logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

ESPER-hanke, toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Tarjoukset 25.6.2018 klo 12.00 mennessä

Essotessa on käynnissä rakentamisen Esper-hanke, joka käsittää uuden sairaalakampuksen rakentamisen sekä toimintamallien uudistamisen. Essotelle toteutetaan SOTE-toimintaa tukevat älykkäät tietotekniikka-ratkaisut. Hankkeessa rakentuvat kuumasairaala, perhetalo sekä mielen- ja kuntoutuksen talo. Rakennushanke kestää vuoteen 2023 asti. Tarve operatiivista toimintaa tukevalle suunnittelu- ja ohjausjärjestelmälle on jo olemassa ja tarve lisääntyy kun toimintoja keskittyy enemmän uusien tilojen myötä sairaalakampuksen alueelle keväällä 2019. Sairaalakampuksen on tarkoitus tehostaa tiloissa tapahtuvaa usean eri toimialan yhteistyötä. Näin ollen tehokkaat ja toimintaa tukevat ICT-järjestelmäratkaisut ovat tärkeitä toiminnan tehokkuudelle tiloissa. Tuleva hankintakokonaisuus hyödyntää soveltuvin osin Essoten ICT-arkkitehtuuria ja jo tehtyjä investointeja. Tämän tarjouspyynnön kohteena on koko Essoten organisaation SOTE-palvelutuotantoa tukeva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa potilasvastaanottoaikojen, huoneiden, lääkärien, hoitajien ja muiden SOTE-henkilöstöryhmien viikko-/kuukausiohjelmien suunnittelun pohjautuen ennustettuun potilasvastaanottotarpeeseen lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä tähtäimellä. Hankittavassa järjestelmässä ei tulla käsittelemään tai tallentamaan asiakas/potilastietoja. Tarkemmat kuvaukset tarjouspyyntöasiakirjassa.

Pinterest