Osallistumispyyntö, innovaatiokumppanuus: Harrastuspassin toteuttaminen

Hankintailmoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Osallistumishakemukset 26.06.2018 klo 12.00 mennessä

Harrastuspassi on opetus- ja kulttuuriministeriön uusin aloite lisätä yläkouluikäisten harrastusmahdollisuuksia. Harrastuspassin tavoitteena on lisätä nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia löytää oma mieleinen harrastus ja tehdä se yhdessä kavereiden kanssa. Passi lisää merkittävästi nuorten mahdollisuuksia epäsäännölliseen harrastamiseen (harrastan silloin kun ehdin). Kun Harrastuspassi on henkilökohtainen, etuja voidaan lisätä paitsi kaikille myös tietylle ryhmälle nuoria. Harrastuspassi tarjoaa paikallisille yrityksille, järjestöille ja sosiaalitoimelle mahdollisuuden tukea ja auttaa nuoria.

Harrastuspassi suunnitellaan yhdessä yläkoululaisten kanssa. Harrastuspassin konseptia ei ole vielä suunniteltu, ja nyt haetaankin innovaatiokumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelu

yläkouluikäisten harrastusmahdollisuuksia. Harrastuspassissa on nuorille räätälöityjä harrastusetuja, kuten pääsylippuja uimahalliin ja kuntosalille, lippuja esityksiin, konsertteihin, tapahtumiin ja mahdollisesti myös ilmaisia julkisen liikenteen matkoja.

Harrastuspassi on kunnan tai useamman kunnan väline edistää nuorten harrastamista. Passiin etuja voivat tarjota kuntien lisäksi yhdistykset, säätiöt, yritykset ja kunnan sosiaalitoimi. Passissa on yhteisöjen luomisen ominaisuus, joka tukee kavereiden kanssa harrastamista.

Miksi nuorille halutaan lisää harrastusmahdollisuuksia? Harrastukset ovat tärkeä osa nuorten elämää. Harrastuksissa on kyse mieleisestä tekemisestä, kaverisuhteiden vaalimisesta, itsensä kehittämisestä, omista unelmista ja vahvuuksien löytämisestä sekä vuorovaikutuksesta valmentajan tai ohjaajan kanssa. Harrastus on nuoren valinta viettää vapaa-aikaa. Yläkouluiässä harrastukset usein vaihtuvat eikä aina uuden, mieleisen harrastuksen löytäminen tai aloittaminen ole helppoa. Monilla nuorilla ei ole aikaa säännölliseen harrastamiseen, kun on paljon muutakin tekemistä ja on myös tärkeää olla kavereiden kanssa.

Harrastuspassin tavoitteena on lisätä nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia löytää oma mieleinen harrastus ja tehdä se yhdessä kavereiden kanssa. Passi lisää merkittävästi nuorten mahdollisuuksia epäsäännölliseen harrastamiseen (harrastan silloin kun ehdin). Kun Harrastuspassi on henkilökohtainen, etuja voidaan lisätä paitsi kaikille myös tietylle ryhmälle nuoria. Harrastuspassi tarjoaa paikallisille yrityksille, järjestöille ja sosiaalitoimelle mahdollisuuden tukea ja auttaa nuoria.

Harrastuspassi suunnitellaan yhdessä yläkoululaisten kanssa.

Osaisiko sinun tiimisi suunnitella ja toteuttaa ratkaisun, joka vastaisi tähän tarpeeseen ja olisi mahdollista ottaa käyttöön valtakunnallisesti yläkoululaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi?

Harrastuspassi-innovaatiokilpailu toteutetaan hankintalain mahdollistamalla innovaatiokumppanuusmenettelyllä Industryhacking fasilitoimana. Hankinnan tavoitteet ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu hakusivulla: https://app.industryhack.com/challenges/harrastuspassi/

Bloggaus Osallistumispyyntö, innovaatiokumppanuus: Harrastuspassin toteuttaminen
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet
Verkkokaupan perustaminen - Jatkuva kehittäminen on avain verkkokaupan kasvuun ja kannattavuuteen