Liiketoiminnan digitalisoinnin opas

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas on ite wiki oy:n ja Liikenne ja Viestintäministeriön hanke jonka tavoitteena on tuottaa opas it- ja digitaalisten palveluiden laajuuden ja potentiaalin ymmärtämiseksi yrityksille, julkisille organisaatioille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Käytännössä opas tähtää prosessien ja liiketoimintojen kasvavaan onnistuneeseen digitalisointiin Suomessa levittämällä tietoisuutta ja auttamalla löytämään sopivia etenemistapoja toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnan digitalisoinnissa on valtava arvo, mutta samaan aikaan digitaalisten palveluiden laajuus, mahdollisuudet, hyödyntäminen ja toteutus ovat vaikeita hahmottaa. Digitalisoinnin opas antaa vastauksia kaikille, jotka pyrkivät kehittämään toimintaansa digitalisaation keinoin ja tarjoaa näin lähtöpisteen liiketoiminnan kehittämiselle.

Kuka opasta kirjoittaa

Opasta kirjoittaa it- ja digitaalisten palveluiden ammattilaiset joille työtä joukkoistetaan. Kuka tahansa voi tulla antamaan oman panoksensa jo kirjoitettuun tai uuteen artikkeliin.

Miksi alan ammattilaiset kirjoittavat oppaaseen?

Ammattilaiset kirjoittavat oppaaseen koska ovat kiinnostuneita oman aihepiirinsä tiedon välityksestä ja jäsennystyöstä. Artikkelin kirjoittaminen on myös erittäin toimivaa sisältömarkkinointia, jolla voi osoittaa hallitsevansa tietyn aihepiirin. Artikkeleiden kirjoittajat saavat artikkelin osioon maininnan osuudestaan. Yritysten edustajat voivat liittää linkin yrityksensä ite wiki-profiiliin ja kotisivuilleen, sekä kirjoittajan henkilökohtaisiin yhteystietoihin, kuten LinkedIn profiiliin. Näin alan yritykset ja tekijät voivat saada suoria asiakaskontakteja osallistumalla kirjoitustyöhön.

Miten kirjoitustyöhön voi osallistua

Mukaan voi liittyä hakeutumalla liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan kehittäjien Facebook-ryhmään, jossa suunnitellaan työtä ja käydään keskustelua artikkeleista. Kiinnostuneet voivat olla myös suoraan yhteydessä Johannes Puroon, joka on projektin vetovastuussa.

Tekninen toteutus

Tässä kohdassa kirjoitustyötä tehdään wordpress alustalla, johon yhteisön jäsenet saavat muokkausoikeuden. Muokkausoikeutta voi pyytää oppaan kehittäjien facebook-ryhmässä. Tulevaisuudessa harkitaan mediawiki-alustaan siirtymistä, joka mahdollistaa muokkaustyön kenelle tahansa lennosta.

Kirjoituksia ja kirjoittajia kuitenkin moderoidaan ja valvotaan ite wikin toimesta, että tyylilaji pysyy yhtenäisenä ja ettei esimerkiksi selkeää mainostusta ilmene.

Kirjoitusten tyylilaji

Kirjoituksissa pyritään objektiiviseen kirjoitustyyliin. Lähtökohtaisesti digitalisaatiolla luodaan lisäarvoa ja artikkeleissa tuodaan tämän lisäarvon potentiaalia esiin. Tavoitteena on kuitenkin objektiivinen ja myös kriittinen kirjoitustyyli, joka palvelee näin loppukäyttäjää parhaiten.

Digitalisoinnin oppaan kirjoitussäännöt

Lähtökohtaisesti kirjoitustyöhön saa osallistua kuka tahansa halukas. On mahdollista että kirjoittajien välille tulee konflikteja esimerkiksi jos kaksi tekijää haluaa kirjoittaa samasta aiheesta. Lähtökohtaisesti kaikilla on yhtäläinen oikeus muokata artikkeleita. Konfliktitapauksissa asia nostetaan verkoston jäsenten arvioitavaksi ja tilanteet pyritään ratkaisemaan demokraattisin keinoin. Keskustelu artikkelien muokkaamisesta käydään oppaan kirjoittajien facebook-ryhmässä.

Jos tietyn kirjoittajan vaikutus artikkeliin on selkeästi suurempi kuin toisen tämä pyritään huomioimaan artikkelin kirjoittajien esittelyssä.

Liikenne- ja Viestintäministeriön ja ite wikin rooli

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas on ite wiki oy:n idea ja toteutus. Olennaista toteutuksessa on ite wikin käyttäjäyritysten verkosto joka mahdollistaa kirjoitustyön, sekä kyky jäsentää koko digitaalisten palveluiden kenttää.

Liikenne- ja Viestintäministeriö on antanut projektille viestinnällisen tukensa ja ministeriön tekijöitä on mukana toteutuksessa aktiiveina. Hanke menee käsi kädessä LVM:n KIDE-hankkeen tavoitteiden kanssa, mikä on johtanut yhteistyöhön. LVM on antanut ensimmäisen kuuden kuukauden ajalle 15.000 euroa tukea, jonka jälkeen opasta pyritään pyörittämään ite wikin muusta liiketoiminnasta saamilla tuotoilla. LVM:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii Emil Asp.

Kirjoitusten käyttäminen muissa medioissa

Liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan sisältöjä saa käyttää vapaasti muissa medioissa, mutta lähteisiin tulee merkitä ”Liiketoiminnan Digitalisoinnin opas”. Jos kyseessä on digitaalinen kanava, tulee sieltä myös linkittää käytettyyn digitalisoinnin oppaan artikkeliin.

Jos kyseessä on sosiaalisen median kanava, jossa kirjoitustila on rajallinen tai kontekstiin ei muuten sovi lähteen lisääminen, lähdettä ei tarvitse merkitä.

Oppaan kopioiminen sellaisenaan tai käyttäminen suoraan kaupallisessa tarkoituksessa ei ole sallittua.

Digitalisoinnin opas tullaan pitämään avoimena ite wikin sivustolla ilmaiseksi nähtävillä olevana oppaana.

Digitalisoinnin oppaan osioiden määrittely

Liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan osioita, otsikoita, sisältöjä ja sääntöjä kehitetään ketterästi samalla kun uusia ideoita kertyy kirjoittajilta ja loppukäyttäjiltä.

Yritysten esittely digitalisoinnin oppaassa

Digitalisoinnin opas tukee ite wikin yrityshakua ja sisältöhakua. Jos artikkelin aihepiirin tarjoajat ja julkaisut voidaan listata, artikkelin oheen voidaan lisätä linkki ite wikin hakutuloksiin. Toisaalta jos tiedon hakija ei saa hakemaansa tietoa ite wikin hakupalvelusta, hän voi löytää tarvitsemansa tiedon digitalisoinnin oppaasta.

 

Vastaa