Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Design Lead: prosessien optimointia ja sillanrakennusta

ReferenssiSuomidigi.fi tukee julkisen sektorin palveluiden digitalisaatiota Suomessa. Design Leadimme työskenteli tuodakseen DesignOps-ajattelutavan Suomidigi.fi:n monitoimittajatiimiin tukemalla suunnittelijoita, kannustamalla sidosryhmiä yhteistyöhön ja seuraamalla Suomidigin verkkopalvelun suunnittelun kokonaiskuvaa.

DesignOps avaa uusia ovia

Mitä isommaksi tiimit kasvavat ja mitä enemmän sidosryhmiä on mukana palvelun suunnittelussa ja kehityksessä, sitä tärkeämmiksi yhteiset prosessit ja suunnitelmat muodostuvat tehokkaassa tiimityössä ja tuotteen toimituksessa. Yksi tapa saavuttaa tämä on DesignOps-lähestymistapa, joka auttaa tiimiä tai organisaatiota näkemään suunnittelun arvon jäsennellyllä tavalla ja laajentaa prosesseihin ja suunnittelutyön integrointiin liittyviä keskusteluita strategiasta käyttöliittymäsuunnitteluun, läheisemmässä yhteistyössä kehitystiimien kanssa.

Franticin suunnittelukonsultti Liisa Benmergui työskenteli Design Leadina Digi- ja väestötietoviraston Suomidigi.fi-palvelun kehityksen viimeisessä vaiheessa. DVV halusi luoda käyttäjälähtöisen, skaalautuvan ja saavutettavan verkkopalvelun tukeakseen julkista sektoria palveluiden digitalisaatiossa ympäri Suomea.

Operatiivisella tasolla Liisan vastuulla olivat tiimin työskentelytavat, ymmärryksen luominen siitä, mitä suunnittelutyöhön varsinaisesti kuuluu, miten se dokumentoidaan ja kommunikoidaan tiimin sisällä, sekä se, milloin tämän kaiken pitäisi tapahtua. Palvelumuotoilun lisäksi hän keskittyi olemassa olevien suunnitteluprosessien koordinointiin ja kehittämiseen tiimin muiden suunnittelijoiden kanssa. Liisan rooliin kuului myös suunnittelijoiden tukeminen heidän päivittäisessä työssään sekä siltojen rakentaminen suunnittelijoiden ja sovelluskehittäjien välillä, jotta kaikki tiimin jäsenet saivat äänensä kuuluviin ja vuorovaikutuksesta tuli aktiivisempaa ja rakentavampaa.

Näiden lisäksi Design Leadin vastuulle voi kuulua:

 • Tiimin työtapojen ohjaaminen ja kehittäminen
 • Suunnittelumetodien ja -prosessien kehitys ja organisaation muotoiluajattelun kypsyyden kasvattaminen
 • Sidosryhmien sitouttaminen ja hallinnointi
 • Palvelun roolin kartoittaminen, dokumentointi ja ymmärryksen jakaminen osana laajempaa tuotteiden ja palveluiden ekosysteemiä
 • Käyttäjätutkimuksen suunnittelu ja toteutus
 • Palvelumuotoilun, vuorovaikutussuunnittelun ja prototypoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • Käyttäjätutkimus yhdistettynä legal designiin eli oikeudelliseen palvelumuotoiluun

Käyttäjätutkimuksen ja oikeudellisen palvelumuotoilun liitto

Projekti oli täydessä vauhdissa kun kolme suunnittelijaa kolmesta eri konsulttiyrityksestä – Design Lead (Frantic), UX-suunnittelija (Redland) ja legal designiin erikoistunut palvelumuotoilija (Hellon) – liittyivät olemassa olevaan tiimiin. Suunnittelutiimin valitsi tehtävään DVV:n kehyssopimuspartneri, Luoto Company. 

Uudet suunnittelijat sukelsivat aluksi syvälle olemassa oleviin materiaaleihin perehtyäkseen kaikkeen, mitä kuluneen puolentoista vuoden aikana oli projektissa saatu aikaan. Tehtyään etenemissuunnitelman uusi suunnittelutiimi ryhtyi töihin luodakseen uuden tavan esitellä digitalisaatioon liittyvät lakitiedot Suomidigi.fi-palvelussa. Apuna suunnittelijat käyttivät legal designin metodologioita, haastatteluja ja tiedonkeruuta loppukäyttäjiltä ja loppukäyttäjistä. Lisäksi suunnittelijat työskentelivät päivittäisten käyttöliittymäsuunnittelun tehtävien ja palvelukonseptin kehittämisen parissa.

Palvelukehityksessä noudatettiin ketteriä Scrum-metodeja ja työ tehtiin kahden viikon sprinteissä, mikä mahdollisti uusien ominaisuuksien ja muutosten tekemisen nopealla aikataululla. Yksi suuri parannus oli tutkimussprinttien lisääminen ja tutkimuksen tuominen mukaan päivittäiseen työskentelyyn. Asiakasymmärrys- ja sidosryhmätutkimus toteutettiin lean-ajattelutavan mukaisesti ja tulokset pystyttiin integroimaan helposti sekä suunnittelu- että kehitysprosesseihin.

Oli hieno kokemus saada työskennellä Redlandin, Hellonin ja Druidin konsulttien kanssa. Yhteistyö, johon suunnittelutiimi kykeni sovelluskehittäjien kanssa, oli korvaamaton tuki koko tiimin kehitykselle, sekä myös palvelun loppukäyttäjille näkyville tuloksille.

METODIT

 • Käyttäjätarpeiden ja liiketoimintatavoitteiden analysointi ja määrittely
 • Käyttäjätarinoiden määrittely
 • Yhteissuunnittelutyöpajat
 • Konseptin mallintaminen ja auditointi
 • Konseptuaalinen- ja UX-prototypointi
 • Prototyypin käyttäjävalidointi käyttäen erilaisia haastattelumetodeja
 • Informaatioarkkitehtuurin hahmottelu
 • Käytettävyystestaus: asiantuntijatestaus ja heuristinen analyysi
 • Saavutettavuus
 • Sisällön auditointi

KOMPETENSSIT

 • Digitaalinen palvelumuotoilu
 • DesignOps
 • Suunnittelumetodien coaching
 • Ketterien suunnittelumetodien juurruttaminen
 • Konseptisuunnittelu
 • UX-suunnittelu

Suosittelija:

Suomidigin projektin ja koko palvelukehityksen kokonaisonnistumisessa Liisalla oli todella merkittävä rooli. Hänen roolinsa tärkeys kiteytyi devin, designin ja palvelumuotoilun ymmärtämisessä sekä näiden kolmen riippuvuusuhteiden johtamisessa. Liisalla oli koko Suomidigin palvelukehityksen punainen lanka käsissään ja jatkuva tilannekuva siitä, missä kehityksessä mennään – ja siten hän toimi palvelu- ja tuoteomistajan tukena. Liisa onnistui työssään selkeyttämään verkkopalvelun rakennetta, luomaan palvelusta käyttäjälähtöisen ja selkeän kokonaisuuden. Lisäksi hänen vahvuutenaan on ehdottomasti tiimityön ja toimintamallien kehittäminen. Yhteistyö oli koko projektin ajan helppoa ja mielekästä.

Maria Vuorensola, palveluomistaja ja palvelumuotoilija, DVV & Pia Korpisaari, tuoteomistaja, DVV

Pinterest
Referenssin infoboxi
Frantic logo

Tiedot

Tilaaja: Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
Ajankohta: 2019 - 2020
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Maija Typpi-Häkkinen, +358 50 566 2819, maija.typpi-hakkinen@frantic.com

Lisätietoja

Yritysprofiili Frantic kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä

Erikoisosaaminen

Auditointi
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu

Toimialakokemus

Julkishallinto

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö

Omat tagit

design ops
saavutettavuus
prototypointi
työpaja
Design Lead
Co-design

Siirry yrityksen profiiliin Frantic kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Frantic - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Frantic - Muita referenssejä

Frantic - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia