Testausprojektipäällikkö, globaalipörssiyhtiö

Ajankohta: 2014 -

Tagit: Asiakaspalvelu, Hankinta, Projektinhallinta, Tietohallinto, Arkkitehtuuri, Dokumenttien hallinta, It-omaisuuden hallinta, Käyttäjähallinta, Laadunvarmistus, IT, Raaka-aineet ja energia, Konsultointi, Toteutustyö, ICT-projektit, it-projekti, projektipäällikkö, testaus, testauspäällikkö

post_image

Asiakkaan tilanne: Globaalilla pörssiyhtiöllä oli tarve luoda yhtenäinen testausmenetelmäkäytäntö (järjestelmien vastaanottotestaus), ohjeistus ja dokumentointi, olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta.

Ratkaisu: Asiakas kuvasi tavoitemäärittelyvaiheen tehtän ja vaiheen tavoitteet. TalentWay kiinnitti hankkeeseen oman asiantuntijan toimimaan hankkeessa testausprojektipäällikkönä. Tehtävänä oli suunnitella ja perustaa kyseinen projekti sekä johtaa sitä, kartoittaa nykyiset testausmenetelmät ja mallit sekä luoda yhtenäinen testausmenetelmä ja ohjeistus yrityksen testaustoiminnoille. Asiantuntijamme kartoitti ja valitsi testausvälineet.

Testausprojektipäällikkö toi ulkopuolista näkemystä ja ideoi testausta sekä vei läpi testauksen jalkautuksen. Mahdollisuuksien mukaan hän osallistuu itse testaukseen.

Asiakkaan hyödyt:

  • Ulkopuolinen näkemys testauksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • Liiketoimintakriittisen ympäristön ammattitaitoinen hallinta
  • Kehityshanke saatiin vietyä läpi tavoitteellisesti ja aikataulussa

Pinterest

Muita julkaisuja TalentWay:lta