Näin tehostat resurssienhallintaa ja kasvatat laskutusastetta

Henkilöstö on palvaluliiketoiminnan tärkein resurssi. Ilman henkilöstöä liiketoimintaa ei käytännössä ole ja laskutusta ei synny. Laskutuksen määrä kuitenkin riippuu vahvasti siitä, kuinka tehokkaasti resurssit saadaan hallittua ja resurssien aika käytettyä laskutettavaan tekemiseen.

Palvelu- ja projektiliiketoiminta on juuri niin tehokasta, kuin sen henkilöstöresurssit ovat. Henkilöstön käytettävissä olevat tunnit ratkaisevat, kuinka paljon laskutusta voidaan tehdä. Toisin kuin tuoteliiketoiminnassa, jossa myyntiä voidaan kasvattaa esimerkiksi uusilla ominaisuuksilla, palveluliiketoiminnassa laskutusta voidaan kasvattaa vain käytettävissä olevien tuntien puitteissa.


Ajankäyttö - mihin henkilöstön aika kuluu?


Vaikka yritys pystyisi seuraamaan laite-, kone- ja ajoneuvoresursseja, palveluliiketoiminnan kannalta ehdottomasti tärkeämpää on henkilöresurssien seuraaminen. Erityisen tärkeää on seurata henkilöstöresurssien ajankäyttöä - mihin henkilöstön aika kuluu?

Työajanseurannassa on tärkeää keskittyä seuraamaan, mihin työtehtäviin henkilöstöllä kuluu aikaa ja kuinka paljon aikaa kuluu ei-laskutettavaan työhön. Työtehtävien seuranta antaa parhaan näkymän ajan ja tehokkuuden seurantaan sekä mahdollistaa toiminnan tehostamista ohjaamalla työntekijöiden aikaa ei-tuottavasta työstä tuottavaan työhön.


Työtehtävien vaihtoväli - kuinka tehokkaasti uusi tehtävä ohjataan työntekijälle?

Kun yksi työtehtävä on saatu päätökseen, tehokkuuden kannalta on tärkeää, että työntekijä tietää heti, mitä hän tekee seuraavaksi. Hukka-ajan minimointi edellyttää yritykseltä työkaluja työtehtävien vaihtovälin tehostamiseen. Yrityksellä tulee olla käytössään myös työkalut seurata, kenelle uudet tehtävät voidaan ohjata - kenellä on aikaa ja resursseja tai kenen edellinen tehtävä on pian loppumassa? Mitä helpommin ja tehokkaammin työtehtävät saadaan ohjattua vapaille resursseille, sitä nopeammin ne saadaan siirrettyä laskutettavaksi ja henkilöresurssien työaika käytettyä tuottavaan työhön. Palveluliiketoiminnassa nopeat työtehtävien vaihtovälit kulkevat käsi kädessä tehokkuuden kanssa.

Lue koko artikkeli blogissamme.

Bloggaus Näin tehostat resurssienhallintaa ja kasvatat laskutusastetta
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Aitio Finland Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Toiminnanohjaus ERP
työajankirjaus resurssienhallinta töidenhallinta laskutusaste
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet