Tutkimus: ”Paikallisen kumppanin antama tuki merkittävässä roolissa pilvipalveluiden käyttöönotossa ja jatkuvissa palveluissa”

post_image

Pilvibarometri 2016 -tutkimuksen mukaan IT-päättäjät suhtautuvat myönteisesti pilvipalveluihin, oikean kumppanin löytäminen on ratkaisevassa roolissa.

Espoo 25.4.2016 - Innofactor (Nasdaq Helsinki: IFA) ja Microsoftin tutkimusyritys Evidens Oy:llä teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan pilvipalveluihin suhtaudutaan varsin myönteisesti. Keskeisinä etuina nähdään mahdollisuus tietohallinnon roolin muuttumisesta ylläpidollisista tehtävistä liiketoimintaa tukeviin kehitystehtäviin, käytössä olevien pilvipalveluiden hyvä käytettävyys, korkeatasoinen tietoturva sekä kustannustehokkuus.

Tietohallinnon ja kumppanien uusi työnjako

Tutkimuksen mukaan IT-ammattilaiset Suomessa arvostavat erityisesti paikallisen kumppanin osaamista ja apua. Kumppanin rooli siirtyy projektitoimituksista kohti jatkuvan kehityksen mallia, jossa asiakkaan liiketoimintatarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisuhakuisuus ovat keskeisiä laajan integraatio-osaamisen lisäksi.

Suosituin pilvipalvelu tutkimuksen mukaan oli Microsoft Azure (39 %), sitä seurasivat Google (21 %), ja Amazon (11 %). 15 prosentilla vastanneista ei ollut käytössään lainkaan pilvipalveluja ja 22 %:a ei halunnut kertoa kantaansa.

Vaikka pilveen suhtaudutaankin erittäin myönteisesti, useat vastaajat kokivat muutosten hidastavan kehitystä etenkin hankintatavoissa perinteisten palvelinten ja ohjelmistojen ostamiseen verrattuna. Hankinta- ja investointimallien vaihtuminen palvelumalleihin saattaa olla kivenä kengässä, koska uutta kustannusrakennetta ei ole helppoa käsitellä ja syntyviä kustannussäästöjä on vaikeaa näyttää toteen.

Tietoturva ratkaisijan roolissa

Vastaajista 66 % arvioi pilvipalveluiden tietoturvakysymysten olevan tulevaisuuden päätösten kannalta ratkaisevassa asemassa. Epäilevästi asiaan suhtautuvien huolet liittyvät myös tiedon omistamiseen (28 %). Merkittävä osa vastaajista kokee kuitenkin, että tietoturva on pilvipalveluiden kohdalla paremmalla tasolla kuin aikaisemmin, koska korkea tietoturva on pilvipalveluiden elinehto ja palveluntarjoajat tekevät siihen suuria investointeja.

Päivittäisiksi työhön liittyviksi eduiksi IT-ammattilaiset listasivat seuraavat asiat: palveluiden skaalautuvuus (48 %), ei tarvetta merkittäville alkuinvestoinneille (39 %), ja ajanmukaisuus ja paikkariippumattomuus (34 %).

”Tulosten näkökulmasta IT-päättäjät suhtautuvat myönteisesti pilvipalveluihin, eivätkä tunnista perusteita palata perinteisiin ohjelmisto- ja palvelinhankintoihin. Suomalaiset yritykset ovat valmiita ottamaan digiloikan pilveen, mutta tarvitsevat kumppanin tukea sekä järjestelmien integroinnissa että liiketoiminnan tarpeiden kartoittamisessa”, sanoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

”Tutkimuksemme osoittaa, että pilvipalveluita pidetään samanlaisena itsestään selvänä hyödykkeenä kuin sähköä. Yritysten IT-päättäjät kaipaavat selkeitä esimerkkejä siitä, miten he voivat IT-ammattilaisina edistää koko yrityksen toimintaa pilvipalveluiden avulla. On hienoa, että Innofactorin kaltainen edelläkävijä voi auttaa asiakkaita tässä”, sanoo Microsoftin Antti Alila, tuotepäällikkö, Pilvialusta.

Innofactorin ja Microsoftin Pilvibarometri toteutettiin maalis-huhtikuussa 2016. Tutkimukseen vastasi yhteensä 92 IT-päättäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Kyselyn avulla kartoitettiin kohderyhmän suhtautumista pilvipalveluihin, sekä tarkasteltiin tekijöitä, jotka helpottaisivat yrityksissä pilvipalveluiden käyttöönottoa.

Tutkimusraportti on ladattavissa osoitteessa: http://www.empoweringbusiness.fi/

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

Jakelu:

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 200 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Pohjoismaissa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactorin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Bloggaus Tutkimus: ”Paikallisen kumppanin antama tuki merkittävässä roolissa pilvipalveluiden käyttöönotossa ja jatkuvissa palveluissa”
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Innofactor Oyj:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tuotanto
Pilvipalvelut / SaaS
Microsoft
Asiantuntijapalvelut
azure
Pinterest

Muita julkaisuja Innofactor Oyj:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi