkä toivotulla tasolla. Kumppanilla tulee olla kehittävä ote, miten ympäristöstä saadaan vieläkin toimivampi.”, Juha jatkaa.

Haluatteko modernisoida it-infrastruktuurinne? Lue lisää infra-palveluista ja jätä soittopyyntö niin keskustellaan asiasta lisää!

Pinterest
CloudNow IT Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili CloudNow IT kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Erikoisosaaminen

It-infrapalvelut
Tietoturva

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
IT
Järjestöt ja yhdistykset
Kiinteistöala
Raaka-aineet ja energia

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Huolto ja korjaus
Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

IT-infra
IT-infrastructure
it-infrastruktuuri
SaaS
saas-palvelut
Microsoft 365
microsoft 365 business
Microsoft-teknologiat
infrastruktuurisuunnittelu
pilvi-infrastruktuuri
pilvipalvelu
azure

Siirry yrityksen profiiliin CloudNow IT kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

CloudNow IT - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

CloudNow IT - Muita referenssejä

CloudNow IT - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia