Tulevaisuuden tehokasta ennakointia suunnittelujärjestelmän avulla

Tilaaja: SATO asuntosijoitus

Ajankohta: 2014 - 2015

Tagit: BI ja raportointi, Ketterät menetelmät, Analytiikka, IBM, Kiinteistöala, Rakentaminen, Konsultointi, Toteutustyö

post_image

Hyöty 

Uudella suunnittelujärjestelmällä on Satossa tällä hetkellä satakunta käyttäjää, jotka suunnittelevat ja budjetoivat uudella työkalulla vuokrat, korjaukset, saneeraukset ja ylläpitotoimet. Yhtiö näkee nyt vuokratason ja korjaustoiminnan vaikutukset liiketoimintansa kannattavuuteen ja pystyy hyödyntämään tietoa päätöksenteossaan.

Haaste: 
Vuokra-asuntomarkkinoilla toimiminen vaatii pitkäjännitteisyyttä ja kykyä ennakoida muutoksia. SATO on Suomen suurimpia ja kokeneimpia vuokra-asuntosijoittajia, joka on toiminut suomalaisilla asuntomarkkinoilla seitsemän vuosikymmentä. Vankasta kokemuksestaan huolimatta yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan reagointi- ja ennakointikykyään.

Viiden viime vuoden aikana SATO on investoinut vuositasolla keskimäärin 150 miljoonaa euroa uusiin vuokra-asuntokohteisiin ja olemassa olevan asuntokantansa ylläpitoon. Varmistaakseen kannattavuutensa ja kilpailukykynsä yhtiön on kulloisessakin markkinatilanteessa löydettävä oikea tasapaino perimänsä vuokratason ja kuluttajien vuokranmaksukyvyn välillä. Investointipäätöstensä tueksi se taas tarvitsee tarkan ja jatkuvasti päivittyvän kuvan asuntoomaisuutensa elinkaaresta ja korjaustarpeesta.

Ratkaisu: 
Uudenlaista selkeyttä ja tarkkuutta Yhtiö päätti tehostaa budjetointi- ja suunnitteluprosessejaan ottamalla käyttöön IBM Cognos TM1-ohjelmiston, mikä
mahdollistaa aiempaa tarkemman elinkaarisuunnittelun. Kumppanina muutosprojektissa toimi IBM Premier Business Partner Rongo Oy.Projektin tavoitteena oli parantaa päätöksentekoa ja nopeuttaa reagointia markkinoiden muutokseen.  Lisäksi ratkaisu tehostaa kiinteistöjen elinkaareen perustuvaa suunnittelua. 

Pinterest

Muita julkaisuja Enfo Rongo Oy:lta