Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Mikä ihmeen moderni päätelaitehallinta?

BloggausModerni päätelaitehallinta voi ehkä äkkiä kuulostaa avaruusteknologialta, sillä kaikilla ei ole tietoa siitä, mitä se on ja kuinka moderni päätelaitehallinta voitaisiin edes ottaa kustannustehokkaasti käyttöön. Nykyiset pilvipalvelulisensoinnit kuitenkin mahdollistavat kustannustehokkaan toteutuksen ja käyttöönoton tuoden sujuvuutta ja turvallisuutta arkeen pienillekin yrityksille. Kysyimme CloudNown konsultilta, Juha Karilta, mitä jokaisen pk-yrityksen IT-päättäjän tulisi tietää modernista päätelaitehallinnasta.

“Aikaisemmin päätelaitehallinta on nähty isojen korporaatioiden ratkaisuna. Isojen käyttäjämassojen kohdalla laitteet haluttiin pitää keskitetyssä hallinnassa ja huolehtia sitä kautta sovellusten jakelusta ja päätelaitteiden tietoturvasta.”
“Todellisuudessa tänä päivänä moderni päätelaitehallinta voidaan ottaa käyttöön hyvinkin helposti ja parhaimmillaan jopa yrityksen nykyisillä lisensseillä”, Juha jatkaa.

Keskitetyn hallinnan tulisi olla jokaisen pk-yrityksen IT-päättäjän työpöydällä. Se tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä niin työajallisesti ja kustannusten kautta, kuin myös tietoturvan ja käytön selkeytymisen osalta loppukäyttäjien arkeenkin.

Mutta mitä moderni päätelaitehallinta oikein tarkoittaa?

Moderni päätelaitehallinta mahdollistaa yritysten kaikkien päätelaitteiden ja niiden sovellusten hallinnan, missä ikinä laitteet liikkuvatkaan.

“Jos ennen työasemia hallinnoitiin kenties omassa palvelinympäristössä pahimmillaan useamman käyttötarkoitukseen valjastetun palvelimen voimin, niin modernissa päätelaitehallinnassa samat asiat voidaan toteuttaa kaikille päätelaitteille yhdellä tuotteella pilvestä käsin.”

Moderni päätelaitehallinta mahdollistaa laitteiden ja niiden sovellusten hallinnan laitevalmistajariippumattomasti, oli sitten kyse Microsoft, Apple tai Android pohjaisista päätelaitteista.

Microsoftin tuoteperheestä löytyy valmiit ratkaisut keskitettyyn hallintaan. Microsoftin Endpoint Manager päätelaitteiden hallintapalvelut ja AzureAD identiteettien hallintapalvelut mahdollistavat Office 365 -palveluita käyttäville organisaatioille saman ekosysteemin sisällä tehtävän modernin keskitetyn hallinnan.

Keskitetty hallinta tuo mukanaan tietoturvaa käyttäjille

Moderni päätelaitehallinta kulkee siis käsi kädessä tietoturvan kanssa. Keskitetyllä hallinnalla laitteiden käyttöä ja käyttäjien toimintaa ohjataan yhteisten vakioitujen määritysten kautta haluttuun suuntaan. Pilven kautta ulotetaan hallinta ja sen tuoma tietoturva kaikkiin laitteisiin.

“Ilman keskitettyä hallintaa, on määritysten tekeminen ja tietoturva pahimmillaan loppukäyttäjien harteilla. Onkin hyvä pohtia, onko loppukäyttäjä oikea henkilö päättämään, milloin hänen päätelaitteensa määritykset ovat tietoturvalliset?”

Keskitetty hallinta mahdollistaa sen, että yrityksessä päätetään yhteisesti haluttu vaatimustaso – nk. Vaatimustenmukaisuus, jonka mukaisesti kaikkien loppukäyttäjien päätelaitteiden määritykset toteutetaan. Tällöin yritys itse ohjaa, miten yrityksen työasemat tai mobiililaiteet suojataan ja kuinka käyttäjä voi toimia päätelaitteella.

