Palvelumuotoilu

Palvelumuotuilu (eng. service design) tarkoittaa palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä muotoilun keinoin. Myös liiketoimintaa voidaan kehittää palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu on tärkeässä roolissa nykypäivän digitaalisten ratkaisujen ja digipalvelujen kehittämisessä, jotta niistä saadaan helppokäyttöisiä ja kaikkia käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia. Palvelumuotoilu pyrkii siihen, että kehittävä palvelua vastaa käyttäjän tarpeiden lisäksi myös palvelun tarjoajan tavoitteisiin. Palvelumuotoilu koostuu erilaisista menetelmistä […]

Lue lisää

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa pystyy käyttämään verkkopalveluita tai mobiilisovelluksia ja ymmärtämään niiden sisällön tilanteesta riippumatta.  Tilastojen valossa Suomessa on yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Pelkästään selkokieliset verkkopalvelut hyödyttäisivät jopa 25 prosenttia väestöstä. Maailmanlaajuisesti saavutettavuustarpeita on jopa miljardilla ihmisellä.  Esimerkiksi näkö- ja kuulovammat, motoriset rajoitteet, muistihäiriöt ja heikko suomen kielen […]

Lue lisää