Valtra Smart

Tilaaja: Valtra

Ajankohta: 2014 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Petri Mähönen

Tagit: BI ja raportointi, Tuotekehitys ja suunnittelu, IoT, Ketterät menetelmät, Ohjelmistokehitys, Open source, Valmistava teollisuus, Valmisohjelmisto, Toteutustyö, IoT, Teollinen internet, intelligent machines, digitaalinen liiketoiminta, Ennakoiva analytiikka

post_image

Valtra Smart –järjestelmän tarkoituksena on mullistaa traktoreiden tiedonkeruu, -analysointi sekä hyötykäyttö. Se tarjoaa koneiden käyttäjille ja omistajille runsaasti tietoa hyödynnettäväksi työn johtamisessa, urakointitöiden laskutuksessa ja tehtyjen töiden dokumentoinnissa.

Valtra Smart järjestelmä tallentaa traktoreiden CAN-väylästä saatavaa reaaliaikaista konedataa ja anturitietoa, kuten polttoaineen kulutusta, moottori- ja öljylämpötiloja, paineita ja kierroslukuja. Kerättyjen tietojen avulla pystytään ennakoimaan tulevia huoltotarpeita, josta hyötyvät erityisesti maataloudessa työskentelevät asiakkaat kiireisten toukotöiden ja sadonkorjuun aikoihin. Äkillisiin ongelmiin on mahdollista reagoida ripeästi etädiagnostiikan avulla ja koneet saadaan nopeasti kuntoon.

Aurausurakoitsijat pystyvät Valtra Smartin avulla todentamaan milloin ja missä työt on tehty. Järjestelmän automaattinen dokumentointi laskutusta vasten säästää työaikaa ja poistaa manuaalisen tiedonsyöttämisen liittyvät virhemahdollisuudet.

Valtra Smart -pilvipalvelu integroituu saumattomasti muihin Smart-konseptin järjestelmiin. Yhdessä maanviljelijöille suunnatun AgriSmartin kanssa palvelua voi hyödyntää EU-tukihakemuksissa, viljelysuunnitelmissa sekä loppukirjanpidossa. Aurausurakoitsijat saavat puolestaan InfraSmart -järjestelmästä ajantasaista tietoa teistä niiden kunnossapidon suunnittelua ja töiden kohdistamista varten.

Valtra Smart on toteutettu ketterällä kehitysprosessilla tiiviissä yhteistyössä Valtran, Kilosoftin sekä ajoneuvoihin asennettavien paikannus- ja telematiikkalaitteiden toimittajan Aplicomin kanssa. Kehitystyö on malliesimerkki siitä, miten eri yritysten vahvuudet yhdistämällä on luotu ainutlaatuinen konsepti ja rakennettu uutta liiketoimintaa teollisen internetin ja digitalisaation avulla.

Suosittelija:

Jyrki Hyyrönmäki

Pinterest

Muita julkaisuja Cinia Solutions Oy:lta