Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Liikenteenohjauslaitteiden omaisuustiedon alusta, rajapinnat ja liikenteenohjaussuunnittelun sovellus

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

HUOM! Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö / kutsu markkinavuoropuheluun liittyen tietopyynnössä ja sen liitteissä kuvattuun aiheeseen. Tietopyynnön ja markkinavuoropuhelun jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja mahdollisesta hankinnan käynnistämisestä. Tietopyyntö ja markkinavuoropuhelu eivät sido hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Tietopyyntö ja markkinavuoropuhelu eivät sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta tietopyyntöön vastaamatta jättäminen eikä markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastaamisesta tai osallistumisesta markkinavuoropuheluun ei makseta korvausta. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa mahdollisia liikenteenohjauslaitteiden omaisuustietojen hallintaan markkinoilla tarjolla olevia valmiita alustoja, sovelluksia ja / tai ratkaisuja liikenteenohjauslaitteiden omaisuustietorekisteriksi sekä mahdollisia toimittajia, joilla olisi valmiudet kehittää, toimittaa ja / tai ylläpitää tietopyynnössä ja sen liitteissä hahmoteltua liikenteenohjauslaitteiden omaisuustietojen alustaa rajapintoineen. Liikenteenohjauksen omaisuustietojen hallinnan alusta voisi koostua yksinkertaisimmillaan tietokannasta ja rajapinnasta. Liikenteenohjauslaitteiden suunnitelma- ja toteumatieto tuotettaisiin yhtenevässä muodossa prosessin eri työvaiheiden käytössä olevilla työkaluilla ja muilla mahdollisilla liittyvillä toiminnoilla suoraan tietokantaan tiedonsiirtokerroksen läpi. Tieto olisi käytettävissä tietokannasta rajapinnan kautta ja tarpeen mukaan hyödynnettäisiin automaattisia tiedonsiirtoprosesseja liittyviin järjestelmiin. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa tällä samalla tietopyynnöllä liikenteen ohjaussuunnitelman laatimiseen tarkoitetun sovelluksen mahdollisia ratkaisuja ja toimittajia. Liikenteen ohjaussuunnitelmassa esitetään tieliikennelain mukaiset liikenteenohjauslaitteet (liikennemerkit, taulut, opasteet, tiemerkinnät ym.) suunnitelma-alueen katuympäristössä. Suunnitelman tietosisältö, liikenteenohjauslaitteet ominaisuustietoineen, pitää olla tallennettavissa tai siirrettävissä standardien mukaisella tiedonsiirtoformaatilla tietokantaan. Suunnitelma pitää olla tallennettavissa pdf-tiedostoksi, päätöksentekoa ja arkistointia varten. Hankintayksikön tavoitteena on saada markkinatoimijoilta näkemyksiä ja ehdotuksia liikenteenohjauslaitteiden omaisuustiedon alustakokonaisuuden sekä liikenteenohjaussuunnittelun sovelluksen toteutus- ja hankintavaihtoehdoista.

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia