Artikkelien rakenne

Digitalisoinnin oppaan artikkeleita varten on kehitetty alustava otsikointi ja rakenne. Rakenne soveltuu erityisesti it- ja digitaalisten palveluiden esittelyyn. Artikkeleissa voidaan käyttää myös kirjoittajan ja yhteisön kehittämiä uusia otsikoita ja rakenteita.

Ensimmäisiä kirjoitustyön alle otettuja artikkeleita on Paikkatietojärjestelmiä koskeva artikkeli. Artikkelia voi hyödyntää työn alkuvaiheessa mallina. Ideana kuitenkin on, että kirjoittajat pyrkivät rakentamaan omaan substanssiinsa parhaiten sopivan artikkelin.

Merkitse WordPressin kirjoitustyökalussa otsikon tyypiksi Otsikko 2. ja alaotsikoiden tyypiksi otsikko 3. Otsikot kaksi ja kolme muodostavat artikkelin alkuun sisällysluettelon. Voit luoda myös väliotsikoita artikkeleihin boldilla.

Yläotsikko (esim. Toiminnanohjaus)

Artikkelin ensimmäinen kappale sisältää esitellyn termin määrittelyn. Mitä kaikkea otsikon aihepiiriin kuuluu? Mitä aiheella tarkoitetaan? Ensimmäinen kappale siis esittelee konseptin ylätasolla ja voi olla sisällöltään melko lähellä wikipedia-artikkelien ensimmäistä kappaletta. Tyylilajiltaan ensimmäisessä koko oppaassa pyritään helppotajuiseen kirjoitusasuun. Artikkeleissa ei siis ole olennaista, että aiheet on täydellisen tieteellisesti määritelty, vaan että ne kertovat olennaisen ymmärrettävästi eri lähtökohdista tuleville lukijoille.

Jos mahdollista, käytä kuvia ja visuaalista sisältöä lisäämällä kuvia kohdasta ”lisää media”. Jos tarvitset tukea visuaalisen sisällön luomisessa, kysy tukea digitalisoinnin oppaan facebook-ryhmästä.

 

Erityispiirteitä

Mitä erityispiirteitä esitelty konsepti sisältää verrattaessa muihin prosesseihin, erikoisosaamisiin, teknologioihin tai toimialoihin?

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Millä keinoin esimerkiksi liiketoimintaprosessia voi lähteä digitalisoimaan ja miten erityisosaamisalueita voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

SWOT-analyysi

Swot-analyysi on yksinkertainen ja toimiva keino toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Hyödynnämme SWOT-analyysiä digitaalisten konseptien potentiaalin avaamiseen artikkeleissa.SWOT-analyysi muodostuu vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.

SWOT-Analyysi-Web

Itse artikkelia kirjoittaessa voidaan siirtyä suoraan ensimmäiseen otsikoista, eli vahvuuksiin. Jos esimerkiksi liiketoimintaprosessin digitalisoinnille on selkeitä vaihtoehtoisia toteutustapoja (esim. räätälöity vs. ohjelmisto) voidaan näille toteuttaa omat analyysinsä.

Vahvuudet

Mitä vahvuuksia artikkelissa esitelty konsepti tuo toiminnalle?

Heikkoudet

Mitä heikkouksia esitellyn aiheen hyödyntämiseen liittyy?

Mahdollisuudet

Konseptin mahdollisuudet ja potentiaali

Uhat

Mitä uhkia koseptin hyödyntämiseen sisältyy?

 

Esimerkkejä käyttökohteista ja -tapauksista

Kirjoita tähän konkreettisia esimerkkejä toteutuksista

Palvelutarjoajat

Esitellyn palvelun tarjoajat esitellään oppaassa kahdella tavalla

Tarjoajat ite wikin hakupalvelussa

Osio toteutetaan linkittämällä erilaisiin hakuihin ite wikissä. Tällöin on mahdollista linkittää esimerkiksi erilaisiin hakujen komboihin (esim. pienet tarjoajat tai valmisohjelmiston ja prosessin tarjoajat) . Osio toteutetaan ite wikin toimesta.

Tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt.

Esittelemällä palvelutarjoajat tekstimuodossa. Tarjoajat päästetään itse kuvaamaan tarjontansa. Artikkelit järjestyvät kirjoitusjärjestyksessä, eli ensimmäisinä kirjoittaneiden yritysten artikkelit jäävät ylimmiksi. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi tuottaa objektiivisen kuvauksen tarjoajayrityksistä wikipedia-tyyliin. Tällöin yrityksillä on oikeus ottaa oma kuvauksensa haltuun ja muokata sitä.

Kuvauksien tyylilaji täytyy pitää neutraalina, eli omaa tuotetta ei saa mainostaa, ainostaan kertoa faktoja omasta yrityksestä ja tarjonnoista.

Tässä kohdassa yritykset voivat kuvata tarjontaansa nimenomaan yläotsikon kulmasta. esimerkiksi verkkokauppoja ja webkehitystä toteuttavat yritykset voivat otsikossa “verkkokauppa” keskittyä tämän aihepiirin tarjontojensa kuvaamiseen.

Aiheesta muualla

Kooste hyödyllisistä kirjoituksista samasta aiheesta muissa medioissa. Uudet linkit lisätään ensiksi lisättyjen alapuolelle. Kirjoita linkkiin kirjoituksen otsikko ja yksi lause lisätietoja linkin sisällöstä. Esimerkki:

Digitalisaation top 30 toteutukset osa 2: Terveys ja hyvinvointi

Blogissa esitellään mielenkiintoisia terveysalan digitalisaatio-toteutuksia.

 

Vastaa