Oulun kaupungille selkeä tilannekuva EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimista toimenpiteistä

Oulun kaupunki halusi ajoissa huomioida tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset palveluihin, joissa käsitellään henkilötietoja. Relator valikoitui KL-Kuntahankintojen asiantuntijoiden minikilpailutuksella yhteistyökumppaniksi toteuttamaan EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvää tietosuoja-auditointia kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelualueen henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

"Tavoitteena oli ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen uudet vaatimukset sekä tunnistaa palveluprosessien kohdat, joissa uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät toteudu", kommentoi Oulun tietohallintoasiantuntija Tapio Matinmikko.

Tietosuoja-auditointi toteutettiin Relatorin auditointimenetelmää hyödyntäen. Auditoinnissa käydään läpi asiakkaan kannalta merkittävät vaatimukset. Auditoinnin yhteydessä myös tarjotaan osallistujille perustietämystä EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksista hyödyntäen tietosuoja-asetuksen koulutusmateriaaleja.

Tietosuoja-auditoinnin myötä Oulun kaupunki sai selkeä kuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimien toimenpiteiden kokonaisuudesta, havainnot tarvittavista muutoksista sekä havaintojen perusteella tehdyt kehittämisehdotukset. Relatorin asiantuntijat ottivat myös kantaa auditoinnin yhteydessä esiin tulleisiin kysymyksiin.

"Konsultoinnin ansiosta saimme selkeät kuvaukset puutteista sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi. Lisäksi saimme vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin", kommentoi Tapio Matinmikko.

Suosittelija:

"Konsultoinnin ansiosta saimme selkeät kuvaukset puutteista sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi. Lisäksi saimme vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin"

Tapio Matinmikko

Referenssi Oulun kaupungille selkeä tilannekuva EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimista toimenpiteistä
Tilaaja: Oulun kaupunki
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tietohallinto
Julkishallinto
Konsultointi
EU-tietosuoja Tietosuoja
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa