Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

KUTSU VUOROPUHELUUN: Kylän Kattauksen Tuotannonohjausjärjestelmä

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Jyväskylän kaupunki


TIETOPYYNNÖN TARKOITUS JA HANKINNAN KOHTEEN ALUSTAVA KUVAUS Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Tässä ilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä, ja kaikki tässä tietopyynnössä ja sen liitteissä ilmoitetut tiedot ovat hankintayksikön alustavia määrityksiä.Hankintayksikkönä on Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus –liikelaitos (jäljempänä Kylän Kattaus). Lisätietoja hankintayksikön alustavista tarpeista on liitteissä. Kylän Kattaus tuottaa ateriapalveluita Keski-Suomen keskussairaalan, vanhus- ja vammaispalvelun, päivähoidon ja koulujen asiakkaille koko kaupungin alueella sekä kahvila- ja ravintolapalveluja Keski-Suomen keskussairaalassa. Ristonmaan Ateriakeskus, Keski-Suomen keskussairaalan ruokapalvelukeskus sekä Korpilahden keskuskeittiö toimivat kaikkina päivinä vuodessa. Keskuskeittiöt Vaajakoskella, Kuokkalassa ja Palokassa valmistavat koulu- ja päiväkotiateriat alueidensa palvelukeittiöille arkipäivisin. Vuoden 2016 alussa Kylän Kattaus yhdistyi liikelaitos Caterinan ja kahvila Paussin kanssa kaupungin liikelaitokseksi. Kylän Kattaus on kaupungin sisäinen liikelaitos. Kylän Kattaus on jaettu kolmeen toimintayksikköön, joita ovat lasten ja nuorten ruokailu, sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokailu ja hallinto. Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin avulla halutaan parantaa asiakasryhmäkohtaista yhteistyötä ja vastata muuttuviin haasteisiin. Päivittäinen aterioiden määrä on n. 23 600, joista noin 19 800 on lounasaterioita. Kokonaismäärästä noin 10 % on erityisruokavalioita. Kylän Kattauksessa työskentelee yhteensä noin 300 alan ammattilaista 88 keittiössä. Kylän Kattauksessa valmistettuja aterioita tarjotaan edellisten yksiköiden lisäksi noin 110 muussa talossa. Kylän Kattaus tuottaa myös kotiin kuljetettavia aterioita kuntalaisille. Tietopyynnön kohteena on ateriapalvelujen tuotannonohjausjärjestelmä. Aterioita valmistetaan erikokoisissa ja tuotantotavoiltaan erilaisissa keittiöissä. Edellytämme tuotannonohjausjärjestelmän tukevan keskitettyä ruokalista-, tuote- ja konseptisuunnittelua, jossa otamme huomioon erilaisten asiakasryhmiemme mieltymykset, ravitsemussuositukset ja -määräykset sekä muut erityistarpeet. Järjestelmästä saa ruokalistat ravintosisältötietoineen asiakkaille julkaistavaan muotoon sekä sähköisesti että muilla tavoin. Hankittavan järjestelmän tulee tukea asiakasryhmien ravitsemuksellisia erityistarpeita. Järjestelmän tulee toimia monenlaisissa tuotantoympäristöissä, valmistusta, jakelua ja logistiikkaa ohjaamassa. Järjestelmässä tulee olla osto- ja varastonhallintatoiminnallisuudet. Järjestelmään tallennettuja tietoja tulee saada selkeinä raportteina eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Asiakkaan tilausten tulee tallentua tilauksesta tuotantoon, raaka-aineiden tarvelaskentaan sekä laskutusaineistoksi. Asiakastietoja tulee kyetä käsittelemään tietosuoja-asetusten vaatimalla tavalla. TIETOPYYNNÖN TAVOITTEET Tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa toimittajia, joilla on Kylän Kattauksen toiminnan laajuuteen nähden riittävät resurssit ja jotka pystyvät toimittamaan vaatimukset täyttävän järjestelmän kaikkine moduuleineen, tarvittavat liittymät muihin järjestelmiin sekä käyttötuen. Toimittajalla tulee olla järjestelmäänsä koulutus-, kehitys-, asennus- ja muutostyöpalvelu. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa Kylän Kattauksen nykyistä toimintamallia hyödyntämällä tuotannonohjausjärjestelmän tarjoamia ominaisuuksia. Järjestelmän tulee olla riittävän joustava kattamaan myös mahdolliset uusien toimintamallien asettamat vaatimukset. ILMOITTAUTUMINEN VUOROPUHELUUN Vuoropuhelut järjestetään suullisina ja vuoropuhelut on tarkoitus järjestää viikolla 35. Osallistuakseen vuoropuheluun toimijaa pyydetään täyttämään liitteet. Järjestelmän soveltuvuuden vaatimukset on listattu tietopyynnön liitteessä 1. "Tietopyynnön soveltuvuusvaatimukset", joka on tietopyyntöön vastaavan täytettävä ja liitettävä ilmoittautumiseen. Lisäksi liitteessä 2 "Avoimet kysymykset Kylän kattaus" on avoimia kysymyksiä, joihin toivomme täydentäviä vastauksia tuotannonohjausjärjestelmänne toiminnallisuuksista. Vuoropuhelussa on oltava valmis esittämään demo ohjelmiston toiminnasta. Kylän kattaus määrittelee demossa esiteltävän järjestelmän ominaisuudet. Esiteltävät ominaisuudet ovat liitteessä 3 "Toiminnanohjaus tietopyyntö demo". Toivomme, että demoesityksessä ominaisuudet esitellään joko videoilla tai oikealla järjestelmällä. Osallistumiset ja materiaali toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@jkl.fi. Sähköposti tulee otsikoida selkeästi "Tuotannonohjausjärjestelmä/Yrityksen nimi". Vuoropuheluun osallistuminen päättyy 19.8.2018 klo 23.59, johon mennessä toivomme vastausten olevan saapuneet hankintayksikölle. Kylän Kattaus pyytää markkinoilla toimivia toimittajia vuoropuheluun tietopyynnön vastausten perusteella. Mikäli ilmoittautumisenne sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää aineistoa, pyydämme teitä yksilöimään ja merkitsemään ao. tiedot selvästi ilmoittautumiseenne. Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa hankintamenettelyssä. Osallistuneille yrityksille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia