Vantaan ammattiopisto Varia - Verkkosivut

Tilaaja: Vantaan ammattiopisto Varia

Toimittajan yhteyshenkilö: Aleksi Kanerva

Tagit: Graafinen suunnittelu, Julkaisujärjestelmä CMS, Koulutusala, Toteutustyö

post_image

Lähtökohdat ja tarpeet
Asiakkaalla oli tarve uudistaa verkkosivustonsa yleisilmettä puhuttelevammaksi ja moderniksi. Sivuston haluttiin palvelevan myös mobiilikäyttäjiä.

Lyhyesti mitä tehtiin
Varialle toteutettiin graafisesti moderni verkkopalvelu, joka palvelee niin työntekijöitä, opiskelijoita kuin koulutukseen hakijoitakin.

Tarkemmin toteutuksesta
Sivusto on sisällöllisesti erittäin kattava ja kaikki informaatio piti saada helposti löydettäväksi. Käyttöliittymäsuunnittelu oli erittäin tärkeä osa projektia, erilaisten loppukäyttäjien palvelemisen kannalta. Verkkopalvelun graafiseen ja responsiviiseen suunnitteluun panostettiin paljon. Näyttävään ja toimivaan lopputulokseen päästiin tiivillä yhteistyöllä Whitestonen ja asiakkaan välillä.

Mitä ekstraa tehtiin
Asiakkaan palveluksessa työskentelee kokonaisuudessaan yli 1000 työntekijää. Kaikki yhteystiedot olivat Excel-tiedostona ja asiakas halusi saadaa tiedot kätevästi esille. Niiden tuli olla myös helposti löydettävissä, joten Whitestone ratkaisi ongelman toteuttamalla dynaamisen yhteystietohaun. Hakua voit käydä testaamassa täältä.

Suosittelija:

Kirsi Suojoki

Pinterest

Muita julkaisuja Whitestone:lta