Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ammattimainen vaatimusmäärittely takaa onnistuneen tietojärjestelmäprojektin

Bloggaus

Vaatimusmäärittely on tietojärjestelmäratkaisun toteutuksen perusedellytys. Se voidaan toteuttaa perinteisesti tai nykyään yhä useammin ketterällä mallilla.

Vaatimusmäärittely on projektin ensimmäinen osavaihe. Siinä kuvataan ja dokumentoidaan projektin tavoitteet ja vaatimukset.

Tietojärjestelmäprojektin toteutuksen lähtökohtana on asiakkaan ratkaisun tarve, ongelma tai mahdollisuus. Vaatimusmäärittely siis luo perustan hankinnalle — se määrittelee, miksi ja mitä tarpeita hankinnan tulee tyydyttää.

Puutteellinen ja virheellinen vaatimusmäärittely on yksi suurimpia syitä hankkeiden epäonnistumisille. Sitä pidetään syystäkin yleisesti projektin tärkeimpänä vaiheena.

Ilman hyvin tehtyä vaatimusmäärittelyä toimittajan ja asiakkaan käsitys toteutettavasta hankkeesta saattaa poiketa toisistaan, jolloin lopputulos ei ole halutun mukainen. Yleensä vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun virheiden korjaaminen on sitä kalliimpaa, mitä myöhemmin niitä yritetään korjata. Lisäksi puuttuvat vaatimukset ovat vaikeimmin havaittavia ja korjattavia virheitä.

Niin sanottu Glassin laki on paljonpuhuva: Vaatimusmäärittelyn virheet ovat projektin epäonnistumisen pääsyy.

Ammattimaisesti toteutettu vaatimusmäärittely säästää käyttöönottoprojektin kuluissa, nopeuttaa hankkeen läpivientiä ja varmistaa vaadittujen ominaisuuksien tuottamisen. Siihen siis kannattaa panostaa – niin ratkaisun toimittajan kuin asiakkaankin. Hyvin toteutettu vaatimusmäärittely myös vähentää toimittajan ja asiakkaan keskusteluja siitä, mikä ominaisuus kuuluu itse projektiin ja mikä on lisäominaisuuksia. Yleensä lisäominaisuudet toteutetaan projektin jälkeen tai ne hinnoitellaan erikseen.

Mitä vaatimusmäärittely sisältää?

Vaatimusmäärittelyssä käytävät asiat tietenkin vaihtelevat. Jotkut määritykset ovat aina pakollisia, toiset riippuvat ratkaisun sisällöstä ja laajuudesta. Vaatimusmäärittelyssä jokaiselle ominaisuudelle voidaan antaa tärkeys: se voi olla joko pakollinen, hyödyllinen tai toivottu.

Toiminnalliset vaatimukset kertovat, miten sovelluksen tulee toimia ja millä keinolla toiminnallisuudet saavutetaan. Usein niitä kuvataan käyttötapausten avulla, mutta ei aina. Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat projektin laadullisia vaatimuksia ja resurssivaatimuksia. Ei-toiminnallinen määritys saattaa sisältää vaikkapa sovelluksen suorituskykyä koskevia vaatimuksia.

Invenco toteuttaa tietovarasto, BI- sekä budjetoinnin ja ennustamisen ratkaisuja ja niissä kaikissa vaatimusmäärittely on keskeinen osa projektia.

Tässä on esimerkkinä tyypillinen lista läpi käytävistä määrityksistä erityisesti budjetoinnin ja ennustamisen suunnitteluhankkeissa.

Yritykset

 • Organisaation rakenne, yritystunnukset, nimet ja tilikaudet
 • Tilikartat, tilinumerot
 • Seurattava päähierarkia ja dimensiot
 • Raporttimallit — esimerkiksi tuloslaskelma, tase kateraportti, kassavirtaraportti
 • Raporttien vertailutiedot ja niiden ajanjaksot
 • Konsernirakenne

 

Lähdejärjestelmät

 • Tiedonsiirrot
 • Liittymäkuvaus
 • Automatisoinnit
 • Alkusaldot

 

Raportointitekniikka

 • Eliminoinnit
 • Vyörytykset
 • Hinta x määrä ‑laskelmat
 • Käsinsyötöt
 • Tunnuslukulaskelmat

 

Suunnittelu (budjetointi, ennustaminen)

 • Syöttötavat, hierarkiat
 • Tililaskennat
 • Siirrettävät aineistot

 

Loppukäyttäjät ja käyttöoikeudet

 • Käyttöoikeusmäärittelyt

 

Aikataulu

 • Vaiheet
 • Koulutus

Ketterä määrittely vai vesiputousmalli?

Nykyään yhä enemmän tietojärjestelmähankkeita toteutetaan iteratiivisella ketterällä mallilla. Se koskee myös vaatimusmäärittelyä. Ketterällä mallilla myös vaatimusmäärittely voidaan toteuttaa kevyemmin, mikä vähentää koko projektin työmäärää.

Iteratiivinen eteneminen tarkoittaa huolellista ratkaisuvaatimusten pilkkomista vaiheittaisiin toteutuksiin. Siinä sovellusta rakennetaan pieni osa kerrallaan ja lyhyissä sykleissä liiketoiminnassa saatavien hyötyjen mukaan.

Ketterä vaatimusmäärittely tuo useita hyötyjä. Iteratiivisessa mallissa asiakkaan on helpompi hahmottaa tuotos, koska asiakkaalle voidaan näyttää vaikkapa konkreettisia raportteja tai budjetin syöttöpohjia nopeasti. Asiakas saa siis välitöntä palautetta toteutetuista vaatimuksista, ja projektia voidaan ohjata oikeaan suuntaan vaiheiden välillä tai niiden keskellä.

Kaikkiin tilanteisiin ketterä malli ei kuitenkaan aina istu. Siksi perinteisellä vesiputousmallilla toteutettavalla projektilla on edelleen paikkansa.

Vesiputousmallilla toteutettava projekti alkaa aina vaatimusmäärittelyllä, jossa käydään koko käyttöönottoprojektin sisältö läpi Invencon konsulttien ja asiakkaan edustajien kanssa.

Vesiputousmalli voi ihan arkisista käytännön syistä toimia ketterää mallia paremmin, jos asiakas ei pysty sitoutumaan usein pidettäviin kehitystiimin kokouksiin tai asiakas ei ole aina tavoitettavissa.

Vesiputousmalli voi olla myös paikallaan, jos projekti on monimutkainen. Tällöin sovelluksen vaatimukset, ympäristön rajoitukset, taustalla olevat oletukset ja järjestelmän riskit tulee tarkasti huomioida huolellisissa alkuvaiheen määrittelypalavereissa.

Vesiputousmallin mukainen vaatimusmäärittely voi tulla kysymykseen myös silloin, kun asiakas ei osaa antaa selkeitä toiminnallisia vaatimuksia nopeasti ja yhtenäisesti, ristiriidattomasti tai tärkeysjärjestyksessä.

Vesiputousmallissa muutoshallinnan tärkeys projektin aikana korostuu sekä toimittajan että asiakkaan puolelta.

Lähes aina projektin kestäessä tulee tilanteita, joita ei ole pystytty määrittelemään ja ennustamaan. Usein näissä tilanteissa joudutaan keskustelemaan ja päättämään, kuuluvatko uudet tilanteet projektin alkuperäiseen määritykseen vain ovatko ne lisä- ja muutostöitä.

Näiden tilanteiden ratkaisussa vaaditaan molemmilta puolilta ”pelisilmää”, jotta hanke pysyy aikataulussa, suunnitellut resurssit riittävät ja kustannukset eivät karkaa käsistä. Siksi joskus käytetään työmääräarvioita myös vesiputousmallin projekteissa tai sovitaan tavoitehintamallista.

Osaavissa käsissä vaatimusmäärittely tuottaa onnistuneen ohjelmiston käyttöönoton

Invenco on toteuttanut kymmeniä budjetoinnin, ennustamisen ja konsolidoinnin ratkaisuja. Paneudumme vaatimusmäärittelyyn aina huolella, olipa toteutustapa sitten perinteinen tai ketterä malli.

Painotamme myös asiakkaillemme vaatimusmäärittelyn tärkeyttä, sillä suurin hyöty hyvin ja ammattimaisesti toteutetusta vaatimusmäärittelystä koituu tietenkin asiakkaalle.

Ammattimainen vaatimusmäärittely säästää asiakkaan aikaa, kustannuksia ja resursseja – sekä tietenkin hermoja.

Oletko suunnittelemassa johdon tietojärjestelmien kehityshanketta? Ota yhteyttä!

Jorma Erkkilä

Vanhempi konsultti & Partner

jorma.erkkila@invenco.fi

p. 0400 132 119

Pinterest
Invenco Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Invenco kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi

Erikoisosaaminen

Analytiikka

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

datawarehouse
BI-raportointi

Siirry yrityksen profiiliin Invenco kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Invenco - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Invenco - Muita referenssejä

Invenco - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia