Etevan HRM-järjestelmä tukee ja tehostaa henkilöstöhallinnan prosesseja

Etevan HRM-järjestelmä tukee ja tehostaa henkilöstöhallinnan prosesseja

”Etevan HRM-järjestelmä on henkilöstöä, esimiehiä ja HR-yksikköä varten. Se tukee Etevan henkilöstöprosesseja ja tuottaa henkilöstötietoa koko palvelussuhteen elinkaaren ajalta. Virheet ovat vähentyneet ja läpimenoajat lyhentyneet. Järjestelmä antaa kattavasti tietoa Etevan strategiseen henkilöstöjohtamiseen”, iloitsee Etevan HR-päällikkö Iiris Hyppänen.

Eteva kuntayhtymä on suomalainen vammaispalvelujen tuottaja. Eteva tuottaa palveluja vuosittain noin 1600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Palveluja on myös mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Etevassa työskentelee 1300 henkilöä yli 22 kunnassa.
Etevan HR-prosessien sähköistäminen alkoi vuonna 2010. Aiemmin loma-anomukset, sairaslomailmoitukset ja uusien työsopimusten kirjoittaminen tehtiin paperilomakkeilla, usein esimiesten toimesta.

Nykyään selainpohjainen Arc Kide järjestelmä tukee esimiestyöskentelyä monin tavoin. Etevan Kide-järjestelmän perustana toimii resurssirekisteri, jonne on kirjattu kaikki Etevan työ- ja virkasuhteet. Vakanssirekisteri toimii pohjana rekrytointiesityksissä, hakuilmoitusten käsittelyssä sekä työsopimusprosessissa. Etevan organisaatiolle tyypilliset päällekkäiset palvelussuhteet ja sijaisuudet hallinnoidaan Kide-järjestelmän avulla.

Uusien työntekijöiden rekrytointivaiheessa järjestelmä tarjoaa monipuoliset välineet hakemusten analysointiin. Ohjattu työsopimuksen luominen sähköisesti varmistaa, että työsopimukseen täytetään tarvittavat tiedot. Etevassa työsopimusten käsittelyssä läpimenoajat ovat nopeutuneet sähköisen käsittelyn myötä.

Työsopimuksen luomisen jälkeen Kide-järjestelmä lähettää uuden työntekijän tiedot Etevan palkkajärjestelmään, jossa palvelussuhdetiedot luodaan palkanmaksua varten. Lisäksi Active Directory -integraatio perustaa uudelle työntekijälle sähköpostitilin sekä luo tarvittavat käyttöoikeudet verkkoresursseihin.

Arc Kide -järjestelmän monipuoliset raportointiominaisuudet ovat muuttaneet Etevan henkilöstöjohtamista merkittävästi sekä esimiesten että ylimmän johdon tasolla. Raportit mm. poissaoloista, resurssien täytöstä sekä osaamisesta tukevat henkilöstötiedon analysointia ja strategista suunnittelua sekä päivittäistä työtä. Henkilöstödata on jatkuvasti saatavilla.

Työntekijät näkevät järjestelmästä mm. omat tietonsa, lomaoikeudet sekä tekemiensä esitysten (poissaolot, vuosilomat yms.) tilat. Kehityskeskusteluraporttien, pätevyyshälytysten ja koulutustarjonnan myötä työntekijät saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

”Järjestelmä on muuttanut Etevan toimintatapoja merkittävästi.” vetää yhteen Etevan Iiris Hyppänen.

Suosittelija:

”Etevan HRM-järjestelmä on henkilöstöä, esimiehiä ja HR-yksikköä varten. Se tukee Etevan henkilöstöprosesseja ja tuottaa henkilöstötietoa koko palvelussuhteen elinkaaren ajalta. Virheet ovat vähentyneet ja läpimenoajat lyhentyneet. Järjestelmä antaa kattavasti tietoa Etevan strategiseen henkilöstöjohtamiseen. Järjestelmä on muuttanut Etevan toimintatapoja merkittävästi.”

Iiris Hyppänen

Referenssi Etevan HRM-järjestelmä tukee ja tehostaa henkilöstöhallinnan prosesseja
Tilaaja: Eteva
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
HR
Microsoft
Julkishallinto
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto
HR-järjestelmä hrm-järjestelmä hrm-ratkaisu Arc Technology HR järjestelmät HR-digitalisaatio HR-raportointi
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa