Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi (engl. influencer marketing) on yksi markkinoinnin muodoista, jossa informaatio kulkee sosiaalisen median vaikuttajan välityksellä tavoitellulle asiakassegmentille.

Lue lisää
Tietoturva ohjeet

Yksityishenkilön tietoturva

Tietoturva koskettaa kaikkia verkon käyttäjiä yrityksistä yksityishenkilöihin. Tavallinen netin käyttäjä ei voi uskoa omaa tietoturvaansa sokeasti palveluntarjoajien käsiin, vaan omasta tietoturvasta tulee huolehtia myös itse, jotta omat henkilötiedot, salasanat tai vaikkapa pankkitunnukset eivät päädy vääriin käsiin. Tässä oppaassa käydään lyhyesti läpi yksityishenkilön tietoturvan nyrkkisäännöt, jotka jokaisen internetiä käyttävän tulisi pitää mielessä verkossa liikkuessaan. Lue myös […]

Lue lisää