Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ohjausryhmä on olemassa projektia varten

BloggausOhjausryhmä on projektin onnistumisen mahdollistaja, joka tukee projektipäällikköä ja projektia sillä olevin keinoin. Järkevästi kootulla ja sparraavalla otteella toimivalla, aktiivisella ohjausryhmällä on merkittävä vaikutus projektin etenemiseen ja onnistumiseen. Vaikutus voi kuitenkin pahimmillaan olla negatiivinen, jos ohjausryhmä ei toimi roolissaan oikein.

Millainen ohjausryhmän kokoonpanon tulisi olla? Mikä on ohjausryhmän puheenjohtajan rooli? Mikä on ohjausryhmän ja projektipäällikön suhde? Vastaukset näihin kysymyksiin ja vinkkejä jokaiseen kohtaan löydät tästä blogista.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmään kuuluvat henkilöt, ja vain ne henkilöt, jotka tarvitaan ohjausryhmän ydintehtävän toteuttamiseen. Jokaisella ohjausryhmän jäsenellä on oltava selkeä rooli ja perusteltu syy osallistua ohjausryhmätoimintaan. Jokaisen tulee myös ymmärtää oma roolinsa projektin onnistumisen mahdollistamisessa ja varata aikaa ohjausryhmätyölle – eikä tämä tarkoita vain ohjausryhmän kokousten vaatimaa aikaa.

Tehokas ohjausryhmä kykenee tekemään projektia koskevia päätöksiä. Tämä edellyttää todenmukaista tilannekuvaa ja ohjausryhmän jäseniltä toimivaltaa vastuualueellaan. Ohjausryhmään ei tulisi nimetä henkilöitä vain saamaan tietoa projektista, vaan viestintä sidosryhmille tulisi hoitaa muilla tavoin.

Ohjausryhmään tulee valita ne henkilöt, ja vain ne henkilöt, joita projekti sinne tarvitsee.

Viisi kysymystä ohjausryhmän jäsenten valintaan

 1. Ovatko projektin keskeiset sidosryhmät edustettuina ohjausryhmässä?
 2. Onko ohjausryhmän jokaisella jäsenellä selkeä rooli?
 3. Onko ohjausryhmä päätösvaltainen projektin keskeisissä päätöksissä?
 4. Ymmärtävätkö kaikki jäsenet, mitä osallistuminen ohjausryhmään tarkoittaa ja vaatii jäseneltä?
 5. Onko jäsenillä aikaa osallistua projektin ohjausryhmätyöhön?

Ohjausryhmän toiminta kulminoituu puheenjohtajaan

Ohjausryhmän puheenjohtajalla on suuri rooli ohjausryhmätyön onnistumisessa. Hänellä on suuri vaikutusvalta ohjausryhmän toimintamalliin ja käytäntöihin. Puheenjohtaja johtaa kokouksia ja ohjaa keskustelua tarpeen mukaan, mutta toiminnan ei pitäisi rajoittua vain kokouksiin. Puheenjohtaja on usein samalla projektin omistaja ja ymmärtää näin projektin hyödyt kaikkein parhaiten. Kun puheenjohtajalla on suurin intressi saada projekti onnistumaan, on hänellä myös henkilökohtainen innoite ohjata ohjausryhmän toimintaa onnistuneesti ja tukea projektipäällikköä.

Kuusi keinoa, joilla puheenjohtaja voi vaikuttaa ohjausryhmän onnistumiseen tehtävässään

 1. Kirkasta syy projektin olemassaoloon ja projektilla tavoiteltavat hyödyt ohjausryhmälle. Varmista keskustellen, että kaikki ohjausryhmän jäsenet ymmärtävät projektin merkityksen ja ovat sitoutuneet siihen.
 2. Varmista projektin alkaessa ja sen edetessä, että jokainen ohjausryhmän jäsen ymmärtää oman roolinsa projektin onnistumisen mahdollistajana.
 3. Käy projektin alussa ohjausryhmässä läpi ohjausryhmätyön pelisäännöt tässä projektissa.
 4. Sisällytä ohjausryhmän toimintaan myös ohjausryhmätyöskentelyn itsearviointia ja kehittämistä projektin aikana.
 5. Käy projektipäällikön kanssa läpi kokousten sisällöt ja erityisesti päätöstä vaativat asiat ennen kokouksia.
 6. Pidä huolta, että jokainen ohjausryhmän jäsen kantaa vastuunsa tarpeellisesta valmistautumisesta ja materiaaleihin tutustumisesta ennen ohjausryhmän kokouksia.

Lue kaikki ohjausryhmätoiminnan vinkit verkkosivuiltamme: Ohjausryhmä on olemassa projektia varten

Pinterest
Kumura Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Kumura kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Projektinhallinta

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi

Omat tagit

Merkityksellisyys
Projektijohtaminen
Ohjausryhmä

Siirry yrityksen profiiliin Kumura kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Kumura - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Kumura - Muita referenssejä

Kumura - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia