ESPER-hanke, toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

Kansallinen hankintailmoitus: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Tarjoukset 25.6.2018 klo 12.00 mennessä

Essotessa on käynnissä rakentamisen Esper-hanke, joka käsittää uuden sairaalakampuksen rakentamisen sekä toimintamallien uudistamisen. Essotelle toteutetaan SOTE-toimintaa tukevat älykkäät tietotekniikka-ratkaisut. Hankkeessa rakentuvat kuumasairaala, perhetalo sekä mielen- ja kuntoutuksen talo. Rakennushanke kestää vuoteen 2023 asti. Tarve operatiivista toimintaa tukevalle suunnittelu- ja ohjausjärjestelmälle on jo olemassa ja tarve lisääntyy kun toimintoja keskittyy enemmän uusien tilojen myötä sairaalakampuksen alueelle keväällä 2019. Sairaalakampuksen on tarkoitus tehostaa tiloissa tapahtuvaa usean eri toimialan yhteistyötä. Näin ollen tehokkaat ja toimintaa tukevat ICT-järjestelmäratkaisut ovat tärkeitä toiminnan tehokkuudelle tiloissa. Tuleva hankintakokonaisuus hyödyntää soveltuvin osin Essoten ICT-arkkitehtuuria ja jo tehtyjä investointeja. Tämän tarjouspyynnön kohteena on koko Essoten organisaation SOTE-palvelutuotantoa tukeva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa potilasvastaanottoaikojen, huoneiden, lääkärien, hoitajien ja muiden SOTE-henkilöstöryhmien viikko-/kuukausiohjelmien suunnittelun pohjautuen ennustettuun potilasvastaanottotarpeeseen lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä tähtäimellä. Hankittavassa järjestelmässä ei tulla käsittelemään tai tallentamaan asiakas/potilastietoja. Tarkemmat kuvaukset tarjouspyyntöasiakirjassa.

Bloggaus ESPER-hanke, toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet