Tietoturvallista ylläpitoa – Nuorten Lääkärien Yhdistys

Tilaaja: Nuorten Lääkärien Yhdistys

Ajankohta: 2015 -

Tagit: Asiakaspalvelu, Asiakkuudenhallinta CRM, Viestintä, Auditointi, Tietoturva, Käyttäjähallinta, Ohjelmistokehitys, Sisällönhallinta, Ketterät menetelmät, Webkehitys, Drupal, Julkaisujärjestelmä CMS, Open source, Järjestöt ja yhdistykset, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

post_image

NLY:n sivusto oli jäänyt lepsun ylläpidon ja myöhästyneiden päivitysten vuoksi Drupalgeddonin jalkoihin. Tietomurrosta ei ollut jälkiä, mutta hyvien käytäntöjen mukaisesti verkkopalvelu kaipasi kipeästi terveystarkastusta. Lisäksi haluttiin varmistaa, että vastaavaa ei enää tapahtuisi.

Mitä teimme?

Teimme NLY:n sivuille perusteellisen tietoturva-auditoinnin, jossa saatiin varmuus siihen, etteivät hakkerit olleet päässeet kopeloimaan verkkosivua. Auditoinnissa tarkistettiin yleiset ohjelmistokehitys- ja tietoturvakäytännöt sekä todettiin varmuuskopioinnin toimimattomuus.

Auditoinnissa otettiin kantaa muun muassa

  • versionhallintakäytäntöihin ja koodin säilytykseen
  • varmuuskopioihin
  • Drupalin ja sen moduulien päivitystarpeisiin
  • sivuston asetuksiin, virheilmoitusten näyttämiseen ja lokitiedostojen keräämiseen
  • passivoituneisiin käyttäjiin ja käyttäjäoikeuksiin
  • räätälöityjen moduulien ja teemojen laatuun.
Auditoinnin tulokset koottiin asiakkaalle toimitettuun laajaan raporttiin. Kehitys- ja päivitystarpeista koottiin erillinen kriittisyyden mukaan jaoteltu lista, jonka perusteella ylläpitotiimi alkoi korjata sivustoa.

Yhteistyö on jatkunut auditoinnin jälkeen aktiivisena pienkehityksenä ja ylläpitona. Perusylläpidon lisäksi sovittiin kuukausittaisesta työvarauksesta, jonka puitteissa sivustolle lisättäisiin uutta jäsenistöä palvelevaa toiminnallisuutta ja tehtäisiin pieniä korjauksia.

Sivustolle on bugikorjausten ohella toteutettu mm. sähköinen kulukorvauslomake, jäsenalueen tietopankki ja ehdokasgalleria liiton vaaleja varten. Kehitys jatkuu edelleen.

Suosittelija:

"Druidin kanssa on ollut mukava ja helppo tehdä yhteistyötä. Ylläpitopalvelu on toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, eli julkaisijoille ja sivustolla kävijöille huomaamattomasti. Auditoinnin tulokset käytiin kanssamme perusteellisesti läpi, ja meille jäi hyvä ymmärrys sivun tilasta ja sinne tehtävistä korjauksista. Kehitysprojektit ovat pysyneet aikataulussa ja arvioiduissa tuntimäärissä, nämä ovat asioita, joita ei suinkaan pidä vähätellä. Olemme olleet erityisen tyytyväisiä tiiviiseen yhteydenpitoon ja kehitysideoidemme läpikäymiseen, sparraamiseen ja mahdollisten ongelmakohtien esilletuomiseen palavereissa."

Marika Poutiainen, kehityspäällikkö

Pinterest

Muita julkaisuja Druid Oy:lta