Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Case: Turun kaupunki - yhteinen ketterä tietopohja

ReferenssiAjan hermolla tiedolla johtamisen kehittämisessä

Tänä päivänä kunnat elävät monimutkaistuvassa maailmassa johon rakenteelliset muutokset ja digitalisaatiosta johtuva tietomäärän kasvu luovat haasteensa. Toiminnan ongelmat ovat yhä enemmän riippuvaisia monista eri asioista ja niiden ratkaiseminen vaatii aikaisempaa parempaa kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja niiden välisiä asiayhteyksiä. Tietojohtamisesta onkin tullut olennainen osa kuntien strategista johtamista ja hallitusohjelman mukaista julkishallinnon toiminnan kehittämistä.

Yhteinen ketterä tietopohja käyttäjien erilaisiin tarpeisiin

Turun kaupungissa tietoon perustuvaa parempaa johtamista on toimintamalliuudistusten tavoitteiden mukaisesti edistetty kaupungin toimialoilla. Turun kaupungin tiedolla johtamisen kehittäminen alkoi tavoitteesta luoda yhteinen tietopohja, joka vastaisi ketterästi ja laajasti eri käyttäjäryhmien raportointi- ja tietotarpeisiin. Pohjaksi luotiin tietovarasto ja sen päälle raportointiratkaisu. Kehittämistä on vuosien aikana tehty vaiheittain alkaen vanhuspalveluiden kokonaisuudesta. Tällä hetkellä valtaosa hyvinvointitoimialan toimintatiedoista on tietovaraston ja raportoinnin piirissä, mutta kehittäminen on jatkuvaa uusien tietotarpeiden kasvaessa.

Tekniset ratkaisut pohjautuvat yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn käsitemalliin, jossa on kuvattu toiminnan lähtökohdista tarvittavat tiedot ja niiden väliset yhteydet. Käsitemalli muodostaa yhteisen kielen niin eri toimijoiden kuin toiminnan ja tekniikan välille.

Useiden vuosien kehittämisen aikana Cerion on toteuttanut tietojen tuotannon automatisoivat tietotekniset ratkaisut. Niihin kuuluvat dynaaminen tietovarasto latauksineen, mittarilaskennat, erilaiset visuaaliset ja porautuvat raportointimallit sekä rajapinnat tietojen lataamiseksi tietovarastoon ja niiden hyödyntämiseksi eri työkaluilla. Tekniset ratkaisumallit ja ketterä kehitysmenetelmä on jatkokehitetty yhdessä kaupungin IT-palveluiden kanssa koko kaupungin toiminnot kattavaksi tietovarastointi- ja raportointikonseptiksi sekä yleiseksi kehittämisen hallinnan malliksi.

Ratkaisu laajenee

Hyvinvointitoimialalta ratkaisu on tähän mennessä laajentunut IT-palveluihin, kaupungin osakkuusyhtiö Arkea Oy:hyn, työterveyshuoltoon sekä sivistystoimialalle. Sivistystoimialan tiedolla johtamisen perusta luotiin osana valtakunnallista Kuntatieto-ohjelmaa, jossa kehitettiin pilottiprojektina sivistystoimialan johdon raportointia sekä rakennettiin käsitemalleja ja työkaluja helpottamaan tilastointia ja viranomaisraportointia. Kehitettyihin kokonaisuuksiin kuuluivat eri palvelualueiden toiminta-, talous- ja henkilöstötietojen yhdistäminen raportoinnissa sekä tilastoinnissa ja tietojen yhteismitallistaminen myös valtakunnallisten JHS-standardien mukaisesti.

Suosittelija:

Se, mikä tekee Cerionista hyvän kehittämiskumppanin, on laaja-alainen osaaminen teknisistä ratkaisuista tiedon hyödyntämiseen johtamisessa ja päätöksenteossa. Yhteistyö on ollut paitsi tuloksellista, myös kaikin puolin mutkatonta ja joustavaa.

Jussi Vira

Pinterest
Referenssin infoboxi
Cerion Solutions Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Turun kaupunki

Lisätietoja

Yritysprofiili Cerion Solutions kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Big Data

Toimialakokemus

Julkishallinto

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

raportointi
käsitemallit
tietovarasto
tietovarastoautomatisointi

Siirry yrityksen profiiliin Cerion Solutions kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Cerion Solutions - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Cerion Solutions - Muita referenssejä

Cerion Solutions - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia