Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla (engl. marketing intelligence) tarkoitetaan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa tarvittavia toistuvia tehtäviä, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden kiinnostusta.  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät yhdistävät samaan järjestelmään joukon myynnissä ja markkinoinnissa käytettäviä toimintoja, joita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen analytiikka, kampanjasivustojen ylläpito, tekstiviestit, prospektirekisterien hallinta sekä verkkolomakkeiden ylläpito. Markkinoinnin automatisointi voi skaalautua hyvin […]

Lue lisää

Markkinointimix

Markkinointimixillä (engl. marketing mix) tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinoista koostuvaa kokonaisuutta, josta käytetään myös nimitystä markkinoinnin neljä P:tä. Nämä neljä eri kilpailukeinoa ovat: price (hinta), product (tuote tai palvelu), place (jakelutie) ja promotion (markkinointiviestintä).

Lue lisää