Mitä on markkinointi?

Markkinointi on toiminto, jonka tarkoituksena on luoda, viestiä ja vaihtaa tarjouksia, jotka ovat arvokkaita asiakkaille ja jotka tukevat yrityksen tavoitteita. Markkinointi kattaa useita eri osa-alueita, kuten esimerkiksi seuraavat: Tuotekehitys: Tuotekehitys tarkoittaa uusien tuotteiden kehittämistä ja olemassa olevien tuotteiden parantamista. Tuotekehityksessä huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä kilpailutilanne. Hinnoittelu: Hinnoittelulla tarkoitetaan sitä, millaisia hintoja yritys perii […]

Lue lisää