Käyttäjän sitouttaminen

Käyttäjän sitouttaminen (engl. user engagement) on vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan (joko B2B tai B2C) välillä ja se koostuu käyttäjän osallistumisesta sekä käyttäjän osallistamisesta. Suomessa sitouttamisesta käytetäänkin myös nimitystä käyttäjän osallistaminen, vaikka se voidaan nähdä myös käyttäjän sitouttamiseen johtavana tekijänä.  Käyttäjän sitouttamiselle ei ole tarkkaa määritelmää, vaan se voidaan karkeasti sanoa tarkoittavan laaja-alaista prosessia, jossa asiakas […]

Lue lisää