Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla (engl. marketing intelligence) tarkoitetaan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa tarvittavia toistuvia tehtäviä, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden kiinnostusta.  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät yhdistävät samaan järjestelmään joukon myynnissä ja markkinoinnissa käytettäviä toimintoja, joita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen analytiikka, kampanjasivustojen ylläpito, tekstiviestit, prospektirekisterien hallinta sekä verkkolomakkeiden ylläpito. Markkinoinnin automatisointi voi skaalautua hyvin […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio (perinteinen vs todellinen)

Markkinoinnin automaatio (Engl. Marketing Automation) viittaa terminä automaattiseen markkinointiin, eli siihen, että markkinoijan ei tarvitse tehdä mitään, sillä erilaiset ohjelmistot tekevät työn tämän puolesta.  Perinteinen markkinoinnin automaatio Perinteisesti markkinoinnin automaatiolla on tarkoitettu esimerkiksi määritetyillä termeillä näkyviä Google-mainoksia, verkkosivuilla vierailleille asiakkaille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näytettäviä bannereita, tai automaattisia sähköpostiviestejä, jotka laukaistaan kerralla automaattisesti tietyn segmentin kohderyhmälle.  […]

Lue lisää