Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Digitalisaatio pientuottajan avuksi: miljoonahyödyt ja lisää kilpailukykyä

ReferenssiKustannustehokkaan pilvipalvelu Gollin avulla helpotetaan pienten tuottajien pääsyä kaupan valikoimiin. Se digitalisoi tilaus-toimitusketjun minkä tahansa kokoluokan tai toimialan yrityksessä. Golli on matalan kynnyksen palvelu logistiikan ja kaupan tavaravirtojen hallintaan, joka on suunniteltu käyttäjien ehdoilla ja heidän kanssaan. Siksi Gollin käyttö on oikeasti helppoa ja käyttöönotto onnistuu jopa tunnissa. Toimialan käytäntöjä uudistava Golli on lisännyt suomalaisten pk-tavaratoimittajien kilpailukykyä, lisännyt kaupan ekosysteemin toimivuutta ja mahdollistaa miljoonasäästöt.


LÄHTÖKOHDAT

Digitalisaatio kohtaa PK-yrittäjän

Kuluttajien kiinnostus esimerkiksi lähiruokaa kohtaan on lisääntynyt ja kaupat haluavat vastata kysyntään tarjoamalla pientuottajien tuotteita valikoimissaan. Menestyäkseen pienenkin tavarantoimittajan on pitänyt sopeutua kaupparyhmien tilaus-toimitusprosesseihin. Sähköisten yhteyksien puuttuminen ja perinteisten ratkaisujen käyttöönottokustannukset ovat olleet esteitä kauppojen hyllylle pääsemiseen.

Gollin tarina alkoi pohdinnasta, miksi kaupan tilaus- ja toimitusketjuissa oli edelleen niin paljon manuaalista ja aikaa vievää työtä? Miksi erityisesti pienemmät kaupan tavarantoimittajat eivät digitalisoidu nopeammin? Suomi oli aikoinaan yksi ensimmäisistä maista maailmassa, joka otti käyttöön sähköisen tiedonsiirron päivittäistavarakaupan logistiikassa. Kuitenkin vain kaupan suuret toimijat ovat pystyneet hyödyntämään tätä kehitystä – monelle pk-yrittäjälle digitalisaation vaatimukset ovat vaikuttaneet ylivoimaisilta. Manuaaliset toimintaprosessit aiheuttivat päänvaivaa ostajille ja erityisesti pienemmille tavarantoimittajille riskin tippua suurten kauppaketjujen nopeasti sykkivistä tilaus-toimitusketjuista.

Strategiseksi kehitysteemaksi nousi pk-yritysten tilaus-toimitusprosessin parantaminen kustannustehokkaalla tavalla. Järeiden järjestelmäratkaisujen, toiminnanohjausjärjestelmien ja kasvavien it-kustannusten sijaan oli selvää, että uutta digitaalista liiketoimintamallia lähdettäisiin hakemaan pilvipohjaisella, nopeasti ja helposti käyttöön otettavalla ja skaalautuvalla ratkaisulla. Pientuottajien matkaa kaupan hyllylle hidastavat usein edellytykset standardien mukaisista pakkausmerkinnöistä ja keräilyssä noudatettavat kaupan vaatimukset. Koska pk-yrittäjien toimintamallit poikkeavat toisistaan, paneuduttiin käyttäjäymmärrykseen ja vaatimuksiin palvelumuotoilun menetelmien ja ketterän kehittämisen metodein. Tavoitteena oli pystyä nopeasti kokeilemaan, testaamaan ja validoimaan tehtyjä suunnitteluhypoteeseja ja sitä kautta varmistamaan, että idea todella toimisi ja palvelisi asiakkaita.

Aloitimme sukeltamalla kaupan toimijoiden ja elintarvikkeiden tuottajien, kuten maahantuojien, panimoiden ja leipomoiden ­arkeen. Löysimme arkisesta toiminnasta useita ongelmia, jotka aiheuttavat prosessien hitautta, toiminnan tehottomuutta ja tulevat kalliiksi päivittäistavarakaupan eri osapuolille:

1. Yritysten väliset sähköiset yhteydet eivät ole aidosti sähköisiä – yksi osapuoli voi lähettää sähköisen tilauksen, joka päätyy toisen osapuolen sähköpostiin liitetiedostona tai jopa faksina.
2. Aloituskustannukset sähköisille yhteyksille voivat olla suhteettoman korkeita.
3. Pakkausmerkinnät eivät ole standardinmukaisia. Puutteelliset merkinnät aiheuttavat manuaalista selvittelytyötä ja katkoksia informaatiovirrassa.
4. Hyvin harva tavarantoimittaja pystyy lähettämään sähköisiä toimitussanomia, eli ennakkotietoa siitä, mitä lähetettävä toimitus todella sisältää.
5. Sähköisten toimitussanomien puuttumisen takia lähetyksiä vastaanotetaan manuaalisesti, mikä on hidasta, tehotonta ja kallista. Kaupan kasvavien automaattivarasto-investointien hyödyntäminen vaatii standardinmukaisia toimitussanomia – tai miljoonainvestoinneista ei saada täyttä hyötyä.

Golli-palvelun luova idea kumpusi halusta ja kunnianhimoisesta tavoitteesta ratkaista tunnistetut ongelmat. Alusta asti visiona oli sähköinen palvelu, jolla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä ja parannetaan suomalaisten pk-tavarantoimittajien kilpailukykyä. Potentiaalisina käyttäjinä Gollille tunnistettiin lähes kaikki suomalaiset elintarviketeollisuuden yritykset eli päivittäistavarakaupan tavarantoimittajat. Näitä on Suomessa laskentatavasta riippuen 1700-2000. Suurin osa yrityksistä on kokoluokkaa 1–4 henkeä, eikä resursseja oman toiminnan digitalisaatioon ole.

LUOVA IDEA

Unelma toimivammasta maailmasta


Nykytilanteeseen tutustumisen myötä muodostui näkemys kaikkia osapuolia hyödyttävästä digitaalisesta palvelusta. Hypoteesi oli, että palvelukonsepti ratkaisisi sähköisten yhteyksien puutteen ja katkosten, puutteellisten pakkausmerkintöjen ja manuaalista työtä vaativien tilaus-toimitusketjun ongelmat ja tarjoaisi toimivan alustan saumattomalle viestinnälle ja seurannalle osapuolten välillä. Visio pilvessä sijaitsevien avoimien rajapintojen ja internetin sovittujen protokollien mahdollisuuksien hyödyntämisestä kirkastui. Gollista tulisi aivan uudenlainen integroitu, helposti tabletilta käytettävä digitaalinen palvelu, joka toimisi yhdessä viivakooditulostimen kanssa ratkaisten kymmenet käytännön ongelmat – nopeasti.

Solita ryhtyi rakentamaan Gollia alusta alkaen yhdessä asiakkaan ja laajan sidosryhmäjoukon kanssa, loppukäyttäjiä kuunnellen. Lähtökohdat olivat haastavat, sillä mukana kaupan ekosysteemissä on toiveineen, työkaluineen ja toimintatapoineen monta osapuolta: vähittäiskaupan toimijat, tavarantoimittajat, logistiikkatoimittajat sekä viranomaiset.

TOTEUTUS

Testaa tätä – kylmävarastosta makkaratehtaalle


Kunnianhimoista visiota kohti lähdettiin rakentamalla palvelusta prototyyppi, jonka avulla ideaa voitiin testata käyttäjien näkökulmasta. Prototyyppiä testattiin kymmenessä elintarviketeollisuuden pk-yrityksessä ympäri Suomea. Mukana olivat mm. panimo, kylmävarasto, meijeri, makkaratehdas ja kalatukku. Testauksen ohessa selvitettiin, mitä palvelun käyttöönotto yrityksille maksaisi ja miten käyttöönotosta voitaisiin tehdä mahdollisimman helppo.

Pilotointi ja prototyypin testaus vahvistivat käsitystä uuden palvelun tarpeellisuudesta – ja haastavuudesta. Tekisivätkö monimutkainen ekosysteemi, käyttäjien erilaisuus ja toiveiden ehtymätön kirjo vauhdilla alkaneesta hankkeesta ikuisuusprojektin? Asetimme palvelun kehitykselle kunnianhimoisen tavoitteen: uuden palvelun tuli osoittaa toimivuutensa kuudessa kuukaudessa.

Toteutus tehtiin ketterien menetelmien ja lean-periaatteiden mukaisesti testaten ja kokeillen. Tavoitteiden mukaisesti palvelu lanseerattiin 6 kk sisällä hankkeen aloituksesta joulukuussa 2015 ja Golli otettiin heti menestykkäästi käyttöön useissa yrityksissä.

Palvelun käyttöönotto ja käyttö on äärimmäisen yksinkertaista, helppoa ja nopeaa – ja onnistuu tavallisilla toimistotyökaluilla ja nettiyhteydellä. Golli säästää aikaa ja rahaa niin tuotteita toimittavissa pk-yrityksissä kuin vaikkapa kaupan jättien logistiikassa: Gollin käyttö maksaa tavarantoimittajalle alle 2 euroa päivässä. Se nopeuttaa ja helpottaa tilaus-toimitus-, logistiikka-, laskutus- sekä seuranta- ja raportointiprosesseja ja parantaa eri osapuolien välistä kommunikointia. Palvelu lisää suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä ja parantaa meidän jokaisen arkea parantamalla kaupoissa tarjolla olevien elintarvikkeiden valikoiman monipuolisuutta, tuoreutta ja turvallisuutta.

GOLLIN OMINAISUUDET

Rajapintojen ja palveluiden ekosysteemi


Golli ei ole pelkkä käyttöliittymä, vaan rajapintojen ja palveluiden ekosysteemi, johon yrityksen olemassa olevat digitaaliset palvelut ja järjestelmät voi kytkeä useilla eri tavoilla.

Lisäksi ekosysteemiajattelu mahdollistaa lisäarvopalveluiden rakentamisen Golli-ytimen ympärille. Esimerkiksi Internet of Things -ratkaisu voi kytkeytyä kiinni Golliin ja automatisoida näin tavaravirtojen kulkua. Alkuvaiheessa pääkohderyhmäksi on valittu elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa, mutta Golli sopii mille tahansa toimialalle. Lähivuosina satojen asiakkaiden uskotaan löytävän Gollin tarjoamat hyödyt.

Gollin avulla tavarantoimittaja voi:

 • Vastaanottaa ja vahvistaa sähköisen tilauksen
 • Kerätä tuotteet haluamallaan tavalla
 • Tulostaa standardimuotoiset kuljetusyksiköiden merkinnät (SSCC)
 • Tehdä sähköisen kuljetustilauksen
 • Lähettää EDI-toimitussanoman
 • Muodostaa sähköisen rahtikirjan
 • Laskuttaa asiakasta (2016 alkaen)
 • Varmistaa tuotteiden aukottoman seurannan ja jäljitettävyyden

Golli-palvelun käyttöönotto ei edellytä tavarantoimittajalta:

 • Toiminnanohjausjärjestelmää
 • Aikaisempia kuljetusyksiköiden merkintöjä
 • EDI-yhteyksiä
 • Tietoteknistä erikoisosaamista

GOLLIN HYÖDYT KÄYTTÄJILLE

Uutta liiketoimintaa kustannustehokkaasti


Palvelun avulla esimerkiksi leipurit, kalakauppiaat, myllyt ja perunatilat ympäri Suomen saavat jatkossa tuoretuotteensa entistä nopeammin, varmemmin ja helpommin vähittäiskauppojen hyllyille.

Toiminta helpottuu ja tehostuu. Golli mahdollistaa tilaus-toimitusketjun hallinnan kokonaan digitaalisesti tilausten vastaanotosta aina toimitukseen saakka. Asiakas voi vastaanottaa ja vahvistaa tilaukset, kerätä tuotteet, tehdä kuljetustilauksen ja standardimuotoiset kuljetusmerkinnät ja rahtikirjan sähköisesti, informoida ja laskuttaa toimituksen asiakkaaltaan ja jäljittää aukottomasti toimituksen kulkua asiakkaalleen toimitusprosessin eri vaiheissa.

Palvelun käyttöönotto ja toiminnan digitalisoiminen on jopa naurettavan helppoa. Palvelu ei vaadi tietoteknistä erityisosaamista eikä toiminnanohjausjärjestelmiä. Käyttöönotto vaatii vain palveluun rekisteröitymisen, päätelaitteen, viivakoodinlukijan sekä tulostimen.

Palvelun käyttö on edullista ja tuo käyttäjilleen kustannussäästöjä toiminnan tehostumisen kautta. Edullinen kuukausimaksu – web-käyttäjiltä 49,90e/kk eli alle 2 euroa päivässä – sisältää rajattoman palvelun hyödyntämisen.

Palvelun käyttöönotto ja integroitavuus asiakkaan muuhun toimintaan. Selainkäyttöliittymän lisäksi palvelu voidaan integroida yrityksen olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään ja yrityksen olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja järjestelmät voi kytkeä siihen useilla eri tavoilla. Ekosysteemiajattelu mahdollistaa lisäarvopalveluiden rakentamisen palvelun ytimen ympärille.

TULOKSET

Miljoonien hyötypotentiaalia


Golli on muuttanut päivittäistavarakaupan toimialaa. Palvelu on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä se auttaa ‘pikadigitalisoimaan’ suomalaisia pk-yrityksiä ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä aukaisemalla tavarantoimittajille liiketoimintamahdollisuuksia.

Golli-palvelun aikaansaamat potentiaaliset kustannusvaikutukset ovat toimialassa merkittäviä. Tarkkoja laskennallisia lukuja ei voida kilpailusyistä paljastaa, mutta kustannushyötyjen potentiaali tilaus-toimitusprosessissa on jopa 17 miljoonaa euroa vuodessa perustuen kaupparyhmien saaman hyödyn keskiarvoon. Hyödyt ovat laskettavissa kaupparyhmäkohtaisesti nykyisin manuaaliseen työhön käytettävän ajan ja työtunnin kustannuksen perusteella. Säästöt tulevat seuraavilta osa-alueilta:

 • Säästöt suoratoimitusten vastaanotosta
 • Sähköisten tilausten automaattisesta tuloutumisesta aiheutuvat säästöt manuaalisessa työssä
 • Säästöt virheellisten merkintöjen korjaamisessa, kun vältytään lavojen manuaaliselta uudelleen merkinnältä
 • Säästöt tilausten käsittelyssä ja sisällön tarkastamisessa, kun otetaan käyttöön sähköinen toimitussanoma

Lisäksi Golli on saavuttanut seuraavia tuloksia:

 • Palvelu mahdollistaa päivittäistavarakaupan pk-yritysten toimintamallien digitalisoimisen helposti, edullisesti ja nopeasti – jopa tunnissa. Kymmenet elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakauppojen pk-yritykset ovat jo ottaneet Golli-palvelun käyttöönsä ensimmäisten kuukausien aikana.
 • Helppokäyttöisyydestä ja käyttäjälähtöisyydestä kiitosta saanut palvelu on valloittanut käyttäjien sydämet ja edesauttaa siten toimintatapojen muutosta.
 • Tilaus-toimitusketjun käsittelyajat ovat lyhentyneet huomattavasti ja osapuolien keskinäinen kommunikointi on helpottunut.
 • Tilaus-toimitusketjun sisältämä manuaalinen työ ja virheiden määrä ovat vähentyneet standardoidumman sähköisen informaation välityksen ja automatisoinnin ansiosta.
 • Palvelu on tehostanut kaikkien osapuolien toimintaa ja muuttanut yritysten välistä toimintaa kustannustehokkaammaksi. Palvelu parantaa tilaus-toimitusketjua kokonaisvaltaisesti ja säästää kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa.
 • Jokainen suomalainen hyötyy palvelusta, sillä palvelun avulla voidaan parantaa loppuasiakkaille myytävien tuotteiden valikoiman monipuolisuutta, tuoreutta ja saatavuutta. Elintarvikkeiden turvallisuus lisääntyy katkeamattomien jäljitettävyysketjujen ansiosta.

Golli on oivallinen esimerkki siitä, miten digitalisaatio viedään sanoista tekoihin. Gollin kautta osa palvelun nykyisistä käyttäjistä on pystynyt digitalisoimaan toimintamallinsa alle tunnissa. Miten Gollista voisi olla pitämättä?

Suosittelija:

Markkinoilla on paljon eri osa-alueisiin keskittyviä palveluja, mutta yksikään ei tarjoa Gollin tapaan ketjua alusta loppuun. Gollin aikaansaamat säästöt eri toimijoilla yllättivät jopa meidät. Yhdessä Solitan kanssa olemme tehneet yhteiskunnallisesti merkittävää työtä suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi – ja tavarantoimittajien arjen helpottamiseksi.

Elina Santamäki, GS1

Pinterest
Referenssin infoboxi
Solita Oy logo

Tiedot

Tilaaja: GS1 Finland
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Ossi Syd

Lisätietoja

Yritysprofiili Solita kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Supply chain management SCM
Viestintä

Erikoisosaaminen

Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

Kauppa

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

Golli

Siirry yrityksen profiiliin Solita kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Solita - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Solita - Muita referenssejä

Solita - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia