Yhtenäinen hinnoittelu koko myyntikanavassa

Tilaaja: Westwood Oy Ab

Tagit: Asiakaspalvelu, Myynti, Ohjelmistokehitys, Dokumenttien hallinta, Linux, Microsoft, IT, Valmistava teollisuus, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö, Wapice, cpq, Sales configurator, summium

post_image

Westwood Oy Ab on puuportaiden ja kaiteiden valmistukseen sekä asennuksiin erikoistunut yritys, jonka asiakaskunta koostuu yksittäisistä kuluttajista, talotoimittajista sekä suurista rakennusliikkeistä. Jokainen porraskokonaisuus suunnitellaan erikseen yksilöllisten mittojen ja asiakastarpeiden mukaisesti.


Westwood otti käyttöön Summiumin hinnoittelu- ja tarjoustyökaluna, jonka avulla asiakastarpeiden mukainen porrasratkaisu voidaan helposti suunnitella ja hinnoitella. Samalla aikaisemmin käytössä olleista taulukkolaskentaohjelmista luovuttiin osana tuotteiden hinnoittelua. Sekä kotimaan että ulkomaiden myynti- ja jälleenmyyntiorganisaatiot käyttävät samaa työkalua, sillä käyttäjäprofiilien kautta eri käyttäjäryhmien oikeuksia voidaan rajata kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Wapice huolehtii työkalun ylläpidosta.

Summium ohjaa ja tehostaa Westwoodin myyntitoimintaa sallien ainoastaan mahdollisten porraskombinaatioiden tarjoamisen. Lisäksi se eliminoi monia aikaisemmin esiintyneitä hinnoittelun ja tarjousvaiheen haasteita, kuten tuotemuutoksista seurannutta hinnan päivittämistä. Nykyään työkalu luo automaattisesti tuotteelle hinnan ja tarjouspohjan kuvineen, jolloin ne ovat koko myyntikanavan kohdalla ajantasaiset ja yhteneväiset. Reagointiaika asiakkaan muutostarpeisiin on lyhentynyt, sillä samasta tarjouksesta voi tehdä helposti eri versioita. Lisäksi Summiumissa oleva tarjouskanta auttaa tulevan myynnin ennustamisessa ja tuotannonsuunnittelussa.

Tustustu Summiumiin paremmin www.summium.com

Pinterest

Muita julkaisuja Wapice Oy :lta