Valtiokonttorin järjestelmäuudistusten laadunvarmistus

Tilaaja: Valtiokonttori

Ajankohta: 2015 - 2016

Toimittajan yhteyshenkilö: Minna Pulkkinen, 0504390638, minna.pulkkinen@symbio.com

Tagit: Projektinhallinta, Tuotekehitys ja suunnittelu, Laadunvarmistus, Auditointi, Big Data, Maksaminen, Oracle, Sharepoint, Julkishallinto, Pankki ja vakuutus, Johtamistyö, Konsultointi, Koulutus

post_image

LIIKETOIMINNALLINEN LÄHTÖKOHTA

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön tärkein kumppani valtionohjauksen toteuttamisessa. Sen tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan osaltaan toimintamenosäästöjen toteutumisen ja tuottavuuden kasvun valtion virastoissa ja laitoksissa. Sen hoidossa on valtion sisäiset palvelut kuten valtion rahoitustoiminnot, valtion virastojen ja laitosten lakisääteinen vahinkoturva sekä laskentatoimen ja maksuliikenteen ohjaus.

Symbio osallistui Hanselin kautta vuonna 2015 järjestettyyn kilpailutukseen, jossa Symbio valittiin Valtiokonttorin laadunvarmistuskumppaniksi. Valtiokonttori oli todennut, että he tarvitsivat luotettavan kumppanin ja osaajan auttamaan testauksen hallinnassa ja toteuttamisessa keskeisissä projekteissaan. Uudistusprojektit koskivat vakuutus- ja rahoitusalan järjestelmiä. Tältä pohjalta Valtiokonttori ja Symbio aloittivat kattavan testaus- ja testauksenhallintayhteistyön maaliskuussa 2015.

RATKAISU

Symbion tavoitteena oli rakentaa Valtiokonttorille vahva laatuajattelu, nykyaikaiset testausmenetelmät ja –työkalut sekä toimia laadunvarmistuksen asiantuntijana asiakkaan ja ohjelmistotoimittajan välillä.

Aloitimme laatukäytäntöjen rakentamisen menetelmäkehityksestä ja otimme projekteissa käyttöön HP:n ALM (Quality Center) –työkalun testauksen suunnittelulle, toteutukselle ja raportoinnille. Aluksi luotiin testauksen versionhallinta, toimitussyklit, julkaisuaikataulut ja –muistiot sekä määriteltiin tarkka aikataulu ja hyväksymiskriteerit testaukselle. Tämän lisäksi kehitettiin luotettavat laatumittarit ja näkymät, joilla voidaan reaaliaikaisesti seurata testauksen tilannetta ja laadun tasoa. Yhteistyön edetessä Symbio koulutti asiakkaan testaukseen osallistuvia liiketoiminnan asiantuntijoita laadunvarmistus- ja testauskäytäntöjen lisäksi myös uuden järjestelmän käyttöönotossa.

SAAVUTETUT EDUT

Yhteistyö ylitti asiakkaan odotukset moninkertaisesti. Sen myötä Valtiokonttorin laatuajattelu sekä liiketoimintaosaajien osaaminen testauksen menetelmistä, työkaluista ja ammattimaisesta hyväksymistestauksesta on lisääntynyt. Testauksen periaatteiden ja vaikuttavuuden sisäistämisen myötä asiantuntijoiden työn mielekkyys on lisääntynyt. Hyväksymistestausvaiheessa löydettiin runsas määrä kriittisiä vikoja, jotka tuotantoon päästessään olisivat aiheuttaneet vakavia haittoja järjestelmien toiminnalle. Tämän vuoksi järjestelmien käyttöönottoja myöhäistettiin.

”Symbio on ollut kokonaisvaltainen laadunvarmistuskumppani, joka on merkittävästi edistänyt Valtiokonttorin järjestelmäprojektien laatua,” Tomi Poikola, tietohallintojohtaja, Valtiokonttori 

Suosittelija:

Symbio on ollut kokonaisvaltainen laadunvarmistuskumppani, joka on merkittävästi edistänyt Valtiokonttorin järjestelmäprojektien laatua.

Tomi Poikola, tietohallintojohtaja, Valtiokonttori

Pinterest

Muita julkaisuja Symbio:lta