lisenssienhallintajärjestelmä

Ennakkoilmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori


Hankinnan kohteena on Valtorin lisenssienhallintajärjestelmä. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin lisenssienhallintajärjestelmän toteuttamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta ratkaisun suunnittelu ja mahdolliset kilpailutukset voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tällä tietopyynnöllä pyritään kartoittamaan toimittajien kyvykkyyttä tuottaa vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja palvelun tuottamiseen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tekee päätökset hankintaprosessiin käynnistämisestä ja aikataulusta tämän kartoituksen jälkeen.

Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus eikä ennakkoilmoitus, vaan Valtorin lisenssienhallintajärjestelmän hankintaan tarvittavan lisätiedon saaminen, jonka tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu palveluntarjoajien kanssa. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyynnön tarkoitus on kartoittaa markkinaa sekä selvittää mahdollisen tulevan hankinnan edellytyksiä, jotta tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus/tekninen vuoropuhelu, eli tietopyyntö. Hankintayksikkö päättää itsenäisesti etenemisestä ja mahdollisen tarjouspyynnön sisällöstä saamiensa vastausten perusteella.

Bloggaus lisenssienhallintajärjestelmä
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa