Tietohallintojohtajien haasteet voitettavissa

Deloitten 2015 global CIO survey; Creating legacy -tutkimukseen osallistui 1 271 tietohallintojohtajaa 43 maasta 21 eri teollisuudenalasta. Tietohallintojohtajan onnistumista määrittää se, että kuinka hyvin he pystyvät edistämään yrityksen nykyistä kasvua ja kehittämään yrityksen työntekijöitä, prosesseja ja teknologiaa tulevaisuuden varalle.

Tutkimuksen mukaan tietohallintojohtajien toimintaympäristössä teollisuudenalojen rajat ovat hämärtyneet ja korvautuneet ekosysteemillä, johon kuuluvat yhteistyökumppanit, partnerit, asiakkaat ja jopa kilpailijat. Tietohallintojohtajan tehtävän raameja raajavat liiketoiminnan tavoitteet, yrityskulttuuri, johtajuus ja käytettävissä oleva tietotaito, verkosto sekä teknologiainvestoinnit.

Tutkimuksessa ilmeni, että kaikilla haastatelluilla on samoja liiketoimintaprioriteettejä, joka linkittyvät suoraan yrityksen ydinliiketoimintaan. Tietohallintojohtajat osallistuvat muun muassa asiakaskokemuksen tuottamiseen, työn suorittamiseen ja jopa liiketoimintamallien uudelleenmuotoiluun. Tämä pätee suuriin ja pieniin organisaatioihin kaikilla teollisuudenaloilla kaikissa tutkimusmaissa. Tietohallintojohtajan rooli on muuttunut tukifunktion johtamisesta liiketoimintafunktion johtamiseen ja yrityksen johto olettaa heidän tukevan tuloksen saavuttamista, mutta myös osaltaan edistävän strategisten hankkeiden toteutumista.

Tietohallintojohtajat olivat lähes yksimielisiä identifioidessaan viisi tärkeintä liiketoimintaprioriteettiään, joita olivat innovaatio, kasvu, asiakkaat, suoriutuminen ja kustannukset. Haastateltujen toiveena oli mahdollisuus keskittyä strategisiin tehtäviin ja käyttää vähemmän aikaa operatiivisiin toimiin. Tutkimuksen mukaan suurin este tämän toteuttamiseen oli osaavien resurssien puute.

Kysyttäessä tärkeimpiä henkilökohtaisia johtamisominaisuuksia kuusi ominaisuutta nousi ylitse muiden: kyky vaikuttaa sisäisiin sidosryhmiin, kommunikointitaidot, strategisten liiketoimintatavoitteiden ymmärrys, osaamisen johtaminen, teknologian kehityksen visiointi ja johtaminen sekä kyky johtaa monimutkaisia, nopeasti muuttuvia ympäristöjä. Haastateltavien mukaan heillä suurimmat puutteet tarpeiden ja kykyjen välillä olivat kyky vaikuttaa sisäisiin sidosryhmiin, osaamisen johtaminen sekä teknologian kehityksen visiointi ja johtaminen.

NerdyNetillä on ratkaisut tutkimuksessa ilmenneisiin tietohallintojohtajien haasteisiin. Tulemme avuksi innovoimaan ja rakentamaan perustellut ratkaisut ja palvelut. Tuemme liiketoimintafunktion johtamista. Seuraamme tarkasti teknologia kehitystä ja pystymme visioimaan ja rakentamaan ratkaisut, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Toimimme tiiviissä ekosysteemissä, emme vain tietyllä teollisuudenalalla. Yhdessä olemme enemmän.

Terveisin,

Jarno Laihi

Toimitusjohtaja

Bloggaus Tietohallintojohtajien haasteet voitettavissa
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin NerdyNet Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Projektinhallinta
Tietohallinto
Arkkitehtuuri
Integraatiot
It-infrapalvelut
Käyttäjähallinta
Palvelin- ja kapasiteettipalvelut
IT
Konsultointi
Toteutustyö
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja NerdyNet Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana
Logistiikan ja varastoinnin trendit 2018: toimitusnopeus, IoT ja varaston automaatio
Lappeenrannassa testataan pelillistä kuntoutusta - Physilect tukee fysioterapiaharjoittelua visuaalisen palautteen avulla