TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE SEMANTTINEN HAKUKONE

Tagit: Asiakaspalvelu, HR, Tietohallinto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Big Data, Integraatiot, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Ohjelmistokehitys, Sisällönhallinta, Asiantuntijapalvelut, IT, Julkishallinto, Valmisohjelmisto, Toteutustyö, Semantic Search, semanttiset teknologiat, Semanttinen Web, hakukone, Digitaalisten palveluiden kehittäminen, Ontologia, semanttinen hakukone, Semanttinen teknologia, työnvälitys, työpaikkailmoitus, kohtaanto, työnhakija

post_image

TEM on valinnut Profiumin Sense -tuotteen työnvälityspalvelun uudeksi semanttiseksi hakukone-ratkaisuksi kilpailutuksen jälkeen. Hakukone tulee tukemaan aivan uudella tavoin työn hakemista ja tarjoamista. Järjestelmä perustuu ontologioiden eli käsitemallien laajamittaiseen hyödyntämiseen sekä Sensen patentoituun päättelykoneteknologiaan.

Tuleva ratkaisu yhdistää tietoa ja käsitteitä eri tietolähteistä yhteen hakutulosten parantamiseksi. Työpaikkailmoituksista ja CV-esittelyistä löydetään parempi matching, vaikka näissä ilmaistaisiin samaa asiaa käyttäen eri termejä, eli löydetään käsitteiden ja sanastojen kautta niille sama merkitys. Esimerkiksi henkilöstösihteerin paikkoja hakevalle työntekijälle tietojärjestelmät ja niitä käyttävät palvelut esittävät myös HR-assistentin sekä henkilöstöasiantuntijan avoimet tehtävät. Työntekijän osaamisalueet taas auttavat henkilökohtaisen semanttisen profiilin muodostamisessa, jota palvelu tulee käyttämään soveltuvan työntekijän hakemisessa avoinna olevaan tehtävään nimekkeestä riippumatta.

TE-palvelut.fi sivuston kävijämäärä liikkuu työllisyystilanteesta riippuen kuukausitasolla noin neljässä miljoonassa.

Semanttinen teknologia tulee mullistamaan monet tulevaisuuden verkkopalvelut. Älykkääseen päättelyyn ja ontologioihin perustuva Sense konfiguroidaan nyt työnvälityksen moottoriksi. Olemme innoissamme tästä hankkeesta, jolla on kansallinen merkitys”, kertoo Profiumin myyntijohtaja Janne Laakso.

”Semanttisen hakukoneen aikaansaaminen on tärkeä askel hallitusohjelmassa yhdeksi kärkihankkeeksi nimetylle työnvälityksen digitalisoinnille. Se on ensi askel täysin automatisoitavaa oppiviin analyysikoneisiin perustuvaa työn hakijoiden ja työn tarjoajien yhdistämistä ja työn haun onnistumisen edistämistä. Odotamme paljon yhteistyöstä Profiumin kanssa”, toteaa kärkihankkeesta vastaava osastopäällikkö Markku Wallin työ- ja elinkeino-ministeriöstä.

Profium Sense lisenssit on asennettu ja palvelun käyttöönottoprojekti on käynnissä.
Julkinen palvelu käynnistyy keväällä 2016.

TEM uudistaa työvoimapalveluiden valtakunnallisen URA-tietojärjestelmän

LISÄTIETOJA:

Profium Oy, myyntijohtaja Janne Laakso,
puh. 040 705 4216

TEM, ylijohtaja Markku Wallin,
puh. 0295 16001

TEM, kehitysjohtaja Kari Rintanen,
puh. 0295 16001

17.12.2015

Pinterest

Muita julkaisuja Profium Oy:lta

post_image

Referenssi Tuomi Logistiikka valitsi Profiumin Sense -tuotteen arkistoratkaisukseen.

Sähköinen arkistointijärjestelmä sisältää Profium Sense sisällönhallinnan, semanttisen hakukoneen ja patentoidun Lue lisää..

Tagit: Taloushallinto, Tietohallinto, Toiminnanohjaus ERP, +40 muutaTuotekehitys ja suunnittelu, Dokumenttien hallinta, Integraatiot, Pilvipalvelut / SaaS, Sisällönhallinta, SAP, Asiantuntijapalvelut, IT, Julkishallinto, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö, Sähköinen arkisto, Arkisto, arkistointi, digitaalinen arkistointi, semanttinen hakukone, Päättelykone, päättelysäännöt, Ontologia, käsitemallit, RDF, SPARQL, integraatio, järjestelmäintegraatio, Käyttöönotto, Ohjelmistopalvelut, pilvipalvelu, Dokumenttien hallinta, asiakirjahallinto, sopimushallinta, sopimustenhallinta, Sopimusarkisto, Tukipalvelut, järjestelmäylläpitopalvelut, arkistonmuodostussuunnitelma, AMS, arkistointijärjestelmä, tietojärjestelmäratkaisu, asiakirjojen hallinta, Asiakirjojen elinkaaren hallinta

post_image

Video Profium - 20 years of semantic information management

INFORMATION FINDS YOU! Since its founding 1996, Profium has worked towards a goal where business value is generated with software Lue lisää..

Tagit: BI ja raportointi, Tietohallinto, Big Data, +22 muutaIoT, Ohjelmistokehitys, Paikkatieto GIS, Sisällönhallinta, Android, Linux, Windows, IT, Julkishallinto, Media, Telekommunikaatio, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö, Semantic Technologies, semanttinen hakukone, Semanttinen teknologia, IoT, DAM, Kontekstuaaliset palvelut, Tilannekuva, Päättelykone, päättelysäännöt