Tuko Logistics - tarkkuutta ja nopeutta varastoon

Tilaaja: Tuko Logistics

Toimittajan yhteyshenkilö: Juha Ruotsalainen

Tagit: Logistiikka, Projektinhallinta, Supply chain management SCM, Integraatiot, Ketterät menetelmät, Käyttöliittymäsuunnittelu, Kauppa

post_image

Tuko Logistics Osuuskunta sai puheohjauksen avulla tarkkuutta ja nopeutta varastokeräilyyn Keravan jakelukeskuksessaan. Helpommin ja enemmän kuin odotti.

Tuko Logistics Osuuskunta on päivittäistavarakaupan hankinta- ja logistiikkayhtiö. Keravalla sijaitsee kuivien tavaroiden ja teollisten tuoretuotteiden jakelukeskus, jonka pinta-ala on noin 60 000 neliömetriä.

Optiscan Oy:n toimittaman puheohjatun keräysjärjestelmän käyttöönotto oli osa laajempaa varastonohjausjärjestelmän uudistusta, jonka tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. Tähän päästiin siirtymällä paperittomaan keräykseen ja päivittämällä varaston ohjausjärjestelmiä.

Paperiton keräys toteutetaan puheohjausteknologialla, joka tehostaa toimintaa ja parantaa tarkkuutta muun muassa mahdollistamalla moniasiakaskeräilyn. Paperittomuus ulottuu myös tavaran vastaanottoon ja lähettämöön, jotka on automatisoitu langattomien tiedonkeruupäätteiden avulla. Tiedonsiirto kaikista päätelaitteista ohjausjärjestelmään tapahtuu langattoman WLAN-lähiverkon yli.

Hyödyt tarkassa syynissä

Tuko Logistics on seurannut projektin etenemistä ja siitä saatavia hyötyjä tarkasti. Sisäisen auditoinnin lisäksi puolueeton konsultti ja tilantarkastajat ovat varmentaneet tulokset. Saumattoman yhteistoiminnan saavuttamiseksi keräysjärjestelmän räätälöinti pidettiin minimissä, sen sijaan uudistettiin prosesseja.

Keräyksessä asetettiin tavoitteeksi virheiden määrän puolittaminen. Kaikkein yleisin virhe oli se, että kerääjä on oikeassa paikassa mutta väärällä käytävällä. Tarkistenumeroiden avulla tämä ongelma pystyttiin poistamaan. Keräysvirheet vähenivät jopa enemmän kuin odotettiin ja tuottavuustavoitteet ylitettiin kaksinkertaisesti jo ensimmäisen käyttövuoden aikana. Kun volyymit ovat korkeat, sekuntien säästö toistuvissa työtehtävissä kerää huomattavaa ajansäästöä.

Keravan jakelukeskuksessa puheohjattua keräystä käyttää yli 300 työntekijää. Päivittäin kerätään noin 70 000 riviä noin 15 000 keräyspaikasta

Silmät ja kädet vapaaksi

Kerääjän kannalta puheohjauksen vahvuus on siinä, että se vapauttaa silmät havainnoimaan ja molemmat kädet keräykseen. Ei tarvitse enää lukea listoja eikä etsiä oikeita tuotemääriä paperista, sillä tieto tulee kuulokkeiden kautta. Kerääjän ei myöskään tarvitse käsitellä papereita tai lukijalaitteita, sillä toimintojen kuittaaminen hoidetaan puhekomennoilla. Alustavien havaintojen mukaan puheohjaus on myös parantanut keräilijöiden työergonomiaa.

Reaaliaikaisuuden ansiosta työntekijä kykenee itsenäisempään työskentelyyn. Työnjohto pystyy keskittymään suunnittelutyöhön, kun opastuksen tarve vähenee. Varsinkin kesätyöntekijöiden kohdalla puheohjausjärjestelmä näytti kyntensä. Nuorille oppiminen oli niin helppoa, että he pääsivät tarkkuudessa vanhojen työntekijöiden tasolle. Ennen uuden työntekijän perehdyttämiseen saattoi kulua kuukausikin. Nyt se hoituu muutamassa päivässä.

Ennakkoon suurimmaksi haasteeksi varastonohjausjärjestelmän uudistamisessa koettiin juuri puheohjauksen käyttöönotto. Tarkan suunnittelun ansiosta puheohjauksen toteuttaminen oli odotettua helpompaa. Onnistumisessa auttoivat perusteellinen testaaminen ja kouluttaminen. Avaintekijä oli kaikki sidosryhmät huomioiva muutoksenhallintaohjelma,johon liittyi avoin, aktiivinen ja ennakoiva viestintä.

Pinterest

Muita julkaisuja Optiscan Oy:lta