Alustatalous

Alustatalous (engl. platform economy) tarkoittaa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista toimintaa, jossa olennaisessa asemassa ovat internet-infrastruktuurin varaan rakennetut palvelut. Tietotekniikan mahdollistamaa toimintaympäristöä kutsutaan alustaksi ja sillä tapahtuvaa toimintaa alustataloudeksi.  Alustatalous haastaa perinteiset toimialat Esimerkkejä tunnetuista alustatalouden toimijoista ovat muun muassa Uber, Lyft, Airbnb ja Amazon, jotka tuovat markkinoiden eri osapuolet yhteen toteuttamaan alustalla liiketoimintaa. Alustatalouteen kuuluvat […]

Lue lisää

Jakamistalous

Jakamistalous (eng. sharing economy) viittaa yhteisölliseen talouteen, jossa hyödykkeet lainataan, vuokrataan tai jaetaan yksityishenkilöiden tai organisaatioiden välillä niiden ostamisen sijasta. Jakamistaloudesta käytetään myös muita rinnakkaisia termejä, kuten vertaistalous, vaihdantatalous ja välitystalous. Jakamistalous on tuore ilmiö ja liike, joka pyrkii yhdistämään digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet vanhoihin yhteisöllisiin toimintatapoihin. Alustatalous on tiiviisti yhteydessä jakamistalouteen, sillä digitaaliset alustat […]

Lue lisää