Sujuvaa ja hallittua tekemistä loppukäyttäjille

Parhaimmillaan loppukäyttäjä ei edes huomaa keskitettyä hallintaa, vaan toimii päivittäisessä työssään organisaation vaatimusten mukaisesti. Keskitetyn hallinnan avulla voidaan näin estää inhimillisiä virheitä ja sitä kautta mahdollisia tietoturvariskejä. Samalla jokaiselle käyttäjälle taataan sama käyttökokemus, mikä vähentää yhtenäisten käyttömallien kautta käyttäjien keskuudessa myös pikkuhiljaa tuen tarvetta, käyttäjien pystyessä tukeutumaan paremmin myös toisiinsa.

“Modernin päätelaitehallinnan tarkoituksena ei ole siis haitata työntekoa, vaan pikemminkin päinvastoin: Luoda puitteet ja edellytykset sujuvammalle tietotyölle”, Juha toteaa.

Helpotuksia uusien laitteiden käyttöönottoon ja elinkaareen

Moderni päätelaitehallinta voi myös tuoda merkittäviä helpotuksia uusien laitteiden käyttöönottoprosesseihin ja elinkaarimalliin. Päätelaitteiden käyttöönottoprosesseja voidaan automatisoida Microsoftin Autopilot teknologialla, parhaimmillaan jopa itsepalveluasteen tasolle saakka. Microsoft on mahdollistanut päätelaitehallintaratkaisujensa sisällä myös muiden laitevalmistajien automatisoituja käyttöönottoja, näistä esimerkkeinä tuki mm. Applen DEP ja Googlen Android Zero Touch teknologioille.

“Kun loppukäyttäjä saa laitteen, ohjataan laite automatisoidussa käyttöönotossa suoraan keskitetyn hallinnan piiriin, parhaimmillaan jopa ilman käyttäjän toimia. Keskitetyn hallinnan kautta laite saa ennalta määritetyt työsovellukset ja tarvittavat perusmääritykset. “
“Myöhemmin keskitetyn hallinnan kautta huolehditaan päätelaitteiden päivityksistä ja huolehditaan, että laitteet pysyvät määrityksiltään yrityksen vaatimuksien mukaisina”, Juha jatkaa.

Keskitetty hallinta mahdollistaa myös sovellusten tietoturvan hallitsemisen ja yrityksen tietohallinto voi ohjata sovellusten toimintaa. Puhelimien kohdalla voidaan esimerkiksi keskitetysti hallita, kuinka Microsoftin sovellukset toimivat käyttäjän omalla puhelimella. Näin voidaan varmistaa, ettei esimerkiksi sensitiivinen yritysdata vuoda omien pilvitallennustilojen ulkopuolelle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sitä, ettei työsovelluksien käyttämää yritysdataa sallita varmuuskopioida yrityksen omien pilvipalveluiden ulkopuolelle muihin pilvipalveluihin.

Säästöjä kustannuksiin ja aikaan

Microsoftin kohdalla moderni päätelaitehallinta tulee huomioida lisenssejä hankittaessa. Microsoft 365 -lisenssibundlet pitävät usein jo sisällään perus tuottavuustyökalujen ja -ratkaisujen lisäksi myös hallintaan ja tietoturvaan liittyviä ratkaisuja.

Peruslisensseihin hallintaratkaisut eivät yleensä kuitenkaan kuulu. Tyypillisesti moderniin päätelaitehallintaan siirtyminen ei välttämättä kuitenkaan aiheuta yritykselle edes lisenssien aiheuttamia lisäkustannuksia, tuotteet vaan tulee osata määrittää käyttöön.

“Keskitettyyn hallintaan siirtyessä on hyvä turvautua asiantuntevaan kumppaniin. Asiaan erikoistunut kumppani osaa nähdä keskitetyn hallinnan kokonaisuutena ja pystyy ottamaan yritykselle oikeanlaiset määritykset käyttöön nopeasti ja järkevästi, koko tietoturvan huomioiden.”

Oikeaoppisesti ja järkevästi käyttöönotettu päätelaitehallinta muuttaa päivittäisen tekemisen hallituksi ja kivuttomaksi sekä säästää kustannuksia. Usein kustannussäästöjä voidaan saada huomattavasti jo esimerkiksi riskien minimoinnin tai lähitukipäivien tarpeen vähenemisen myötä. 

IT-tiekartta auttaa siirtymään kohti modernia keskitettyä hallintaa vaiheittain

“Parhaimmillaan moderniin päätelaitehallintaan siirtyminen vie joitakin tunteja. Laitteiden ottaminen hallintaan ei ole siis välttämättä se isoin osa projektia, vaan eniten aikaa vie kokonaisuuden hahmottaminen”, Juha selittää.

Modernissa holistisessa lähestymisessä tietoturvaan ratkaisuissa tulee huomioida laitteet, sovellukset ja palvelut sekä yritysdata ja käyttäjäidentiteetit, yhtenä kokonaisuutena. Keskitetyn hallinnan ratkaisujen tulee tukea tätä kokonaisuutta järkevällä tavalla yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Moderni päätelaitehallinta on vain yksi osa tätä kokonaisuutta.

IT-tiekartta on hyvä lähestyminen holistisen tietoturvan ja keskitetyn hallinnan kehittämiseen. Yhteisesti sovitun tiekartan pohjalta pystytään ennakoimaan ja budjetoimaan yhteistä tekemistä ja se toimii myös hyvänä tukena otettaessa käyttöön ja kehitettäessä pilviratkaisuja pala kerrallaan. Asiantunteva kumppani auttaakin kartoittamaan nykyistä ympäristöä ja viitoittamaan tietä kohti modernimpaa IT:tä.

“Microsoft 365 -palveluista on hyvä ja helppoa ottaa päätelaitehallinnan tyyppisiä elementtejä käyttöön heti ja lisätä muita tietoturvan elementtejä päälle vaiheittain.”

Usein jo modernin päätelaitehallinnan mahdollistamien ratkaisujen kautta päästään tilanteeseen, jossa kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, kuten virustorjuntaratkaisuja, voidaan jättää pois. Näin hallintaa voidaan koota entistä paremmin saman ekosysteemin sisälle. Tietoturvaa ja hallintaa voidaankin näin rakentaa pikkuhiljaa kokonaisuutena pala palalta kehittäen.

“Isommissa yrityksissä moderni päätelaitehallinta voi tuoda yritykselle jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöjä, kun erilaiset prosessit helpottuvat ajallisesti ja resurssien puolesta. Pienemmille yrityksille säästöt tulevat usein melko nopeasti juuri tuen tarpeen ja erilaisten kolmannen osapuolen palveluiden vähenemisen myötä.”

Onko teidän yrityksessänne käytössä moderni päätelaitehallinta, mutta haluaisitte varmistaa, että käytössänne on teille sopivimmat ratkaisut? Jätä yhteydenottopyyntö tai varaa aika tapaamiseen!

Haluaisitteko siirtyä keskitettyyn hallintaan? Jätä yhteydenottopyyntö tai varaa aika tapaamiseen!

Pinterest
CloudNow IT Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili CloudNow IT kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Erikoisosaaminen

It-infra loppukäyttäjäpalvelut
It-omaisuuden hallinta
Käyttäjähallinta
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoturva

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
IT
Järjestöt ja yhdistykset
Kiinteistöala
Koulutusala
Kuljetus, liikenne ja logistiikka
Pankki ja vakuutus
Raaka-aineet ja energia

Teknologia

Azure
Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

päätelaitehallinta
datan tietoturva
Tietoturvapalvelut
Yritysten tietoturva
Mobiililaitehallinta
Laitehallinta
Azure AD
Endpoint management
Microsoft 365
microsoft 365 business
Microsof
Microsoft Office 365
moderni päätelaitehallinta

Siirry yrityksen profiiliin CloudNow IT kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

CloudNow IT - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

CloudNow IT - Muita referenssejä

CloudNow IT - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia